Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementEseji

25. Juna 2019.

Nerkesa Kurpejović: Turcizmi u romanu Zuvdije Hodžića ”Gusinjska godina”

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake: ,

Nerkesa Kurpejović:

 

TURCIZMI U ROMANU ZUVDIJE HODŽIĆA “GUSINJSKA GODINA”,

NJIHOVO PORIJEKLO I SEMANTIČKA KLASIFIKACIJA

 

Tema ovog rada je semantička klasifikacija turcizama u romanu Zuvdije Hodžića “Gusinjska godina”. Povod za ovaj rad je frekventna upotreba turcizama u govoru stanovništva gusinjskog kraja koje je opisano u ovom romanu.

Najveći broj turcizama u našem jeziku potiče iz perioda turske vladavine na našim prostorima. Povlačenjem turskih vlasti sa Balkana, turcizmi nijesu u potpunosti nestali. Veliki broj je nastavio da živi u našem jeziku; oko 2 000 riječi ušlo je u naš standardni jezik i zadržali su se u mnogim oblicima života. Turski je uticao na naš jezik više nego i jedan drugi jezik. Turcizmi su prisutni u govornom jeziku, narodnom stvaralaštvu, savremenoj književnosti. Među turcizmima nalazimo i riječi persijskog, arapskog, pa čak i grčkog i latinskog porijekla. Pod turcizmima u ovom radu podrazumijevamo one riječi koje su u naš jezik ušle iz turskog jezika ili posredstvom turskog jezika u različitim vremenskim periodima, najviše za vrijeme turske vladavine. Zuvdija Hodžić je u romanu “Gusinjska godina” upotrijebio 463 turcizama. Oni su neizostavan dio leksike gusinjskog govora i bez njih bi komunikacija često bila nepotpuna.

 

Klasifikacija prema porijeklu turcizma

 a) riječi koje su došle iz turskog jezika

aga, aginica, akče, akindžija, alajlija, alav, a, araba, bajrak, bajraktar, bajram, bakarni, a, bakrenjak, balčak, beg, binjadžija, bujrum, buljuk, bunar, busija, ćepenak, čair, čakšire, čibuk, čilaš, čivit, čamov, a, čelenka, čuma, daidža, dalga, deva, direk, dizgine, džida, džidža, džigit, đemija, đudum, đuturum, ekmedžinica, fermen, fišek, goč, hat, hatula, ićindija, jacija, jagluk, janičar, jaramaz, juzbaša, kačak, kajmak, kajmakli, kalauz, kamdžija, kandža, kapak, kapija,kara, karaboj, kofa, komšija, konačiti, konak, košija, kreč, kršla, kujruk, kundak, minder, minderluk, naheren, odžak, ordaga, paša, sandžakat, sikter, srma, tabi, talagan, talambas, talisman, tapija, Taslidža, tavan, tendžera, tepsija, top, topdžija, topovski, ugoč, ujdurma, veresija,

 b) riječi koje su došle iz arapskog jezika

adet, ahiret, ahmedija, alah, alem, alka, amanet, anterija, aša, bedel, bedem, bekrija, belaj, budala, burnus, Ćaba, ćefin, ćenef, ćitab, ćup damaskija, davija, dekika, dova, dućan, dućanski,a, dunjaluk, džamija, džehenem, džehenemski, a, džehnet, dželat, dželep, dželješanum, džemat, džematlija, dženaza, dženet, džezva, džilitnuti, džini, džuma, đemija, eškija, espap, evlad, fatiha, feredža, fes, fitilj, fukara, gaibi, gajtan, gazija, gurabija, gurbeče (dem. od gurbet,) haber, hadum, hadžeri-esved, hadžija, hafiz, hajat, hajduk, hajtar, hajvan, halaliti se, hamajija, hamal, handžar, haram, haramija, haramiti, harč, hava, havaje, havre, hazna, hećim, hidžra, hurija, ihram, imam, inat, insan, inšalah, izun, jasin, kadifa, kadija, kahva, kaif, kajmakam, kana, kasaba, katilj, katiljski, kavaz, kaza, kibla, kijamet, kjatib, klobuk, kudret-sahat, kula, kurban, kurban-bajram, kurbanski, a, o, lokum, magaza, Magrib, mahala, mahnit, a, o, mahnito, mal, mašrik, matuf, medresa, medžilis, megdan, megdandžija, mejt, mejtef, meleć, meraja, merak, meraklijski, merdžan, merhaba, merhamet, mezar, mihrab, milet, minaret, miraz, muderis, mudir, muftija, muhadžerski, a, muhadžir, muhafes, muharem, mujezin, mula, mumin, murtat, musaf, musafir, muselim, mušabek, mušterija, mutesarif, nafaka, naib, nanule, nizam, raf, rahat, rahmet, raja, rebiul-avel, rebiul-evel, resulah, sabah, sabor, sahan, sahat, sahibija, sanduk, selam, serdžada, serhat, silah, sihir, sokak, sultan, šap, šart, šer, šerbet, šerijat, šeret, šeretski, ševal, šućur, tabija, talum, teferidž, tekija, telal, teslimiti, tespih, turbe, ulema, vakuf, vakufski, a, vakat, vala, valija, vilajet, zaptija, zar, zarf, zirat

c) riječi koje su došle iz persijskog jezika

babo, bazerdžan, bećar, behar, bekrija, čador, čarapa, čaršav, čaršija, čengele, čerkez, čirak,  ćar, ćesa, ćilibar, ćilim, ćor-sokak, ćošak, ćulah, dembelj, dert, derviš, din, dizdar, dolaf, dušman, duvar, đulabija, džam, džambas, džigerica, džoka, džumertan, ferman, fildžan, han, havan, hodža, ibrik, jaran, jendek, jorgovan, kalup, karavan, kaur, kaurski, kavga, leš, limun, mehana, meteriz, muhur, nargila, nišan, padišah, pazar, pazarlija, pehlivan, pendžer, perda, peškeš, pilav, pustećija, safijan, sindžir, suvarija, šamija, šeher, šerdevan, šićar, šišana, šoga, tatar, testija, turban,

d) riječi koje su došle iz grčkog jezika

avlija, Arnaut, efendija, fenjer, jakut, kaldrma, kalem, leđen, mehlem, pita, somun, tefter,

e) riječi koje su došle iz latinskog jezika

bisage, groš, kandilj,

f) riječi koje su došle iz jevrejskog jezika

azrail, Misir, šejtan, šejtanski,

 

Postoji i izvestan broj riječi koje su u naš jezik došle kombinovanjem riječi iz arapskog i persijskog jezika, iz persijskog i turskog jezika  i na kraju iz arapskog i turskog jezika. Takve su: arapsko-persijske (alemdar, divan, hapsana, kafana, mezarije, musliman, nalbant, serhat, talambas, zulumćar); persijsko-turske (čarčijski, čifčija, čoban, miralaj, pasvandžija,sutlijaš,  šenluk, šeš.beš, šićardžija, tufegdžija); I arapsko-turske (dohakati, kiridžija, Sirat-ćuprija).

 

 

Semantička klasifikacija turcizama

 

Sve zabilježene turcizme u romanu svrstali smo u nekoliko semantičkih grupa:

Kuća, okutnjica, imanje, pokućstvo, posuđe, namještaj

alka, avlija, avlijski, bašča, čador, čirak, ćenef, ćepenak, ćilim, ćošak, ćup, bunar, direk, divan, duvar, dolaf, divan, džam, džezva, đugom, fenjer, fildžan, hajat, havan, hatula, ibrik, jastuk, kapak, kapija, kesa, kofa, konak, konačiti, leđen, mal, minder, minderluk, mušebek, nargila, odaja, odžak, pendil-sahat, pendžer, perda, pustećija, raf, sahan, sahat, sanduk, serdžada, sindžir, sofra, šadrvan, tavan, temelj, tendžera, tepsija, testija,

Djelovi grada, naselja, ulice, javne građevine

čair, čaršija, čaršijski, dućan, dućanska, džamija, džamijski, ekmedžinica, han,  handžija, kafana, kahva, kula, mehana, mejtef, meraja, meteriz, mezar, mezarije,  pazar, sokak, turbe,

Država (administracija, uprava), vojska, oružije, titule,

aga, aginica, akindžija, alajlija, alemdar, asker, bajrak, bajraktar, balčak, barut, beg, bedem, buljuk, busija, čifčija, damaskija, davija, dever, dizdar, džebhana, dželat, džida, đumurhana, efendija, ejalet, eškija, ferman, fišek, gazija, hamal, handžar, hapsana, hendek, janičar, jatagan, jatak, juzbaša, kadija, kajmekam, kasaba, kavaz, kaza, kundak, medžlis, meteriz, miralaj, muderis, mudir, muhadžir, muhur, muselim, mutiserif, nafaka, naib, nišan, nizam, nizamski,  ordaga, padišah, paša, prangija, raja, sahibija, sandžak, serhat, silahsultan, šerijat, šišana, talum, tapija, top, vakuf, vakufski, valija, vilajet,  zaptija, zarf.

 ljudske osobine

bekrija, budala, ćejf, dembelj, džumertan, đuturum, fukara, hadum,  jaramaz, katilj, katiljski, mahnit, matuf, murtat, sabor, šeret, šeretski, tabijat.

 osjećanja

dert, inat, merak, meraklijski, rahat.

jelo, piće, duvan, poslastice, voće, povrće, cvijeće, bilje

behar, čibuk, duhan, đulabija, gurabija, jorgovan, kahva, kajmak, limun, lokum, pilav, pita, somun, sutlijaš, šerbet.

 odjeća, obuća, ukrasi, nakit, tkanine, boje

ahmedija, alem, bošča, čakšire, čarapa, čaršav, čelenka, čivit, ćilibar, ćulah, džamadan, džoka, đinđuv, feredža, fermen, fes,  gajtan, ihram, jagluk, jelek, kadifa, merdžan,  srma, šamija, talagan.

 Zanimanja, alati, trgovina

akče, bazerdžan, čengele, čoban, ćar, dućan, džambas, đumurkan, espap, fenjerdžija, hamal, handžija, hajduk, kačak, kaif, kalauz, karavan, kasapin, kiridžija, kiridžijski, kjatib, magaza, mušterija, nalbant, ortak, pazar, pazarlija, pasvandžija,  pehlivan, saftijan, šićardžija, tatar, telal, tefter, tobdžija, veresija.

 društveni život, običaji, igre, muzika,

adet, amanet, bećar, daire, džidža, efendija, goč, insan, jaran, kana, kavga, komšija, košija, megdan, megdandžija, merhamet, miraz, musafir, peškeš, selam, šeš-beš, talambas, teferidž, ujdurma,  zulum, zulumćar.

 rodbina i rodbinski odnosi

babo, bijača, daidža, evlad,

 vjerski život, vjerovanja

ahiret, Alah, akšam, amin, avdes, aždrail, bajram, bedel, Ćaba, ćitab, derviš, din, dova, džehenem, dželešanum, džemat, džematlija, dženaze, dženet, džini, edželj, fatiha, gaib, hadžja, hadžijski, hajtar, hamajlija, haram, haramija, hafiz, hodža, hurija, ićindija, imam, inšalah, jacija, jasin, kaur, kibla, kudret-sahat, kurban, Kurban-bajram, meleć, mihrab, minare, muftija, mujezin, mumin, muderiz, mula, musaf, musliman, ramazan, resululah, sabah, sihir, Sirat-ćuprija, šejtan, šejtanski, talisman, tekija, tespih, ulema.

 životinje i konjska oprema

aša, binjadćija, bisage, čilaš, deva, dizgine, dželep, hajvan, hat, kamdžija, oroz, ugič.

 medicina, djelovi tjela

čuma, dammar, džigerica, hećim, kujruk, mehlem, šoga.

Urbani život, saobraćaj

araba, čaršija, čarčijski, ćor-sokak, đemija, kaldrma, mahala, pazar, sokak.

novac

akča, bakrenjak, groš, para.

kalendar, vrijeme

dalga, dekika, hidžra, muharem, pendil sahat, rebul-evel, sahat

 geografski pojmovi

dunaljuk, Magrib, Mašrik, Misir, Tasldža, Ušcup,

 uzvici, pozdravi

aferim, jok, mašala, merhaba, sikter, vala

 

Turcizmi koji su razmatrani u radu:

 

adet (2 puta)

aferim (2)

aga (5)

aginica (1)

ahiret (2)

ahmedija (1)

ajajli (1)

akče (1)

akindžija

akšam (2)

Alah (9)

alajlija (4)

alem (1)

alemdar (1)

alka (1)

amanet (3)

amin (1)

araba (1)

arnaut (4)

asker (11)

aša (1)

avlija (4)

avlijski, a (1)

azrail (4)

babo (11)

bajrak  (4)

bajraktar (1)

bajram (2)

bakarni, a (1)

bakrenjak (1)

balčak (2)

barut (2)

bašča (9)

bazerdžan

bedel (2)

bećar (2)

bedem (1)

beg (11)

behar (2)

bekrija (2)

bijača (1)

binjadžija (4)

bisage (3)

bohšča (1)

budala (2)

bujrum (8)

buljuk (2)

bunar (7)

busija (1)

čador (5)

čair (2)

čakšire (3)

čamov, a (1)

čarape (1)

čaršav (1)

čaršija (31)

čaršijski, a, o (8)

čengele (1)

čerkez (1)

čibuk (2)

čifut (3)

čilaš

čirak (1)

čivčija (4)

čivit (2)

čoban (6)

čuma (2)

ćefini (2)

Ćaba (7)

ćar (1)

ćejf (3)

ćenef (1)

ćepenak (3)

ćesa (4)

ćilibar (1)

ćilim (4)

ćitab (4)

ćitelija (1)

ćor-sokak (2)

ćošak (3)

ćulah (7)

ćup (2)

daidža (6)

daire (1)

dalga (1)

damar (1)

damaskija (1)

davija (3)

dekika (3)

dembeljan (1)

dert (1)

derviš (2)

deva (1)

direk (2)

divan (3)

dizdar (2)

dizgine (2)

dohakati (1)

dokon, a (1)

dolaf (1)

dova (4)

dućan (11)

dućanska (4)

duhan (4)

dunjaluk (4)

dušman (6)

Duvar (5)

đemija (2)

đugum (3)

đulabija (2)

đumruhana (1)

đumurkan (1)

džam (1)

džamadan (1)

džambas (1)

džamija (16)

džamijski, a, o, (5)

džebanhanu (2)

džehenem (4)

džehenemski, a (1)

dženet (1)

dželat (1)

dželep (2)

dželješanum (1)

džemat (1)

džematlija (1)

dženaza (5)

dženet (2)

džezva (1)

džida (2)

džidža (1)

džigerica (1)

džilitnuti (2)

džini (2)

džoka (1)

džumah (2)

džumertan (1)

edželj (1)

efendija (26)

ejalet (1)

ekmedžinica (2)

eškija (1)

espap (1)

evlad (1)

evnuh (1)

fatiha (1)

fenjer (13)

fenjerdžija (1)

feredža (3)

ferman (3)

fermen (1)

fes (4)

fildžan (3)

fisak (1)

fišek (9)

fištiti (2)

fitilj (2)

fukara (4)

gaibi (3)

gajtan (1)

gazija (2)

goč (1)

gron (1)

groš (3)

gurabija (1)

haber (6)

hadum (1)

hadžeri-esved

hadžija (6)

hadžijski, a (1)

hafiz (1)

hajat (2)

hajduk (1)

hajtar (1)

hajvan (5)

haknuti (1)

halak (3)

halaknuti (3)

halaliti se (2)

hamajija (1)

hamal (1)

han (16)

handžar (3)

handžija (4)

hanski, a(2)

hapsana (7)

haram (1)

haramija (5)

haramiti (2)

hat (1)

hatula (3)

havaje (2)

havan (1)

hećim (3)

hidžra (3)

hodža (27)

hurija (1)

ibrik (1)

ićindija (1)

ihram (1)

imam (2)

inat (5)

inšalah (5)

insan (5)

iskubiti (1)

jacija (3)

jagluk (1)

jamuža(1)

janičar (1)

jaramaz (1)

jaran (4)

jasin (1)

jastuk (2)

jatagan (2)

jatak (1)

jaža (2)

jelek (1)

jendek (2)

jok (6)

jorgovan (1)

juzbaša (4)

kačak (4)

kadifa (3)

kadija (1)

kafana (8)

kahva (13)

kaif (1)

kajmak (1)

kajmakam (34)

kajmakli (2)

kalauz (2)

kaldrma (3)

kalem (1)

kalup (1)

kamdžija (3)

kana (2)

kandilj (1)

kandža (2)

Kapak (1)

kapija (2)

kara (3)

karaboj (3)

karavan (7)

kasaba (5)

katiljski (1)

kaur (2)

kaurski, a (1)

kavaz (1)

kavga (2)

kibla (1)

kijamet (2)

kiridžija (2)

kiridžijski (1)

kjatib 2

kofa (2)

komšija (3)

konačiti (1)

konak (2)

košija (2)

kreč (1)

kudret sahat (1)

kujruk (2)

kula (5)

kundak (1)

kurban (2)

Kurban-bajram (1)

kurbanski, a, o (1)

leđen (1)

leš (1)

limun (1)

lokum (1)

magaza (1)

Magrib (1)

mah (2)

mahala (10)

mahnit, a, o, (3)

mahnito (1)

mal (5)

malisor (1)

mašrik (1)

matuf (3)

mećik (1)

medžilis (3)

megdan (1)

megdandžija (3)

mehana (1)

mehlem (2)

mejt (1)

mejtef (2)

meleć (8)

meraja (2)

merak (4)

meraklijski (2)

merdžan (1)

merhaba (1)

merhamet (2)

meteriz (2)

mezar (3)

mezarije (1)

Mihrab (1)

milet (2)

minare (8)

minder (1)

minderluk (1)

miralaj (3)

miraz (1)

Misir (1)

močuga (3)

muderis (1)

mudir (1)

muftija (5)

muhadžerski, a (1)

muhadžir (1)

muharem (1)

muhur (1)

mujezin (3)

mula (2)

mulhid (1)

mumin (1)

murtat (1)

mušabek (2)

musaf (1)

musafir (5)

muselim (2)

musliman (2)

mušterija (2)

mutiserif (2)

nafaka (14)

naib (3)

naheren, a (1)

nalbant (1)

nanišaniti (1)

nanule (1)

nargila(1)

nišan (4)

nizam (8)

nizamski, a (2)

obehrati (1)

odaja (1)

ođuturumiti (1)

odžak (1)

omatufjeli, a (1)

ordaga (2)

oroz (2)

ortak (6)

ovarosan, a (1)

padišah (1)

para (1)

paša (9)

pasvandžija (2)

pazar (4)

pazarlija (1)

pehlivan (2)

pendil sahat (1)

pendžer (15)

perda (1)

peškeš (2)

pilav (1)

pita (1)

poharčiti (1)

pomahnitali (1)

prangija (1)

pustećija (3)

raf (6)

rahat (4)

raja (4)

raščerečiti (1)

rebiul evel (1)

resulah (1)

sabah (4)

sabor (2)

safijanski (1)

sahan (1)

sahat (6)

sahibija (2)

sanduk (1)

sandžakat (1)

selam (6)

serdžada (2)

serhat (2)

sihir (1)

sikter (3)

silah (2)

sindžir (2)

Sirat ćuprija (1)

sofra (4)

sokak (25)

somun (1)

srma (1)

sultan (1)

sutlijaš (1)

suvarija (1)

šamija (2)

šap (1)

šašovac (1)

šejtan (11)

šejtanski, a (4)

šenuti (1)

šeret (1)

šeretski (1)

šerijat (2)

šeretski (1)

šeš-beš (1)

ševal (1)

šićardžija (1)

šoga (1)

šućur (6)

šerbet (1)

šišana (2)

tabija (2)

talagan (1)

talambas (1)

talisman (1)

talum (2)

tapija (1)

Taslidža (1)

Tatar (1)

tavan (1)

tefegdžija (1)

tefter (8)

tekija (1)

telal (3)

temelj (3)

tendžera (1)

tepsija (2)

teslimiti (2)

tespih (1)

testija (1)

top (6)

topdžija (1)

topovski (1)

turbe (5)

ugič (2)

ujdurma (1)

ulema (1)

urahatiti (1)

urnisati (1)

Ušćup (2)

vakuf (1)

vakufski, a (2)

vala (12)

valija (5)

varosan, a (1)

veresija (2)

vilajet (1)

zainat (1)

zainatiti se (1)

zakonačiti (1)

zaptija (7)

zarf (1)

zirat (2)

zulumćar (2)

 

 

Literatura:

 1. Đinđić Slavoljub, Teodosijević Mirjana, Tanasković Darko: Türkçe-Sırpça Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1997.
 2. Hadžić, Ibrahim: Rječnik rožajskoga govora. Podgorica, 2013.
 3. Hadžić, Ibrahim: Rječnik lokalizama i arhaizama narodnog govora rožajskog kraja, I dio, – Rožajski zbornik, br. 9. str. 83-123, II dio, br.10, str. 7-68, Rožaje, 2000,
 4. Hodžić, Zuvdija: Gusinjska godina. Podgorica, 2009.
 5. Klaić, Bratoljub: Rječnik stranih riječi A-Ž, Zagreb,1978.
 6. Kurpejović, Nerkesa: Turcizmi u rožajskom jeziku koji nijesu zabilježeni u Rječniku A. Škaljića ili imaju, drugo lokalno značenje. – Rožajski zbornik br. 12, Rožaje, 2005, str. 227-234,
 7. Kurpejović, Nerkesa: Turcizmi u nazivima jela u rožajskom kraju.– Rožajski zbornik, br. 19, 2016, str. 79-84.
 8. Kurpejović, Nerkesa:Turcizmi u rožajskom govoru. Rožaje, 2017.
 9. Merzić, Sanja: Turcizmi u zbirci pripovjedaka „Hadžijin mač“ – pojmovna i klasifikacija prema vrstama riječi. – Educa, 2018, br. 11, str.53-59.
 10. Petrović, Snežana: Turcizmi u srpskom prizrenskom govoru. Beograd, 2012.
 11. Skok, Petar: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV, Zagreb, 1971–1974.
 12. Škaljić, Abdulah: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku (šesto izdanje). Sarajevo, 1989.
 13. Tomić, Dragana: Turcizmi u romanu “Nečista krv” Borisava Stankovića, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, knj. VI, 2015, str. 243-257.

 

 About the Author

Redakcija
Redakcija

Konkursi regiona
 
 

 

Nacionalni parkovi – simbol i ponos Crne Gore

NACIONALNI PARKOVI SIMBOL I PONOS CRNE GORE Piše: Božidar Proročić Nacionalni parkovi su predjeli posebne ljepote i značajnih i rijetkih prirodnih pojava. Oni čine ekološku i geografsku cjelinu koja se posebnim zakonom i...
by Redakcija
0

 
 

Mešino bockanje – aforizmi Mehmeda Meše Delića

*Imam sahat bez kazaljki, jer više ne vjerujem ni – vremenu. *Nestrpljivi mole Boga da On da strpljenje, ali odmah. *Za većinu ljudi život je ružno vrijeme, stanu i čekaju da prođe. *Danas je bolje biti bogat nego biti ...
by Redakcija
0

 
 

Ivana Đukić: Novi ”Kosač”

Ivana Đukić   Novi ,,Kosač”   Śedi tako u svojoj fotelji zavaljen/a, zagledan/a u budućnost kroz prozor svoje fancy kancelarije, i među mislima probira jednu: “Pa, možda ja i nijesam mašina! Možda i ja im...
by Redakcija
0

 

 

Intervju sa NJ. E. Nataliyom Fiyalkom

INTERVJU SA OTPRAVNICOM POSLOVA AMBASADE UKRAJINE U CRNOJ GORI NJENOM EKSELENCIJOM NATALIYOM FIYALKA  Razgovarao: Božidar Proročić   Prvi tragovi ljudske civilzacije u Ukrajini sežu još u daleku prošlost prije 300.0...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Božidar Proročić: Razgovor sa Nebojšom Burzanovićem

Gospodine Burzanoviću, direktor ste Narodne biblioteke ,,Radosav Ljumović” koja čuva tradiciju knjige punih 138 godina jedan je od najljepših kulturnih reprezenata glavnog grada Podgorice koliko je važno da ovako značaj...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona

0 Comments


Be the first to comment!


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


Konkursi regiona