Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementHistorija

8. Januara 2019.

Popis stanovništva iz 1571: Rožaje, Grahovo, Koljeno, Biševo, Zloglavlje, Bašča, Vuča, Malindubrava, Crnča, Crnokrpe

More articles by »
Written by: Redakcija

Пописивање територије Призренског санџака[1] наредио је још султан Сулејман I (1520-1566). Како је султан Сулејман одмах потом умро, посао је обављен у време његовог сина Селима II (1566-1574).

На основу царске заповести упућене Дукађинском санџакбегу Касиму у јесен 1568, сазнајемо да је он, у својству дефтер-емина, био задужен да спроведе попис ова три румелијска санџака… Најзад, када је после скоро две године цео посао завршен, писар, извесни Али б. Мустафа, написао је коначну, редиговану и допуњену верзију дефтера, која је предата султану Селиму II у првој недељи 1571. године.

Структура дефтера Призренског санџака из 1571. године по странама изгледа овако: 4-10 увод и кануннама, 13 – списак нахија, 14-109 нахија Призрен, 118-178 нахија Хоча, 183-194 нахија Жежна, 200-310 нахија Трговиште, 320-409 нахија Бихор и 414-418 призренски вакуфи. Остале стране су празне.

Пописом је обухваћено укупно 541 село са свим пореским обвезницима и њиховим натуралним и новчаним давањима. Сви порези, па и натурални, израчунати на основу трогодишњег просека, изражени су у новцу, односно у акчама (аспрама), мада то изреком није наведено пошто се подразумева.

Дефтер из 1571. године није непознат научној јавности. Закон за санџак Призрен и околину, убележен на првим страницама овог пописа, објављен је у два наврата. Прво у издању Хасана Калешија, а потом и у издању Османских закона.

Нахија Трговиште[2]

Село Грахова[3]

Вукола Мирко; Вукдраг Милко; Радохна Вукола неожењен; Димјо Радисав; Милета Радисав; Павле Димјо неожењен; Вукоман Ракич; Вук Ракич; Радман Вукоман неожењен; Радич Вукоман неожењен; Вукола Вукша; Радисав Вукша неожењен; Стојан Вукља неожењен; Младен Марко; Живко Младен неожењен; Смољан Ђурашин; Радман Смољан; Марин Смољан неожењен; Вучихна Смољан неожењен; Вукоје Радевац; Радомир Радевац неожењен; Радман Јован; Радоња Јован неожењен; Тома Радман неожењен; Вукоман Радман; Вуксан Марко; Цветко Вуксан неожењен; Петар Рахич; Милета Рахич; Ралета Петар неожењен; Ненада Радо; Живко Ненада неожењен; Никола Ненада неожењен; Раја Рахоје; Радохна Радул; Радован Радохна неожењен; Радул Радич; Радохна Радул; Јова Радул неожењен; Рајин Степан; Вујица Рајин неожењен; Рајич Цветко; Радаш Рајич; Мирко Вукашин; Вујица Вукашин; Вукоје Вукашин неожењен; Томаш Живко; Рајич Радич; Нико Рајич неожењен; Радоња Вукча; Обрад Вукча неожењен; Радевац Вукча; Јован Радевац; Филип Радевац неожењен; Радо Радисав; Раденко Радисав; Вук Радоје неожењен; Радич Радотин; Цветко Радич неожењен; Михаило Радоња; Вукоман Михаило; Петар Михаило неожењен; Стојан Вукша; Ранко Вукша; Милко Вукша неожењен; Радомир Ранко неожењен; Вукдраг Радоња; Стојан Вукдраг; Костадин Вукдраг неожењен; Ђуро Димјо; Дабижив Ђуро; Вујица Ђуро неожењен; Срђа Димитар; Радоје Вук; Димица Радоје; Дејан Вукола; Милован Вукола; Павле Дејан неожењен; Радевац Рахич; Радман Радевац; Рајич Радевац неожењен; Радоња Радевац неожењен; Радисав Вукић; Цветко Вукић; Вук Радисав неожењен; Марко Јован; Младен Марко; Лазар Марко неожењен; Стојак Владисав; Милко Марко; Вукоје Вукашин; Дабижив Милко неожењен; Цветко Радивој; Павле Радивој неожењен; баштина Брајан држе је становници села; баштина Танка држи је Радисав; баштина Радич држи је Вукас; баштина Димитар држи је поп.

Кућа 60

Неожењених 38

Укупни приход: 6000

 

Село Закамен[4]

Милош Јаков; Радоња Милош неожењен; Милохна Милош; Ђура Радисав; Петар Ђура; Цветко Ђура; Бранко Ђура неожењен; Радул Влајин; Угљеша Радул; Димитар Радул; Марко Вуксан; Павун Марко; Цветко Марко; Рајич Новак; Радохна Радич; Мирчета Рајич; Радулин Радич неожењен; Раде Живко; Груја Раде; Божо Раде неожењен; Радич Марко; Вук Раденко; Марин Раденко; Радисав Марко; Радован Радисав неожењен; Вук Дамјан; Жарко Дамјан; Радоња Добрашин; Рајич Радоња неожењен; Никола Рајич; Ђуро Рајич; Милохна Никола; Вук Богдан; Пејо Вук неожењен; Стојан Марко; Милко Бојко; Лазар Милко неожењен; Радман Милош; Радисав Милош; Војин Радман неожењен; Томаш Раја; Радоча Томаш неожењен; Димјо Радисав; Димјо Радмилов; Радохна Радмилов неожењен; Филип Живко; Вујица Милашин; Вујко Филип; Петар Вујица неожењен.

Кућа 37

Неожењених 12

Укупни приход: 3400

 

Село Бишани[5]

Раденко Радохна; Миладин Радохна; Радич Раденко неожењен; Војин Раденко неожењен; Вукадин Радоња; Бранош Милашин; Цветко Милашин; Никола Бранош неожењен; Јован Радохна; Ранко Вучихна; Јован Ранко неожењен; Радисав Вукосаљ; Вукоје Радусин неожењен; Јаков Марко; Радоња Марко; Младен Јаков неожењен; Нико Милко; Стојан Момчил; Димјо Мирчета; Вучихна Мирчета; Петар Димјо неожењен; Младен Михаилo; Димјо Вук; Радивој Димјо неожењен; Вукдраг Никола; Радисав Радусић; Радич Радисав неожењен; Вујица Радисав неожењен; Ивко Вукац; Ранко Ивко; Марин Грубач; Петар Марин; Ранко Радован; Војин Ранко; Радисав Мирчета; Вукоје Радисав неожењен; Вујица Радисав; Војо Рахич; Вукадин Вук; Живко Радосаљ; Радоња Живко; Тодор Радован; Бежан Степан неожењен; Вук Радевац; баштина Али држи је Марин Грубач; баштина Радош држи је Милашин; баштина Радивој држи је Јован.

Кућа и баштина 33

Неожењених 14

Укупни приход: 3000

 

Село Радетина[6]

 

Радисав Радохна; Радич Радисав; Радохна Ђуро; Радоје Бело; Владисав Јован; Вуксан Јован; Радоња Ранко неожењен; Давид Раденко; Јоко Раденко; Вукдраг Давид неожењен; Вукоман Радисав; Вучихна Радисав; Мирко Радисав; Мирчета Радисав неожењен; Вук Степан; Вук Радич; Радо Радич; Марко Радоња; Дејан Радоња; Вујица Радоња неожењен; Павко Димитар; Радич Павко; Никола Павко неожењен; Костадин Јован; Божо Радоња; Вуја Радоња; Радисав Димитар; Божан Марко; Вукан Познан; Костадин Познан неожењен; Радохна Ранко; Вучић Радохна; Вукља Вукдраг; Стојан Вук; Марко поп; Радисав поп неожењен; Дамјан Петар; Михаило Вучихна; Радоња Михаило неожењен; Вук Вујица; Јован Огњан; Дамјан Новак; Ранко Дамјан; Матеј Дамјан неожењен; Марко Јован; Ђура Марко неожењен; Радован Стојан; Вукмир Јован; Вујко Вукмир неожењен; Радоје Вукић.

Кућа 39

Неожењених 11

Укупни приход: 3070

 

Село Ломница[7]

 

Вук Вукашин; Вулета Вукашин; Димитар Вук; Божић Вукашин неожењен; Никола Радисав; Степан Радисав; Вуча Степан; Вукић Никола неожењен; Живко Вуксан; Радоња Вуксан неожењен; Петар Вукоје; Петко Радоња; Димјо Петко неожењен; Радисав Јован; Радман Радисав; Рајка Радисав неожењен; Радман Радисав; Никола Радисав; Петар Радман неожењен; Рајан Радохна; Радич Радохна; Костадин Милко; Вујица Живко; Пејан Војин неожењен; Вукман Грубач; Вук Степан; Стојо Вук неожењен; Рајка Оливер; Вујица Радоња; Степан Ковач; Вук Степан неожењен; баштина Радош држи је Алдман; баштина Искендер држи је Петко Радоња.

Кућа и баштина 24

Неожењених 9

Укупни приход: 2426 (треба 2456 акчи)

 

Село Злоглав[8]

Вукола Радисав; Рајан Вукола неожењен; Јован Ранко; Илија Јован неожењен; Милоје Марко; Вучета Марко; Радош Вучета неожењен; Радоња Милко; Тодор Милко; Стојан Вукосаљ; Вујица Стојан неожењен; Вуксан Радисав; Ранко Вуксан неожењен; Радоча Костадин; Радохна Костадин неожењен; Јован Радоњић; Радисав Јован; Пејчин Јован; Цветко Степан; Радо Цветко; Радоча Радулов неожењен; Радонич Пејчин неожењен.

Кућа 14

Неожењених 8

Укупни приход: 1631

 

Село Доња Башча[9]

Радич Радоња; Вукман Радич; Тоша Радич неожењен; Раде Радоња; Бошко Раде; Рајко Вукац; Рајин Рајко; Цветко Рајко неожењен; Томаш Радоња; Грубач Томаш; Радоња Томаш; Вукола Санко; Радич Вукола; Милош Вукола неожењен; Вук Санко; Пејо Санко; Влах Санко неожењен; Рајко Тодор; Радоје Рајко; Андрија Рајко неожењен; Обрад Тодор; Вуча Обрад; Рајо Живко; Рахич Рајан; Милија Рајан неожењен; Јован Радоња; Дабижив Јован неожењен; Вук Марко; Јоко Вук неожењен; Вук Гвозден; Савин Вук неожењен; Обрад Радивој; Радох Радивој неожењен; Вук Радивој; Давид Радивој; Радисав Димитар; Ранко Димитар; Радоња Радисав неожењен; Вук Димитар; Радивој Вук неожењен; Војко Радохна; Радисав Војко; Јаков Војко неожењен; Вукља Радоњић; Ђуро Радоњић; Павле Вукић неожењен; Радоња Николић; Вујица Николић неожењен; Јован Радисав; Радивој Јован; Ралета Јован неожењен; Радован Степан; Радота Радован; Милош Радован неожењен; Вечерин Радисав; Хреља Вечерин неожењен; Вујица Милко; Радоје Милко неожењен; Милош Цветко; Срђа Милош неожењен; Степан Вучина; Никола Степан; Нико Никола; Јован Никола неожењен; Вулета Вукадин; Павле Вулета; Миладин Вулета неожењен; Рајан Радисав; Лалој Рајан неожењен; Радоје Радисав; Радоња Радман; Лазар Радоња неожењен; Радич Радован; баштина Божидар држи је Цветко; баштина Стоја држи је Вукман; баштина Радич држи је Вукман; баштина Радич држи је Рахац; баштина Радохна држи је Марко; баштина Милашин држи је Радохна Павле; баштина Бањац држи је Радоња Зорин52; баштина Вук држи је Радман; баштина Рахан држи је Јован Радисав; баштина Јован држи је Радохна.

Кућа и баштина 59

Неожењених 24

Укупни приход: 6000

 

Село Вучја[10]

Јован Радоња; Никола Јован; Михаилo Радич; Радоје Михаилo; Вучић Марко; Драгић Марко неожењен; Стојан Вукашин; Јовица Стојан; Цветко Петко; Радич Радко; Ђурин Радко неожењен; Милош Радевић; Радоња Бежан; Радич Вукдраг; Матеј Радоња; Пејо Ракац; Вујо Вукашин; Марко Вукашин неожењен; Радман Милован; Вукоје Радохна; Милашин Вук; Радивој Радисав; баштина Милен држе је становници села.

Кућа 29

Неожењених 4

Укупни приход: 2000

 

Село Бела Црква[11]

Петко Радисав; Радоња Петко; Марин Петко неожењен; Оливер Ђурин; Ракула Оливер неожењен; Радоња Радич; Јован Радоња; Костадин Тодор; Вукша Вукашин; Вукола Вукша; Радич Вукола неожењен; Вук Вучић; Станиша Вучић неожењен; Војко Богосаљић; Вукмир Вукосаљић; Иван Вукмир неожењен; Петар Цветко; Павле Петар неожењен; Ивко Радош; Марко Ивко; Бојко Јован; Петко Бојко; Милован Бојко неожењен; Груја Радич; Димитар Груја; Божић Радич; Петар Божић неожењен; Дабижив Радман; Вукоман Дабижив; Радоје Дабижив неожењен; Стојан Живко; Цветан Живко; Радоје Стојан неожењен; Дамјан Радман; Војко Дамјан; Рако Дамјан неожењен; Радисав Радивој; Радич Радивој; Вукић Радивој неожењен; Вујица Радивој неожењен; Степан Радко; Никола Радко; Димитар Степан неожењен; Пејо Радман; Вучета Пејо неожењен; Марко Војин; Радоња Радоњић; Марко Радоњић неожењен; баштина Јеленак држи је Ђурашин; удовица Стојка.

Кућа 33

Неожењених 16

Удовица 1

Укупни приход: 4250

 

Село Марина Дубрава[12]

Лазар Јован; Тодор Јован; Рајко Петко; Радота Лазар неожењен; Цветко Ђураш; Радоња Мирчета; Радивој Мирчета; Миланенко Цветко; Ралета Миланенко неожењен; Вучихна Милатко; Бело Живко; Бежан Живко; Степан Белић; Никола Белић; Степан Бежан неожењен; Радоња Бежан неожењен; Јован Петко; Вукша Јован; Вукота Петко; Јаков Вукота; Матеј Вукота неожењен; Вукац Радохна; Рајан Радохна; Петар Рајан; Павле Рајан; Недељко Рајан неожењен; Вук Грујић; Рајко Грујић; Костадин Вук; Младен Рајко; Вукота Вук неожењен; Јован Божић; Радисав Божић; Вук Јован неожењен; Продан Радман; Вук Радован; Вукашин Радован; Радивој Вук неожењен; Никола Радич; Милко Никола; Вукман Нико; Вук Вукман; Вукадин Вукман неожењен; Дамјан Ранко; Вук Раденко; Марко Вук; Вук Вуксан; Рајин Вуксан; Милохна Вук; Радомир Вук неожењен; Дабижив Рајин неожењен; Радич Радисав; Радмил Радисав; Степан Радич; Димитар Радич; Радивој Димјо неожењен; Радован Марко; Милован Марко; Вулета Радован неожењен; Никола поп; Марко поп; Вукоман поп; Мирко поп неожењен; Радич Ђурин; Стојан Радохна; Илија Стојан; Петко Стојан; Никола Илија неожењен; Бранко Вукић; Радоје Вукић; Степан Бранко; Димитар Бранко неожењен; Никола Радул неожењен; Радул Рајчета; Божић Радич; Милета Рајчета; Јован Рајчета неожењен; Милосав Божић неожењен; Никола Вујић; Радоња Никола; Марко Вујић неожењен; Вукман Вукаљић; Вујица Вукман; Миланенко Вукман; Вучић Вукман неожењен; Вукоман Милко; Вукоје Милко; Вук Вукоман; Мартин Вукоман неожењен; Милоје Брајчић; Васиљ Брајчић; Милић Стојко неожењен; Ђуро Тодор; Јаков Ђуро; Петар Ђуро неожењен; Радивој Добрашин; Степан Добрашин; Симеун Радивој; Радота Радул; Милош Радул; Давид Радоје неожењен; Радоје Радич; Дамјан Радоје; Радисав Марко; Војин Радисав; Радивој Радич; Милета Радивој; Димјо Радивој неожењен; Вук Цветко; Костадин Цветко; Радосаљ Матеј; Вујица Радосаљ; Радоња Радосаљ неожењен; удовица Брајица; удовица Стојка.

Кућа 85

Неожењених 28

Удовица 2

Укупни приход: 11000

 

Село Црнча[13]

Вукдраг Никола; Радисав Никола; Недељко Никола; Димитар Вукдраг; Радохна Милан; Марко Радохна; Јован Радохна неожењен; Павле Марко неожењен; Вукац Радосаљ; Војко Ранко; Радохна Вукац неожењен; Радисав Радоча; Никола Радисав; Војин Никола; Радован Никола неожењен; Петар Никола; Вукадин Никола неожењен; Петар Јован; Радич Јован; Радисав Петар; Радота Радич неожењен; Вук Томко; Цветко Вук; Пејо Вук неожењен; Радисав Ђурашин; Никола Радисав; Вукоје Радисав неожењен; Ранко Павко; Јован Павко; Цветко Ранко неожењен; Томко Дабижив; Тодор Дабижив; Радота Томко неожењен; Вук Вуковић; Пејо Вук неожењен; Вукашин Радохна; Јован Петко; Слатко Дабижив; Радо Радоје; Вучихна Радоје; Војко Радоје; Милета Вучихна неожењен; Вучић Радоје неожењен; Стојан Радоња; Воја Радоња; Дабижив Вучко; Петко Милко; Радисав Милко; Павле Милко; Вукман Петко неожењен; Вујица Петко неожењен; Марко Радевић; Вукоман Радосаљић; Вечерин Марко неожењен; Путник Марко неожењен; Рајо Вук; Радоје Рајо; Рахич Јован; Вукдраг Јован; Радивој Рахич; Милосав Рахич; Рајич Живко; Рајин Живко; Симеун Живко неожењен; Цветко Радоња; Јован Степан; Војо Јован; Вучић Вукаљић; Радоје Вукаљић неожењен; Милета Вучко; баштина Никола држи је Петар Никола; удовица Вишња.

Кућа 50

Неожењених 21

Удовица 1

Укупни приход: 6250

 

Село Горња Башча[14]

Рахич Богдан; Иван Рахич; Иваниш Рахич; Вулета Рахич; Радоња Вулета неожењен; Јован Радован; Вучихна Јован; Вукоје Јован; Вулета Јован неожењен; Димјо Вуксан; Живко Димјо; Вукосав Вуксан; Радован Вукосав; Ранко Вукосав неожењен; Ђуро Вукадин; Вукосав Ђуро; Радисав Ђуро неожењен; Јован Никола; Вукмир Јован; Бајчета Јован неожењен; Грубач Јован неожењен; Вукдраг Степан; Радисав Вукдраг; Војин Вукдраг неожењен; Радивој Живко; Радоје Вучин; Радован Радоје; Петар Радоје; Јоко Радоје неожењен; Вукота Радосаљ; Бела Вукота; Павле Вукота неожењен; Милош Сиромах; Радоња Никола; Васиљ Радоња; Милета Радоња неожењен; Радоња Вукша; Рајко Радоња; Јован Радоња неожењен; Радота Грубко; Воја Радоје неожењен; Рајко Јован; Лазар Рајко; Вук Рајко неожењен; Вукмир Радич; Вук Вукмир; Јован Вукмир неожењен; Нико поп; Радоје Тодор; Степан Тодор; Божић Милко; Ранко Божић; Цветан Милко; Радисав Цветан; Петко Цветан неожењен; Ђуро Милко.

Кућа 41

Неожењених 15

Укупни приход: 5700

 

Село Рожај[15]

Поп Вукмир; Радоња поп; Радивој поп неожењен; Вукдраг доселац на баштини Цветка Рајича; Раденко доселац; Рајо Вукдраг неожењен; Влтомир Вукдраг; Ненко Вукосаљић; Радисав Вукосаљић; Рајан Радивој; Вукман Рајан; Вучихна Рајан неожењен; Живко Милош; Војин Милоје; Грдаш Милош неожењен; Радман Владисав; Радоња Владисав; Вукадин Радман неожењен; Дабижив Рајко; Радоје Тодор; Рајко преселац; Вукосав Рајо; Цветко Вукосав; Рајич Цветко неожењен; Радоња Живко; Радоје Живко; Давид Живко неожењен; Мирчета Јован; Дамјан Мирчета; Вучихна Мирчета неожењен; баштина Ненада држи је Степан; Стојан Вук; Јован Стојан неожењен; Радомир Радоња; Радоје Радомир неожењен; Никола Рајин; Стојан Марко; Јован Марко; Рајич Никола неожењен; Војин Радохна; Груја Војин неожењен; Андрија Војин; баштина Вучихна држи је Стојан; манастир Свети Петар[16] у близини поменутог села, држи га Симеун калуђер.

Кућа и баштина 31

Неожењених 12

Манастир 1

Укупни приход: 4500

 

Село Црна Крпа[17]

Радоје Вук; Бојко Радоје; Радоје Радисав; Милован Радисав; Раденко Радисав неожењен; Милета Вук; Цветко Радоје; Вујо Милета; Вучихна Милета; Јован Цветко неожењен; Милко Оливер; Прерад Милко; Томко Стојан; Јанко Прерад неожењен; Димитар Милаков; Степан Димитар; Цветко Радман; Рајич Цветко; Вук Цветко неожењен; Вукдраг Цветко неожењен; Витомир Никола; Вучић Витомир неожењен; Рајко Пејо; баштина Рајич Радисав у рукама становника села; Никола Раде; Рајо Божић; Радивој Рајо; Радо Рајо неожењен; Вукоје Вукоман; Стојан Вукоман; Живко Никола; Младен Живко; Огњан Тодор; Михаило Марко; Вук Јован; Познан Михаило неожењен; Никола Радоња; Вук Стојан; Милко Вук; Рајо Никола неожењен; Радохна Никашин; Цветко Дамјан; Стојан Цветко; Јован Радован; Витомир Јован; Петар Јован неожењен; Никола Вукашин; Нико Никола; Костадин Никола; баштина Радич Вукашин држи је Милко; баштина Вукман држи је Рахота; баштина Иваниш држи је Рајич; баштина Ђурич држи је Милета; баштина Марко држе је становници села; баштина Радивој у поседу Радоја; баштина Ђурашин држи је Петко Радоња; баштина Вукас у поседу према старом дефтеру.

Кућа и баштина 47

Неожењених 10

Укупни приход: 6000 (тачно 5986 акчи)

 

___________________________

[1] Tatjana Katić, Opširni popis Prizrenskog sandžaka iz 1571. godine

[2] Данас археолошки локалитет Пазариште, код Новог Пазара, на ушћу Себечевске реке у Рашку.

[3] Данас Грахово северно од Рожаја.

[4] Део села Кољена, западно од Рожаја, у близини Закамењске Ријеке, назива се Закамење. Зиројевић, „Нахија Трговиште“, 34 према Лутовац, «Рожаје и Штавица».

[5] У Поменику манастира Шудикове (прва пол. XVIII века), убележено као Бишин, данас Бишево, североисточно од Рожаја. Лутовац, «Рожаје и Штавица», 351. Упор. Зиројевић, «Нахија Трговиште».

[6] Данас истоимено насеље североисточно од Рожаја

[7] Данас Горња и Доња Ломница северозападно од Рожаја.

[8] Данас Злоглавље, северозападно од Рожаја.

[9] Данас Башча северно од Рожаја.

[10] Данас Вуча, између Рожаја и Тутина.

[11] Бијела Црква, североисточно од Рожаја.

[12] Данас Малин Дубрава, североисточно од Рожаја.

[13] Данас истоимено село јужно од Тутина.

[14] Данас Башчa, северозападно од Рожаја.

[15] Данашње Рожаје.

[16] Зиројевић, „Цркве и манастири“, 137, омашком је написала да се у Рожају налази манастир св. Димитрија уместо св. Петра. На основу М. Лутовца, Рожаје и Штавица, 356-360, претпоставља да манастир треба тражити у Сухом Пољу, близу Рожаја, где се према предању раније налазио главни део Рожаја, и где су откопани остаци једне цркве.

[17] Данас Црнокрпе, североисточно од Рожаја.

 About the Author

Redakcija
Redakcija

Konkursi regiona
 
 

 

Poezija Zorice Baburski

Зорица Бабурски   УМИРАЊЕ   Васкрсла је туга у мојим данима На крилима ноћи трепери и шушти Гнезди се на болним крвавим ...
by Redakcija
0

 
 

Nikola Motika: Kikot sudbine

Nikola Motika . Kikot sudbine . Bonjour, svaki novi dan je život, pa i ponedjeljak, razlog je za sreću i radost kad sunce ugledam, raspoloženje od nas samih zavisi, proljeće, p(r)olijeće proljeće, miris zumbula, kreće us...
by Redakcija
0

 
 

Said Šteta: Očev novčanik

Said Šteta . Očev novčanik . Svaku je njegovu želju slagao u odjeljak gdje su po pravilu trebale biti novčanice i nosio ih kao tek isplaćene dnevnice rudara u tunelu što spaja Bosnu i Hercegovinu kada ga kao udarnika zat...
by Redakcija
0

 

 

Poezija Svetlane Buđen

Buđen Svetlana, živi i radi u Trebinju, BiH. Udata i majka dvije djevojčice. Živi i radi u Trebinju. Objavila zbirku poezije “Oproštaj molim”. Za  poeziju kaže da je ona njen način i smisao života, izbavlje...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Uspesi učenika iz Osečenice

УСПЕСИ УЧЕНИКА ИЗ ОСЕЧЕНИЦЕ Ученици 1. 3. разреда ОШ „Војвода Живојин Мишић“, Рајковић, ИО Осеченица постигли су изузетно за...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona

0 Comments


Be the first to comment!


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange