Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene temeHistorija

9. Oktobra 2018.
 

Datumi razaranja Beograda

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake:

91.

Singidunum je rimski vojni logor sa IV Flavijevom legijom.

441.

Huni su srušili Singidunum

posle 450.

Singidunum je pod vlašću Sarmata

oko 470.

Istočni Goti proterali su Sarmate iz grada

488.

Gepidi osvojili Singidunum

504.

Goti zauzimaju grad, ali on mirovnim ugovorom…

510.

… pripadne Vizantiji

535.

Vizantijski car Justinijan I obnavlja Singidunum

584.

Avari osvajaju i razaraju antički Singidunum

592.

Vizantija ga je povratila

596.

Avari srušili bedeme grada, ali je vizantijska vojska zadržala grad

oko 630.

SlovenisuosvojiliSingidu-num

827.

Bugari će preuzeti vlast nad tvrđavom

878.

Javlja se grad sa čisto slovenskim imenom — Beograd

896.

Ugarska vojska je napala Beograd

971.

Vizantija osvaja Beograd, a od nje ga

posle 976.

preuzima car Samuilo

1018.

Car Vasilije II ruši makedonsko carstvo i Beograd opet postaje vizantijski

1071.

Ugarska opseda Beograd

1072.

Vizantija preuzela Beograd

1096.

Ugarska vojska razorila Beograd, ali ga je Vizantija zadržala

1127 .

Mađarski kralj Stevan II ruši Beograd i njegovim kamenom gradi Zemun

1154.

Vizantijski car Manojlo I uzvraća istom merom Ruši Zemun i beogradskim kamenom ponovo gradi Beograd

1182.

Ugarska napala i opljačkala Beograd

1185.

Vizantija povratila Beograd diplomatskim putem

1230.

Beograd je u sastavu Bugarske

1232.

Grad je pripao Ugarskoj

1284.

Srpski kralj Dragutin dobio je od ugarskog kralja vlast nad Beogradom, i tako Beograd postade prvi put srpski

1316.

NJegov brat Milutin oružano osvaja Beograd

1319.

Ugarski kralj osvaja i spaljuje Beograd

1382.

Protivnici ugarske krune, braća Horvati, osvajaju Beograd

1386.

Ugarska je povratila Beograd

1403.

Despot Stefan Lazarević dobija od ugarskog kralja vlast nad Beogradom. Obnovio je tvrđavu i gradsko naselje, i učinio ga srpskom prestonicom

1427.

Ugarska preuzima Beograd

1440.

Turska napada Beograd, ali će grad, uz velika razranja, biti odbranjen

1456.

Ugarska i krstaška vojska odbraniće od turske vojske Beograd. Grad je razrušen

1521.

Ugari predali Beograd Turcima,posledvomesečne opsade

1688.

Austrija preotela Beograd od Turaka

1690.

Turci isteruju Austrijance iz Beograda

1717.

Austrijska vojska osvojila Beograd


1739. 

Turci vraćaju Beograd

1789.

Austrijanci su ponovo u Beogradu, ali ga…

1791.

…ustupaju Turcima mirnim putem

1806.

Srpski ustanici zauzimaju Beograd koji je, tada, postao centar nove Srbije

1813.

Turci ponovo zauzimaju Beograd

1815.

Drugi srpski ustanak. Na scenu stupa Miloš Obrenović

1830.

Sultanov hatišerif o autonomiji Srbije

1867.

Mihailu Obrenoviću predati ključevi Beograda

1878.

Na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost Srbije

1882.

Srbija postaje kraljevina, a Beograd njena prestonica

1914.

Austrijska vojska ulazi u Beograd i ostaje samo tri meseca, da bi…

oktobra 1915.

… ponovo ušla i ostala tri godine

1918.

Prvog novembra Beograd opet postaje srpski, ali decembra iste godine postaje jugoslovenski, bez borbe

1941.

Nemci bombarduju Beograd 6. i 7. aprila, i 12. aprila ulaze u njega tako razrušenog

1944.

Amerikanci bombarduju Beograd

1944.

Beograd oslobođen od Nemaca mukama i žrtvama ruskim i partizanskim

1997.

I tu je kraj. Za sada

__________________

(Iz knjige „Beli grad, kulturna istorija Beograda”, grupa autora, izdavač: MEDIART, 1997) / Preneseno sa: Srpsko-nasleđe.rs

Istaknuta slika: Beograd – Kralja Milana: Jevreji na prisilnom rasklanjanju ruševina poslije aprilskog bombardovanja, 1941.About the Author

Redakcija
Redakcija
Konkursi regiona
 
 

 

Mustafa Memić: Učenici Velike medrese i revolucija

Znalo se da je uticaj Komunističke partije Jugoslavije u Velikoj medresi u Skoplju bio prisutan još od tridesetih godina i da je on, po svojoj organizovanosti i sadržaju bio naročito zapažen kada je partijska organizacija ...
by Redakcija
 

 
 

Enver Halilović: Značaj Otomanskog carstva za opstanak pravoslavnog slavenstva na Balkanu

Prof. dr Enver Halilović Značaj Otomanskog carstva za opstanak pravoslavnog slavenstva na Balkanu   Uvod Današnje rivalstvo između Zapada i RF na Zapadnom Balkanu ima vrlo dugu historiju. Ono je aktualizirano u novim h...
by Redakcija
 

 
 

Osman Kurpejović: Prelazak Srpske vojske preko Žlijeba i Rožaja u toku povlačenja za Albaniju

Krajem septembra 1915. godine austro – ugarska vojska je počela dugo pripremanu i dobro osmišljenu ofanzivu na Srbiju sa ciljem da je što prije pokori, kako bi, s obzirom na situaciju na drugim frontovima u borbama sa sila...
by Redakcija
 

 

 

Historija Foče : ŠEJHU-L-ISLAM MUSTAFA-EF. BALI-ZADE (BALIĆ)

2006. godine Preporod je objavio članak pod naslovom ”Bošnjaci su imali dva šejhu-l-islama!”. Predstavili su, kod nas, potpuno zaboravljenog Bošnjaka šejhu-l-islama Mustafa-efendiju, sina Sulejmanova, sina Jusufova, Ba...
by Redakcija
 

 
 

110 GODINA OD UKIDANJA BOSANSKOG JEZIKA

Odlukom Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine 1907. godine ukinut je naziv bosanski jezik i zamijenjen nazivom srpsko-hrvatski jezik. Bosanski jezik nije Kallajevo otkriće, već ukorijenjen naziv za maternji jezik Bošnjaka.[1] ...
by Redakcija
 

 
Konkursi regiona