Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementCrna Gora

28. Aprila 2017.
 

NOVO: Lirske narodne pjesme i pjevanje Bošnjaka iz Plava

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake: ,

PREDGOVOR IZ KNJIGE ”LIRSKE NARODNE PJESME I PJEVANJE BOŠNJAKA IZ PLAVA AUTORA MR HALILA MARKIŠIĆA I SANELE ADROVIĆ

 

Narodno stvaralaštvo plavsko-gusinjskog kraja sačuvalo se do dana današnjeg u svom raskošnom starinskom ruhu, u kristalnoj formi i izvornoj snazi, prkoseći buri neznanja, užasu ratova i boleština; svemu onome što je plaha voda nosila, podzemna vatra pržila i ljuta vojska gazila, rvući se s vremenom koje je htjelo da ga zaobiđe, zamijeni, zaboravi.

Husein Bašić

Crni dukati

 

Tokom višegodišnjeg zanimanja za prirodnu i kulturnu baštinu plavsko-gusinjskog kraja, sakupljao sam i građu o muzičkom nasljeđu Bošnjaka. Od te građe, u ovom zborniku zastupio sam samo pjesme sa pristojnim audio snimkom koje sam prikupio u Plavu i njegovoj okolini, a koje Bošnjaci iz ovog kraja smatraju svojom kulturnom baštinom, tj. koje žive u njihovoj tradiciji. Zbog ograničenog prostora i metodoloških razloga u ovom zborniku nijesu zastupljeni izvođači nardodnih lirskih pjesama iz Gusinja i njegove okoline. Iste se pjesme pjevaju, neke malo drugačije, i ista kola igraju, neka malo drugačije, i u Gusinju, tj. muzičko nasljeđe Bošnjaka je jedinstveno za Plavsko-gusinjski kraj.

Osim nekih etnomuzikoloških istraživanja koja su u ovom kraju vršili prof. dr Dimitrije Golemović (5) i prof. dr Slobodan Jerkov (6; 7; 8; 9), dijalekatska obilježja, metrika, arhaične i druge jezičke strukture, ritam, rima, turcizmi, sinonimi, fenometoplazme, morfostileme, metafore, upotreba glagolskih oblika i druge lingvističke i stilističke karakteristike lirskih narodnih pjesama u ovom kraju nijesu istraživane. Nadam se da će ovaj zbornik lirskih narodnih pjesama i njihovog pjevanja privući pažnju stručnjaka i poslužiti kao materijal za detaljnija muzička, lingvistička i stilistička proučavana plavsko-gusinjske tradicionalne lirike i muzike.

Bez sveobuhvatnih multidisciplinarnih istraživanja najvećem broju pjesama koje se pjevaju u plavsko-gusinjskom kraju je nemoguće precizno odrediti mjesto i vrijeme nastanka kao i ličnosti o kojima su ispjevane. Ipak, veliki je broj pjesama za koje Plavljani i Gusinjani smatraju da su nastale u njihovm kraju, od kojih su u ovom zborniku zastupljene:

Gusinje se iz temelja ljulja

Hoj džamijo, deli-Đuljbegova

Hoj planino, planinice moja

Humo moja i ljepota tvoja

Ja pošetah zelenijem lugom

Knjigu pišu gusinjske đevojke

Ljuto pišti momče za đevojku

Lov lovili Rumenilovići

Mejra šeta mermerli sokakom

Nevjesta je goluba nivila

Otkad si me, majko, u Rožaje dala

Pašihana, lijepa đevojko

Platno tkale plavljanke đevojke

Pošetala Jagoda na vodu

Pošetao lijep-mlad

Pospalo, mori, pospalo, dvoje i dvoje

Sabah zora, a ja još kod dvora

Sanak snila Mujagina ljuba

Šićer Šećo, ne češljaj se često

Tanko poju gusinjske đevojke

U polju se alčader vijaše

Ugrijala sjajna zora

Visitore, visoka planino

Znaš li, Balje, Baljkice

Jedna od rijetkih pjesama za koju se zna vrijeme kada je narodni pjesnik ispjevao je pjesma Knjigu pišu gusinjske đevojke. Ova je pjesma nastala 1877. godine kada su i Bošnjaci iz Plava i Gusinja masovno mobilisani u osmansku vojsku koja je vodila borbe sa Rusima na području Plevne (Bugarska). Mobilizacioni centar na čelu sa Ali-pašom Šabanagićem nalazio se u Beranama, pa otuda stihovi: Knjigu pišu gusinjske đevojke / Pa ju šalju u ravno Berane.

Više pjesama u kojima se pominju toponimi, bratstva, događaji i neke druge specifičnosti iz plavsko-gusinjskog kraja, te se, gotovo, sa sigurnošću može tvrditi da su ponikle u ovom kraju, zbog nedostatka audio snimaka, nijesu našle mjesto u ovoj knjizi. Te pjesme su:

Bega kunu gusinjske đevojke

Čudna nasta ova nova godina

Kofiljačo, moj debeli hladu

Pošetale, lele, Plavljanke đevojke

Pošetala dilber Umihana

Rod rodile borovnice

Svud je sunce, u Gusinju kiša

Skoči, alče, na kolače

Visitore, najviša planino

Ne čudim se mraku nit oblaku i dr.

Neke narodne lirske pjesme (ili varijante istih pjesama) koje se često pjevaju i koje su poznate više od jednog vijeka u plavsko-gusinjskom kraju, koje Bošnjaci iz ovog kraja smatraju svojom baštinom, pjevaju su i u susjednim područjima, a neke i u daljim krajevima. Iz te grupe pjesama u ovoj knjizi su zastupljene:

Bosiljak mi se ne niha

Još ne sviće rujna zora

Pašihana, imaš li jarana

Pošetala Ema Zaimova

Sabah zora, a ja još kod dvora

Ta se livada brdom njihala

Tako su, na primjer, pjesme Pošetala Jagda na vodu i Još ne sviće rujna zora veoma omiljene i kod Crnogoraca i Srba na širem prostoru, pa ih i oni smatraju svojim kulturnim nasljeđem. Dakle, za dobru pjesmu nema granica, jer je narodno stvralaštvo, kako ističe Husein Bašić (2, str. 8), „živa i neuhvatljiva rijeka koja kruži svijetom, donoseći i odnoseći sve što narodne uši čuju i usne prošapuću…“. Samo bi sveobuhvatna etnomuzikološka i lingvistička istraživanja mogla preciznije ustanoviti mjesto i vrijeme nastanka pjesama koje žive u tradiciji Bošnjaka iz plavsko-gusinjskog kraja. Tako bi bilo značajno utvrditi kako su i kada neke pjesme stizale u ovaj kraj i odlazile iz njega. Na primjer, na plavskim planinama čobani pjevaju „na dugi glas“ (odnosno pjevali su, jer sad na plavskim planinama gotovo da i nema stada i čobana) pjesmu Banjaluko i širine tvoje, koja podsjeća na bosansku sevdalinku Sinje more i dubine tvoje/Banjaluko i ravnine tvoje. Prva strofa plavske pjesme glasi:

Banjaluko i širine tvoje,

Ja poluđeʼ od ljepote tvoje,

Gljedajući okoljine tvoje,

Kud prolaze momčad banjalučka,

Kud prolaze ljijepe đevojke.

U svojoj prvoj zbirci izvornih lirskih pjesama iz plavsko-gusinjskog kraja – Crni dukati,Husein Bašić kaže da konfesionalna pripadnost i podvojenost naroda plavsko-gusinjskog kraja „nije zarobila pjesmu, niti joj sputala krila i ograničila let, nije joj pomračila put do zvijezda. Pjesma je postala živi izvor mudrosti i vedrine s dna ljudske bijede i zaborava. Dobra pjesma širila se nečuvenom brzinom, imala svoje vrijeme, svoj zenit, stizala tamo gdje je mogao da stigne čovjek. Tako su u plavsko-gusinjski kraj stigle, u nešto izmijenjenom obliku, izvjesne pjesme iz Bosne i Hercegovine, iz obližnjeg Sandžaka, iz ondašnje Podgorice i Crnogorskog primorja“. (4, str. 8)

Najstarije audio snimke sam uzeo sa magnetofonskih traka, a snimke iz novijeg vremena sa video-traka i kompakt diskova (CD). Sve su to bili amaterski snimci. Samo nekoliko inerpretatora narodnih lirskih pjesama (Medunjanin Aljo, Musić Muslija Mujo, Redžepagić Abdulah, kao i četiri pjesme koje su pjevali Zećir, Hamdija i Sadrija Redžematović)  je za potrebe ovog zbornika snimanje obavilo u studiju RTV „Glas Plava“. Pjevanje je snimano na pośednicima, veseljima (svadba, kana, Bajram, ispraćaj u vojsku, ispraćaj u inostrastvo i dr.) i drugim skupovima, pa veći broj veoma lijepih pjesama, zbog galame i komentara tokom pjevanja nijesam mogao zastupiti. Kod većeg broja audio snimaka pjevanja „na dugi glas“ nijesam uspio da u potpunosti skinem riječi (tekst), pa i takve melodije nijesu zastupljene. Iz tog razloga, ovaj zbornik sadrži samo 75 lirskih narodnih pjesama i pjevanje tih pjesama na šest kompakt diskova. Pjevanje nekoliko najpopularnijih pjesama zastupljeno je sa više audio snimaka (tabele 1 i 2)

 

 

Tabela 1. Broj pjesama i audio snimaka

Broj audio snimaka 1 audio snimak 2 audio snimka 3 audio snimka 5 audio snimka UKUPNO
Broj pjesama 61 8 5 1 75
% 81,33 10,67 6,67 1,33 100

 

Tabela 2. Pjesme koje se ponavljaju (sa više audio snimaka)

Redni

broj

Pjesma – melodija Broj

ponavljanja

1. Knjigu pišu gusinjske đevojke 5
2. Mejra šeta mermerli sokakom 3
3. Hoj džamijo, deli-Đuljbegova 3
4. Pošetala Ema Zaimova 3
5. Znaš li, Balje, Baljkice 3
6. Pošetala Jagoda na vodu 3
9. Đevojka je gluba nivila 2
9. Pašihana, imaš li jarana 2
9. Pospalo, mori, pospalo, dvoje i dvoje 2
10. Pošetao lijep – mlad 2
11. Sanak snila Mujagina ljuba 2
12. Sjaj mjeseče do zore 2
13. Što mi je srce žalosno 2
14. Vino piju dva mila jarana 2
UKUPNO 36

 

U Plavu i njegovoj okolini izvorne lirske pjesme se pjevaju: „na dugi glas“, „na kratak glas“ ili „naglas“, bez muzičke pratnje, najčešće uz tamburu, rjeđe uz harmoniku, gusle i druge muzičke instrumente (Tabela 3). Nekada su žene  u ovom kraju pjevale pjesme uz okretanje bakarne tepsije. Danas je takvo pjevanje potpuno zaboravljeno.

 

Tabela 3. Instrumentalna pratnja

 

Pratnja

 

Tamb-ura

 

Gusle

 

Klarinet

Bez muzičke

pratnje

Pjevanje

„na dugi  glas“

UKUPNO
Broj  primjera 67 10 2 12 8 99

 

Na šest kompakt diskova koji prate ovu knjigu čuje se glas 52 izvođača narodne muzike Bošnjaka Plava (Tab. 4):

 

Tabela 4. Spisak pjevača i broj melodija u čijem izvođenju učestvuju

Redni

broj

Interpretator/interpretatorka Broj

melodija

1. Bajraktarević Ibrahim Ibro 22
2. Canović-Koljenović Nadžija (1954-2015) 1
3. Canović-Srdanović Hasiba (1947) 3
4. Canović-Šahmanović Nusreta (1950) 2
5 Đukić Milanka 1
6. Jahdadić Sejdija (1910-1989) 3
7. Jahdadić-Pupović Hasnija 2
8. Jasavić Džafer (1945) 1
9. Jasavić Skender (1951) 1
10. Jasavić Zufer (1955) 1
11. Jasavić Zumber (1948) 1
12. Kojić-Purišić Sabrija 2
13. Lalić Zahid (1939) 1
14. Markišić Fazljija – Fako (1946) 1
15. Medunjanin Aljo (1953) 6
16. Medunjanin Senad (1962) 1
17. Medunjanin-Kačamaković Đuka (1956) 5
18. Metjahić Arslan (1896-1980) 3
19. Metjahić Hasan (1912-1992) 2
20. Metjahić Melja (1905-1990) 2
21. Metjahić Šaćir (1937) 3
22. Muminović Fehim (1954) 3
23. Musić Musljija Mujo (1935) 9
24. Musić-Šabović Raba (1918-1997) 3
25. Pejčinović-Purišić Kima (1900-1990) 1
26. Pejčinović-Gutić Đuka (1921-1989) 1
27. Pejčinović-Gutić Kuša (1922-1999) 1
28. Pejčinović-Jasavić Iša (1925-2000) 1
29. Pupović-Pejčinović Muzafera 3
30. Purišić Rustem (1928-1994) 5
31. Purišić Amira Šaćir (1942-2014) 1
32. Purišić Haka Etem (1915-1977) 1
33. Purišić-Canović Hajka (1934) 2
34. Purišić-Gutić Čaka (1939) 1
35. Purišić-Gutić Hama (1939) 1
36. Purišić-Hakanjin Nadira (1934) 2
37. Purišić-Metjahić Emina (1932) 1
38. Purišić-Redžćepagić Ismeta-Bela (1967) 3
39. Redžematović Hamdija (1954) 4
40. Redžematović Omer (1941-2010) 5
41. Redžematović Sadrija (1951) 8
42. Redžematović Zećir (1932) 6
43 Redžematović-Canović Umihana 1942-1996) 2
44. Redžematović-Musić Kimeta (1954) 2
45. Redžepagić Abdulah (1950) 7
46. Srdanović Bahtijar (1943-2015) 11
47. Srdanović Bajram (1934-2005) 10
48. Srdanović Meho (1967) 3
49. Srdanović Nadira (1945-2014) 7
50. Srdanović Ramo (1942) 12
51. Šabović Zuvdija Zuvdo (1947) 3
52. Šabović-Mehmedović Rema 1

 

 

Tabela 5. Polna struktura izvođača

Pol Muški Ženski Ukupno
Broj 30 22 52
% 57,69 42,31 100

 

Riječi (tekst) pjesama u knjizi Lirske narodne pjesme i pjevanje Bošnjaka iz Plava zapisao sam onako kako ih je pjevač izgovarao, a ne prema aktuelnim pravopisima crnogorskog i bosanskog jezika. Otuda i izvjesne razlike u tekstu pjesama ove knjige i pjesama u antologijama Huseina Bašića. Za svoje antologije Husein Bašić (4, str.12)  je koristio raznovrsnu građu te je bio prinuđen da izvrši „izvjesna ujednačavanja, nemajući ni prostora ni potrebe da objavljuje različite verzije, kod kojih je određena adaptacija bila neprirodna i gotovo nasilna. Moralo se takođe osloboditi jezičke nepravilnosti i ʼiskvarenostiʼ, naročito u pjesmama koje su poznate na širem području, a zabilježene su u manjim sredinama, u čijem govoru ima nekih specifičnosti kojih nema u bošnjačkom jeziku, kao što su naprimjer izvjesne riječi sa poluglasovima i nazalima u plavsko-gusinjskom govoru…“

 

 

Autori

 

S A D R Ž A J

 

PREDGOVOR ……………………………………………………………………….15

 

UVOD 

 

KOMPAKT DISK 1 (CD 1) 

Bajraktarević Ibrahim Ibro (1938), tambura

 1. KNJIGU PIŠU GUSINSKE ĐEVOJKE
 2. ZNAŠ LJI BALJE, BALJKICE
 3. NEVJESTA JE GOLUBA NIVILA
 4. MEJRA ŠETA MERMERLJIM SOKAKOM
 5. HOJ DŽAMIJO, DELJI- ĐULJBEGOVA
 6. PROŠETAO LJIJEP-MLAD
 7. POSPALO, MORI, POSPALO, DVOJE I DVOJE
 8. OTKAD SI ME, MAJKO, U ROŽAJE DALA
 9. SITEN KAMEN DO KAMENA
 10. KAJRANFILJ SE NA PUT SPREMA I PJEVA
 11. SANAK SNILA MUJAGINA LJUBA
 12. HOJ PLANINO, PLANINICE MOJA
 13. PROŠETALA JAGODA NA VODU
 14. ĐEVOJKA JE CRNE OČI KLJELA
 15. U, ŠTO MI JE SRCE ŽALOSNO
 16. ZELJEN ČADER U ZELJENOJ TRAVI
 17. PAŠIHANA, LJIJEPA ĐEVOJKO
 18. NA LJIVADU POD JASENOM
 19. SJAJ MJESEČE DO ZORE
 20. PAŠIHANA, IMAŠ LJI JARANA
 21. SAZRELJE SU ŠUMSKE BOROVNICE

 

KOMPAKT DISK 2 (CD 2)

 1. ČOBANSKA SVIRKA

Metjahić Šaćir (1937), svirala od pirinča (mesinga)

Halil R. Markišić i Sanela Adrović

 1. ĐEVOJKA JE TUĐE BRATIMILA

Pjevali „na dugi glas“:

Jasavić Skender (1951)

Jasavić Džafer (1945)

Jasavić Zumber (1948)

Jasavić Zufer (1955)

3.UGRIJALA SJAJNA ZORA

Redžepagić Abdulah (1950), tambura….

 1. KNJIGU PIŠU GUSINJSKE ĐEVOJKE .

Musić Muslija-Mujo (1935), gusle

 1. KNJIGU PIŠU GUSINJSKE ĐEVOJKE

Redžematović Sadrija (1951), tambura

Redžematović Omer (1941-2010), tambura

 1. KNJIGU PIŠU GUSINJSKE ĐEVOJKE

Šabović Zuvdija Zuvdo (1947)

 1. KNJIGU PIŠU GUSINJSKE ĐEVOJKE

Muminović Fehim (1954), tambura

 1. PLATNO TKALJE PLAVLJANKE ĐEVOJKE

Medunjanin Aljo (1953), tambura

Medunjanin Đulizara Đuka (1956)

 1. GUSINJE SE IZ TEMELJA LJULJA

Medunjanin Aljo (1953), tambura

Medunjanin-Kačamaković Đulizara Đuka (1956)

 1. ŠEĆERU SE NE BIʼ RADOVALA

Pjevale „na dugi glas“:

Srdanović Nadira (1943-2014)

Đukić Milanka

 1. ZNAŠ LI BALJE, BALJKICE

Musić Muslija Mujo (1935), gusle

 1. ZNAŠ LJI, BALJE, BALJKICE

Srdanović Bajram (1934-2005), tambura

Srdanovići Bhtijar (1943-2015),

Srdanović Ramo (1942)

 1. VINO PIJU DVA MILA JARANA

Canović-Koljenović Nadžija (1954-2015)

Pupović-Pejčinović Muzafera

Canović-Srdanović Hasiba (1947)

Lirske narodne pjesme i pjevanje Bošnjaka iz Plava

 1. POŠETALA EMA ZAIMOVA

Musić Muslija-Mujo (1935), gusle

 1. POŠETALA EMA ZAIMOVA

Musić-Šabović Raba (1918-1997)

Šabović Zuvdija (1947), tambura

 1. HUMO MOJA I LJEPOTA TVOJA

Purišić Rustem (1928-1994), tambura

Purišić-Redžćepagić Ismeta Bela (1967)

 1. LJUTO PIŠTI MOMČE ZA ĐEVOJKU

Redžematović Omer (1941-2010), tambura

Redžematović Sadrija (1951), tambura

 

KOMPAKT DISK 3 (CD 3)

 1. ZA GRAD ZAĐOH DA GLJEDAM ĐEVOJKE

Pjevali „na dugi glas“:

Metjahić Arslan (1896-1980)

Metjahić Melja (1905-1990 )

Metjahić Hasan (1912-1992)

Metjahić Šaćir (1937)

 1. A ŠTO MI, MAJKO, NIŠTA NE DODIHA

Metjahić Arslan (1896-1980)

Metjahić Šaćir (1937), tambura

 1. U POLJE SE ALČAEDER VIJAŠE

Jahdadić Sejdija (1910-1989), tambura

 1. SA ISTOKA RUJNA ZORA RUDI

Purišić Ahmeta Rustem (1928-1994)

Purišić Haka Etem (1915-1977)

 1. MEJRA ŠETA MERMERLJI SOKAKOM

Musić Mujo (1935), gusle

 1. MEJRA ŠETA MERMERLJIM SOKAKOM

Purišić Rustem (1928-1994), tambura

Purišić-Redžćepagić Ismeta Bela (1967)

 1. VISITORE, VISOKA PLANINO

Redžepagić Abdulah (1950), tambura

 1. SABAH KLANJA LJIJEPA ĐEVOJKA

Medunjanin Aljo (1953), tambura

Medunjanin-Kačamaković Đulizara Đuka (1956)

Halil R. Markišić i Sanela Adrović

 1. POŠETALA JAGODA NA VODU

Redžematović Hamdija (1954), tambura

Redžematović Zećir (1932), tambura

Redžematović Sadrija (1951)

 1. POŠETALA JAGODA NA VODU

Metjahić Hasan (1912-1992), tambura

Metjahić Šaćir (1937), svirala pirinčana

Metjahić Arslan (1896-1989)

Metjahić Melja (1905-1990)

 1. OJ DŽAMIJO, DELJI-ĐULJBEGOVA

Musić Muslija Mujo (1935), gusle

 1. HOJ DŽAMIJO, DELJI- ĐULJBEGOVA

Redžematović Hamdija (1954), tambura

Redžematović Zećir (1932), tambura

Redžematović Sadrija (1951)

 1. U ĐEVOJKE U MOGA JARANA

Redžematović Omer (1941-2010), tambura

Redžematović Sadrija (1951)

 1. ĐEVOJKA JE GOLUBA NIVILA

Redžematović-Canović Umihana (1892-1981)

Redžematović-Musić Kima (1954)

 

KOMPAKT DISK 4 (CD 4)

1.KOLO HALATURKO

Bajraktarević Ibrahim Ibro, tambura

 1. TANKO POJU GUSINJSKE ĐEVOJKE

Pjevali „na dugi glas“:

Srdanović Bahtijar (1943-2015)

Srdanović Ramo (1942)

Srdanović Bajram (1943-2005)

 1. TRI ĐEVOJKE POD RUŽICOM VEZLJE

Redžematović-Canović Maza Umihana (1942-1996)

Redžematović-Musić Kimeta (1954)

 1. PROŠETAO LJIJEP – MLAD

Redžepagić Abdulah (1950, tambura

 1. OPIJO SE GONDŽIĆ MEHO BIJOGRAĐANIN

Lalić Zahid (1939), gusle

Lirske narodne pjesme i pjevanje Bošnjaka iz Plava

 1. HAJ, TRI ĐEVOJKE PUTOM IŠLJE

Redžematović Omer (1941-2002), tambura

Redžematović Sadrija (1951)

Redžematović Zećir (1932), tambura

 1. GNEZDO VILA LASTAVICA U ZLA VREMENA

Muminović Fehim (1954), tambura

 1. MJESEČINO, NOĆNA VARALJICE

Medunjanin Senad (1962), tambura

 1. POBOLJE SE ALJIJA

Redžematović Hamdija (1954), tambura

Redžematović Zećir (1932), tambura

Redžematović Sadrija (1951)

 1. GOROM ŠETA ŠIĆER SALJIHAGA

Musić Mujo (1935), gusle

 1. TREPAVICE KRILO LASTAVICE

Redžematović Zećir (1932), tambura

Redžematović Omer (1941-2010)

Redžematović Sadrija (1951)

 1. ĐEVOJKA JE ZELJEN BOR SADILA

Srdanović Bahtijar (1943-2015), tambura

Srdanović Nadira (1945-2014)

 1. FALJILA SE SIROTA ĐEVOJKA

Pjevali „na dugi glas“:

Purišić Rustem (1928-1994)

Purišić Amira Šaćir (1942-2014)

 1. TA SE LJIVADA BRDOM NJIHALA

Srdanović Bahtijar (1943-2015), tambura

 1. O MOSTARU, VELJEK MI TE KAŽU

Jahdadić Sejdija (1910-1989)

Jahdadić-Pupović Hasnija

 1. KOLJIKA JE TA ZELJENA, AMAN, AMAN, LJIVADA

Redžepagić Abdulah, tambura

 

KOMPAKT DISK 5 (CD 5)

 1. DVOJE MLADA SITAN BISER NIŽU

Srdanović Ramo (1942), tambura

Srdanović Nadira (1945-2014)

Halil R. Markišić i Sanela Adrović

Srdanović Meho (1967)

 1. A HOJ, DRAGI, ĐAVOLJE

Srdanović Bahtijar (1943-2014), tambura

Srdanović Ramo (1942)

Srdanović Bajram (1934-2005)

 1. DRAGA MOJA, JESI LJʼ MI ZASPALA

Pjevali „na dugi glas“

Srdanović Ramo (1942)

Srdanović Bahtijar (1943-2014)

Srdanović Bajram (1934-2005)

 1. DRUG SE DRUGU ŽALJI NA ĐEVOJKU

Canović-Srdanović Hasiba Haska (1947)

Pupović-Pejčinović Muzafera

Canović-Šahmanović Nusreta (1950)

 1. POSPALO, MORI, POSPALO, DVOJE I DVOJE

Medunjanin Aljo (1953), tambura

Medunjanin-Kačamaković Đuka (1956)

 1. SANAK SNILA MUJAGINA LJUBA

Purišić Rustem (1928-1994), tambura

Purišić-Redžćepagić Ismeta Bela (1967)

 1. JEČAM ŽNJELJE ZA GOROM ĐEVOJKE

Srdanović Ramo (1942)

Srdanović Nadira (1945-2014)

Srdanovići Meho (1967)

 1. JA ZNAM GOREG JADA OD SEVDAHA

Redžematović Hamdija (1954), tambura

Redžematović Zećir (1932), tambura

Redžematović Sadrija (1951)

 1. ŠIĆER-ŠEĆO, NE ČEŠLJAJ SE ČESTO

Redžepagić Abdulah (1950), tambura

 1. RAZBOLJE SE ALJIBEGOVICA

Srdanović Bajram (1934-2005), tambura

Srdanović Ramo (1942)

Srdanović Bahtijar (1943-2015)

 1. ZAKLJELA SE MLADA ĐULBIHARA

Musić Musljija Mujo (1935), gusle

Lirske narodne pjesme i pjevanje Bošnjaka iz Plava

 1. A HOJ, MEHO, MEHMEDE

Srdanović Bajram (1934-2005), tambura,

Srdanović Ramo (1942)

Srdanović Bahtijar (1943-2015)

 1. VINO PIJU DVA MILA JARANA

Redžepagić Abdulah (1950), tambura

 1. PAŠIHANA, IMAŠ LJI JARANA

Redžepagić Abdulah (1950), tambura

 1. NEŠTO MI SE DRAGA NALJUTILA

Pjevali „na dugi glas“:

Srdanović Ramo (1942)

Srdanović Bajram (1934-2005)

Srdanović Bahtijar (1943-2015)

 1. ZORA RUDI, MAJKA SINA BUDI

Musić Mujo (1935), tambura

 1. LOV LOVILJI RUMENILOVIĆI .

Šabović Zuvdija (1947), tambura

Šabović Raba (1918-1997)

 

KOMPAKT DISK 6 (CD 6)

 1. OD SEVDAHA GOREG JADA NEMA

Jahdadić Sejdija (1910-1989), tambura

Jahdadić-Pupović Hasnija

 1. DA SAM, BEĆAR, VODA STUDENICA

Srdanović Bahtijar (1943-2015), tambura

Srdanović Ramo (1942)

Srdanović Nadira (1943-2014)

Srdanović Meho (1967)

 1. ŠTO MI JE SRCE ŽALOSNO

Markišić Fazljija Fako (1946), tamburu

 1. SALJO KULE ZATVARAŠE

Medunjanin Aljo (1953), tambura

Medunjanin-Kačamaković Đuka (1956)

 1. SABAH ZORA, A JA JOŠ KOD DVORA

Musić-Šabović Raba (1918-1997)

Šabović-Mehmedović Rema

Halil R. Markišić i Sanela Adrović

 1. TRI SU TIČICE PREPJEVALJE, JEDNA NE PJEVA

Srdanović Zada,

Kojić-Purišić Sabrija

Purišić-Canović Hajrija (1937)

Purišić-Hakanjin Nadira (1934)

 1. SJAJ MJESEČE DO ZORE, NE ZALAZI RANO JE

Medunjanin Aljo (1953), tambura

Medunjanin-Kačamaković Đuka (1956)

 1. SVE BI DALA ZA NAŠU MAHALU

Canović-Srdanović Hasiba (1947)

Pupović-Pejčinović Čalja

Canović-Šahmanović Nusreta (1950)

 1. BOSILJAK MI SE NE NIHA

Srdanović Bajram (1934-2005), tambura

Srdanović Nadira (1945-2014)

Srdanović Ramo (1942)

 1. ZELJEN ČADER U ZELJENOJ TRAVI

Srdanović Ramo (1942), tambura

Srdanović Bahtijar (1934-2015)

Srdanović Bajram (1943-2005)

 1. JOŠ NE SVIĆE RUJNA ZORA

Purišić-Gutić Čaka (1939)

Purišić-Gutić Hama (1939)

Purišić-Hakanjin Nadira (1937)

Purišić-Canović Hajka (1934)

Kojić-Purišić Sabrija

 1. KOLJIKA TA ZELJENA LJIVADA

Pejčinović- Purišić Kima (1900-1990)

Pejčinović-Gutić Đuka (1921-1989)

Pejčinović-Gutić Kuša (1922-1999)

Pejčinović-Jasavić Iša (1925-2000),

Purišić-Metjahić Emina (1932)

 1. JA POŠETAH ZELJENIJEM LUGOM

Musić Muslija Mujo (1935), gusle

 1. ĐEVOJKE SU BOSTAN POSIJALJE

Srdanović Bajram (1934-2005), tambura

Srdanović Nadira (1945-2014)

Lirske narodne pjesme i pjevanje Bošnjaka iz Plava

 1. POŠETALA EMA ZAIMOVA

Muminović Fehim (1954), tambura

 

IZVOĐAČI, KAZIVAČI I ZAPISIVAČI NARODNIH PJESAMA

I MUZIKE I GRADITELJI MUZIČKIH INSTRUMENATA ………111

 

RJEČNIK MANJE POZNATIH RIJEČI

 

LITERATURA.

 

RECENZIJA

Salko Luboder

TRADICIJA PJESMOM ISPJEVANA

 

BILJEŠKE O AUTORIMA

 

REGISTRI

REGISTAR IZVOĐAČA, KAZIVAČA I ZAPISIVAČA

NARODNIH PJESAMA I MUZIKE I GRADITELJA

MUZIČKIH INSTRUMENATA

REGISTAR PJESAMA SA AUDIO SNIMKOMAbout the Author

Redakcija
Redakcija
Ministarstvo kulture i medija
 
 

 

Konkurs za izradu naslovnice knjige ”Bošnjaci u Crnoj Gori”

Konkurs za izradu naslovnice fotomonografije BOŠNJACI U CRNOj GORI   Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori  i NVO ”Avlija” dogovorili su suizdavaštvo obimne knjige o životu i običajima Bošnjaka Crne Gore u koj...
by Redakcija
0

 
 

9. međunarodni pjesnički konkurs za djecu ”Kraljevstvo Bijelih rada”

KRALJEVSTVO BIJELIH RADA DAJE NA ZNANJE!!!   9 – O, kakav je čaroban broj, pjesnici – kraljevstvo – čudesan spoj! Druženja naša toliko traju, devet godina u radosti i sjaju…   Devet godina drugarstvom ...
by Redakcija
0

 
 

AVLIJA: Rezultati 12. konkursa za najbolju pjesmu i priču

Pjesme i priče koje su se istakle na 12. međunarodnom konkursu časopisa AVLIJA za najbolju neobjavljenu pjesmu i priču u regionu za 2022. godinu na bosanskom, srpskom, hrvatskom i crnogorskom jeziku:   POEZIJA   P...
by Redakcija
0

 

 

Dr Ana Stjelja o ”Ženi bez kišobrana” Anele Fetić

Dr Ana Stjelja   DUHOVNI BEG U „DVORCE ZIKRA I DOVE” Tragom zbirke poezije „Žena bez kišobrana” Anele Fetić     Zbirka poezije „Žena bez kišobrana” autorke Anele Fetić, suptilni je pesnički proplam...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Marija Juračić o ”Ženi bez kišobrana” Anele Fetić

Osvrt na zbirku poezije Anele Fetić „Žena bez kišobrana“   Kada sam dobila ponudu da budem urednica zbirke poezije autorice Anele Fetić „Žena bez kišobrana“, pomislila sam kako je čudno da upravo ja, agnosti...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange