Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementDrugi pišu

2. Marta 2015.
 

Islam pokazuje put ka ljubavi i pravdi: Počast za naša tri pobjednika

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake: , ,

ISLAM SHOWS US THE WAY TO LOVE AND JUSTICE!

 

 


“Whoever kills a single soul, it is as if he has slain all of humankind entirely.” (Holy Qur’an, 5:32) 

 

Two nights ago, I watched Suzanne Barakat, sister of murdered Deah Shaddy Barakat, 23, respond with great equanimity and wisdom as she was interviewed by AndersonCooper about the deaths of her brother, his wife Yusor Abu-Salha, 21, and Yusor’s sister, Razan Abu-Salha, 19, in Chapel Hill, North Carolina. In what could only have been a moment of unimaginable pain, she described the three slain young adults as having been dedicated to service, to family, to faith.Our Three Winners

Suzanne Barakat demonstrated to a country so mired in suspicion and derision of Muslims that true Islam is not to be feared but rather respected and appreciated for the witness to love and justice that it makes on a daily basis.Barakat showed that the practice of Islam grounds the faithful in forgiveness and provides to those who surrender to God a path, even through the most dire of tragedies, to peace.While media and law enforcement debate the motive in this heinous crime, let there be no doubt that the murdering of three Muslims, two of whom were wearing hijab, perpetuates the daily fear with which Muslims in the United States live. The response of communities, religious organizations, neighbors, educational institutions, and law enforcement can either further the culture of violence by obfuscating the hate at the core of this killing or demand a new reality that seeks understanding and peace.

These murders did not arise ex nihilo, but are a result of an ongoing climate in the United States that continues to view Muslims as a threat and as an “other.”

The Fellowship of Reconciliation calls on all to counter that climate of Islamophobia with a widespread and sustained outcry, and respond with new and renewed intentionality to build bridges among all persons of faith, deepen understanding, and embrace a lasting peace.

This commitment is essential at a time when we find evidence of a combustible mix of religious xenophobia, embedded structural racism, and growing access to guns.

Unlike Christianity – in which the doctrine of “original sin” has been debated for millennia, with theologians arguing to what extent human beings are fully blessed upon birth or inherently broken only redeemable by Christ – Islam is clear that humans are born into original blessing, fully connected to God.

The goal of life for a Muslim is to continually seek return to God. To be faithful and follow the pillars and precepts of Islam is the highest work of a Muslim and the reward is to be fully with God again upon death.

This kind of clear devotion was exhibited by Yusor last November when she posted on her Facebook page, “Hijab is my constant reminder that we aren’t living for this world. Hope we ladies can reap the rewards of this daily test. #perseverance.” It is a deep loss to those left behind that her life and the lives of her husband and sister were cut so tragically short.

For those of us who seek and practice forgiveness, reconciliation, and peace, the response of the families of Deah, Yusor, and Razan provide a light in darkness. Instead of calling for vengeance, or casting blame or pointing to the constant harassment to which the three were subjected by their murderer, they are focusing on faith.

They refuse to frame Deah, Yusor and Razan as victims, and instead have set up a site entitled Our Three Winners emphasizing their contributions of service and faithfulness. May we all be so generous if ever faced with similar loss and pain, and may we persevere for a world in which the taking of another life is as unfathomable as this tragedy is to us today.

For those seeking ways to act and respond in your communities, we recommend information provided today by the National Religious Campaign Against Torture regarding organizing multi-faith vigils, supporting the Shoulder to Shoulder campaign, and more.

In mourning and peace,
Rev. Kristin Stoneking
Executive Director
Fellowship of Reconciliation
With gratitude to American Muslim Voice and the Community of Living Traditions/ Muslim Peace Fellowship.

 

Fellowship of Reconciliation  |  P.O. Box 271, Nyack, NY 10960
for@forusa.org  |  www.forusa.org  |  (845) 358-4601Facebook Twitter Flickr Tumblr Pinterest YouTube

To ensure our emails reach your inbox, please add communications@forusa.org to your address book.

If you no longer want to receive some or any email from Fellowship of Reconciliation, you can update your profile or unsubscribe instantly.

 

 ISLAM POKAZUJE PUT KA LJUBAVI I PRAVDI: POČAST ZA NAŠA TRI POBJEDNIKA

 

„Ko ubije jednog čovjeka, kao da je ubio cijelo čovječanstvo.“ (Sveti Kur’an 5:32)

 

Prije dvije noći gledao sam Suzanu Barakat (Suzanne Barakat), sestru ubijenog 23-godišnjeg Deah Šadi Barakata (Deah Shaddy Barakat), koja daje odgovore sa velikom smirenošću i mudrošću tokom intevjua koji je dala Andersonu Kuperu (she was interviewed by Anderson Cooper) u vezi  smrti njezinog brata, njegove 21-godišnje supruge Jusor Ebu-Saleh (Yusor Abu-Salha) i Jusorine 19-godišnje sestre Razan Ebu-Saleh (Razan Abu-Salha) u Čapel Hilu u Sjevernoj Karolini (Chapel Hill, North Carolina). U onome što jedino može biti opisano kao momenata nezamislive boli, ona je govorila o troje ubijenih mladih ljudi  koji su, kako je rekla, bili posvećeni službi, porodici i vjeri.

Suzana Barakat je pokazala zemlji koja je duboko ogrezla u sumnjičavost i ismejavanje muslimana, da se istinskog islama ne treba plašiti već da umjesto toga islam treba poštovati i vrednovati radi ljubavi i pravičnosti koje svakodnevno proizvodi. Barakat je pokazala da se islam temelji na vjeri u oproštaj i da onima koji su vjerni Bogu, čak i kroz strašne tragedije, pokazuje put ka miru.

Dok mediji i zakonodavci debatuju o motivima ovog gnusnog zločina, neka ne bude sumnje da ubistvo troje muslimana, od kojih je dvoje nosilo hidžab, trajno povećava svakodnevni strah u kojem žive muslimani u SAD. Reakcija zajednica, vjerskih organizacija, okruženja, obrazovnih institucija i primjena zakona mogu ili produžiti  kulturu nasilja zamagljivanjem mržnje u srži ovog ubistva, ili može značiti traženje nove realnosti koja znači razumijevanje i mir.

Ova ubistva se nijesu pojavila ex nihilo (iz ničega) već su rezultat tekuće klime u SAD koja nastavlja da muslimane vidi kao prijetnju i kao „drugačije“.

Udruženje za pomirenje  poziva sve da se suprostave ovoj klimi islamofobije sa raširenom i kontinuiranom hajkom, i da se odgovori sa obnovljenim ciljevima o  izgradnji mostova među svim vjerujućim ljudima, i da se produbi razumijevanje i prigrli trajni mir.

Ova posvećenost je od suštinskog značaja  u vrijeme kada nailazimo na pokazatelje zapaljive mješavine vjerske ksenofobije, rasizma ugrađenog u strukturama i sve lakšeg pristupa oružju.

Za razliku od hrišćanstva – u kojem se vjekovima raspravlja o „izvornom zlu“, sa teolozima koji raspravljaju o tome do koje mjere su ljudska bića u potpunosti blagoslovena po rođenju ili da li su zla sama po sebi iskupiva samo od strane Hrista – islam je jasan u tome da su ljudi rođeni sa izvornim blagoslovom i potpuno vezani za Boga.

Cilj života muslimana je da uvijek teže ka povratku Bogu. Biti vjeran i pratiti nosioce i pravila islama jeste najveći zadatak muslimana, a nagrada je da se nakon smrti ponovo u potpunosti bude zajedno sa Bogom.

I Jusor je prošlog novembra pokazala ovu vrstu jasne posvećenosti kada je na svom Fejsbuk profilu napisala: „Hidžab je moj stalni podsjetnik da mi ne živimo samo za ovaj svijet. Nadamo se da mi žene možemo biti nagrađene za ovaj dnevni zadatak. #perseverance/istrajnost.“. Dubok je gubitak za one koji su ostali to da su njezin život i život njezinog supruga i sestre tako tragično kratko trajali.

Za one koji traže i praktikuju oproštaj, pomirenje i mir, reakcija porodica Deah, Jusor i Razan predstavljaju svjetlost u mraku. Umjesto pozivanja na osvetu, traženja krivice, ili upiranja prstom u svakodnevno uznemiravanje kojem su ovo troje bili izloženi od strane ubice, oni se fokusiraju na vjeru.

Odbijanje da se Deah, Jusor i Razan predstave kao žrtve, i, umjesto toga, osnivanje sajta koji se naziva Naša tri pobjednika (site entitled Our Three Winners) predstavljaju način pokazivanja njihovog doprinosa službi i povjerenju. Neka svi mi budemo tako plemeniti ako se ikada suočimo sa sličnom patnjom i gubitkom, i neka svi budemo istrajni u težnji ka svijetu u kojem je nezamislivo uzimanje tuđeg života, kao što je slučaj sa ovom tragedijom.

Za one koji traže načina da djeluju i reaguju u svojim zajednicama, preporučujemo informacije koje su danas objavljene od strane Nacionalne Vjerske Kampanje Protiv Torture  information provided today by the National Religious Campaign Against Torture koje se tiču organizovanja više-vjerskih bdjenja, podržavajući kampanju Rame uz Rame, kao i drugih tema.

 

U žalosti i miru

 

Rev. Kristin Stoneking

Izvršni direktor

Fellowship of Reconciliation ( Udruženje  za pomirenje)

Uz zahvalnost American Voice Muslim i Community of Living Traditions/Muslim Peace Fellowship

 

(Prevod: redakcija časopisa Avlija)About the Author

Redakcija
Redakcija
Ministarstvo kulture i medija
 
 

 

Islamsko kulturno nasljeđe u Crnoj Gori

Ministarstvo kulture i medija podržalo internetsku publikaciju Avlija.me iz sredstava Fonda za podsticanje plurarizma i raznovrsnosti medija za finansiranje programskih aktivnosti od javnog interesa: 23 istraživačka članka ...
by Redakcija
0

 
 

Život i običaji Bošnjaka Crne Gore – knjiga i DVD

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori podržao je projekat NVO Avlija koji će se realizovati od decembra 2022. godine do decembra 2023. godine. Projekat se odnosi na pripremu i publikovanje fotomonograf...
by Redakcija
0

 
 

Kako je Ćazim Lukač dokazao da je govorio istinu u Skupštini Crne Gore

KO LAŽE U PARLAMENTU   Tekst iz Monitora (subota, 4. maj 1991, godine) priredio Hamza Bralić Dio magnetograma sa sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj je poslanik Ćazim Lukač dokazao da gvoori istinu a da je Branko Ko...
by Redakcija
0

 

 

Američka ambasada za razvoj slobode medija u Crnoj Gori

Američka ambasada u Crnoj Gori je podržala projekat NVO Avlija ”Ovo je Slobodna Crna Gora – mediji za građane” koji će se realizovati narednih godinu dana, medijski partner je Radiotelevizija Pljevlja. Op...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Sačuvajmo energiju – zaštitimo prirodu

Ministarstvo kapitalnih investicija je podržalo šestomjesečni projekat ”Sačuvajmo energiju – zaštitimo prirodu” koji je kombinacija više akcija na edukaciji stanovništva o značaju očuvanja zdrave životne...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange