Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementHistorija

8. Januara 2019.

Popis stanovništva iz 1571: Rožaje, Grahovo, Koljeno, Biševo, Zloglavlje, Bašča, Vuča, Malindubrava, Crnča, Crnokrpe

More articles by »
Written by: Redakcija

Пописивање територије Призренског санџака[1] наредио је још султан Сулејман I (1520-1566). Како је султан Сулејман одмах потом умро, посао је обављен у време његовог сина Селима II (1566-1574).

На основу царске заповести упућене Дукађинском санџакбегу Касиму у јесен 1568, сазнајемо да је он, у својству дефтер-емина, био задужен да спроведе попис ова три румелијска санџака… Најзад, када је после скоро две године цео посао завршен, писар, извесни Али б. Мустафа, написао је коначну, редиговану и допуњену верзију дефтера, која је предата султану Селиму II у првој недељи 1571. године.

Структура дефтера Призренског санџака из 1571. године по странама изгледа овако: 4-10 увод и кануннама, 13 – списак нахија, 14-109 нахија Призрен, 118-178 нахија Хоча, 183-194 нахија Жежна, 200-310 нахија Трговиште, 320-409 нахија Бихор и 414-418 призренски вакуфи. Остале стране су празне.

Пописом је обухваћено укупно 541 село са свим пореским обвезницима и њиховим натуралним и новчаним давањима. Сви порези, па и натурални, израчунати на основу трогодишњег просека, изражени су у новцу, односно у акчама (аспрама), мада то изреком није наведено пошто се подразумева.

Дефтер из 1571. године није непознат научној јавности. Закон за санџак Призрен и околину, убележен на првим страницама овог пописа, објављен је у два наврата. Прво у издању Хасана Калешија, а потом и у издању Османских закона.

Нахија Трговиште[2]

Село Грахова[3]

Вукола Мирко; Вукдраг Милко; Радохна Вукола неожењен; Димјо Радисав; Милета Радисав; Павле Димјо неожењен; Вукоман Ракич; Вук Ракич; Радман Вукоман неожењен; Радич Вукоман неожењен; Вукола Вукша; Радисав Вукша неожењен; Стојан Вукља неожењен; Младен Марко; Живко Младен неожењен; Смољан Ђурашин; Радман Смољан; Марин Смољан неожењен; Вучихна Смољан неожењен; Вукоје Радевац; Радомир Радевац неожењен; Радман Јован; Радоња Јован неожењен; Тома Радман неожењен; Вукоман Радман; Вуксан Марко; Цветко Вуксан неожењен; Петар Рахич; Милета Рахич; Ралета Петар неожењен; Ненада Радо; Живко Ненада неожењен; Никола Ненада неожењен; Раја Рахоје; Радохна Радул; Радован Радохна неожењен; Радул Радич; Радохна Радул; Јова Радул неожењен; Рајин Степан; Вујица Рајин неожењен; Рајич Цветко; Радаш Рајич; Мирко Вукашин; Вујица Вукашин; Вукоје Вукашин неожењен; Томаш Живко; Рајич Радич; Нико Рајич неожењен; Радоња Вукча; Обрад Вукча неожењен; Радевац Вукча; Јован Радевац; Филип Радевац неожењен; Радо Радисав; Раденко Радисав; Вук Радоје неожењен; Радич Радотин; Цветко Радич неожењен; Михаило Радоња; Вукоман Михаило; Петар Михаило неожењен; Стојан Вукша; Ранко Вукша; Милко Вукша неожењен; Радомир Ранко неожењен; Вукдраг Радоња; Стојан Вукдраг; Костадин Вукдраг неожењен; Ђуро Димјо; Дабижив Ђуро; Вујица Ђуро неожењен; Срђа Димитар; Радоје Вук; Димица Радоје; Дејан Вукола; Милован Вукола; Павле Дејан неожењен; Радевац Рахич; Радман Радевац; Рајич Радевац неожењен; Радоња Радевац неожењен; Радисав Вукић; Цветко Вукић; Вук Радисав неожењен; Марко Јован; Младен Марко; Лазар Марко неожењен; Стојак Владисав; Милко Марко; Вукоје Вукашин; Дабижив Милко неожењен; Цветко Радивој; Павле Радивој неожењен; баштина Брајан држе је становници села; баштина Танка држи је Радисав; баштина Радич држи је Вукас; баштина Димитар држи је поп.

Кућа 60

Неожењених 38

Укупни приход: 6000

 

Село Закамен[4]

Милош Јаков; Радоња Милош неожењен; Милохна Милош; Ђура Радисав; Петар Ђура; Цветко Ђура; Бранко Ђура неожењен; Радул Влајин; Угљеша Радул; Димитар Радул; Марко Вуксан; Павун Марко; Цветко Марко; Рајич Новак; Радохна Радич; Мирчета Рајич; Радулин Радич неожењен; Раде Живко; Груја Раде; Божо Раде неожењен; Радич Марко; Вук Раденко; Марин Раденко; Радисав Марко; Радован Радисав неожењен; Вук Дамјан; Жарко Дамјан; Радоња Добрашин; Рајич Радоња неожењен; Никола Рајич; Ђуро Рајич; Милохна Никола; Вук Богдан; Пејо Вук неожењен; Стојан Марко; Милко Бојко; Лазар Милко неожењен; Радман Милош; Радисав Милош; Војин Радман неожењен; Томаш Раја; Радоча Томаш неожењен; Димјо Радисав; Димјо Радмилов; Радохна Радмилов неожењен; Филип Живко; Вујица Милашин; Вујко Филип; Петар Вујица неожењен.

Кућа 37

Неожењених 12

Укупни приход: 3400

 

Село Бишани[5]

Раденко Радохна; Миладин Радохна; Радич Раденко неожењен; Војин Раденко неожењен; Вукадин Радоња; Бранош Милашин; Цветко Милашин; Никола Бранош неожењен; Јован Радохна; Ранко Вучихна; Јован Ранко неожењен; Радисав Вукосаљ; Вукоје Радусин неожењен; Јаков Марко; Радоња Марко; Младен Јаков неожењен; Нико Милко; Стојан Момчил; Димјо Мирчета; Вучихна Мирчета; Петар Димјо неожењен; Младен Михаилo; Димјо Вук; Радивој Димјо неожењен; Вукдраг Никола; Радисав Радусић; Радич Радисав неожењен; Вујица Радисав неожењен; Ивко Вукац; Ранко Ивко; Марин Грубач; Петар Марин; Ранко Радован; Војин Ранко; Радисав Мирчета; Вукоје Радисав неожењен; Вујица Радисав; Војо Рахич; Вукадин Вук; Живко Радосаљ; Радоња Живко; Тодор Радован; Бежан Степан неожењен; Вук Радевац; баштина Али држи је Марин Грубач; баштина Радош држи је Милашин; баштина Радивој држи је Јован.

Кућа и баштина 33

Неожењених 14

Укупни приход: 3000

 

Село Радетина[6]

 

Радисав Радохна; Радич Радисав; Радохна Ђуро; Радоје Бело; Владисав Јован; Вуксан Јован; Радоња Ранко неожењен; Давид Раденко; Јоко Раденко; Вукдраг Давид неожењен; Вукоман Радисав; Вучихна Радисав; Мирко Радисав; Мирчета Радисав неожењен; Вук Степан; Вук Радич; Радо Радич; Марко Радоња; Дејан Радоња; Вујица Радоња неожењен; Павко Димитар; Радич Павко; Никола Павко неожењен; Костадин Јован; Божо Радоња; Вуја Радоња; Радисав Димитар; Божан Марко; Вукан Познан; Костадин Познан неожењен; Радохна Ранко; Вучић Радохна; Вукља Вукдраг; Стојан Вук; Марко поп; Радисав поп неожењен; Дамјан Петар; Михаило Вучихна; Радоња Михаило неожењен; Вук Вујица; Јован Огњан; Дамјан Новак; Ранко Дамјан; Матеј Дамјан неожењен; Марко Јован; Ђура Марко неожењен; Радован Стојан; Вукмир Јован; Вујко Вукмир неожењен; Радоје Вукић.

Кућа 39

Неожењених 11

Укупни приход: 3070

 

Село Ломница[7]

 

Вук Вукашин; Вулета Вукашин; Димитар Вук; Божић Вукашин неожењен; Никола Радисав; Степан Радисав; Вуча Степан; Вукић Никола неожењен; Живко Вуксан; Радоња Вуксан неожењен; Петар Вукоје; Петко Радоња; Димјо Петко неожењен; Радисав Јован; Радман Радисав; Рајка Радисав неожењен; Радман Радисав; Никола Радисав; Петар Радман неожењен; Рајан Радохна; Радич Радохна; Костадин Милко; Вујица Живко; Пејан Војин неожењен; Вукман Грубач; Вук Степан; Стојо Вук неожењен; Рајка Оливер; Вујица Радоња; Степан Ковач; Вук Степан неожењен; баштина Радош држи је Алдман; баштина Искендер држи је Петко Радоња.

Кућа и баштина 24

Неожењених 9

Укупни приход: 2426 (треба 2456 акчи)

 

Село Злоглав[8]

Вукола Радисав; Рајан Вукола неожењен; Јован Ранко; Илија Јован неожењен; Милоје Марко; Вучета Марко; Радош Вучета неожењен; Радоња Милко; Тодор Милко; Стојан Вукосаљ; Вујица Стојан неожењен; Вуксан Радисав; Ранко Вуксан неожењен; Радоча Костадин; Радохна Костадин неожењен; Јован Радоњић; Радисав Јован; Пејчин Јован; Цветко Степан; Радо Цветко; Радоча Радулов неожењен; Радонич Пејчин неожењен.

Кућа 14

Неожењених 8

Укупни приход: 1631

 

Село Доња Башча[9]

Радич Радоња; Вукман Радич; Тоша Радич неожењен; Раде Радоња; Бошко Раде; Рајко Вукац; Рајин Рајко; Цветко Рајко неожењен; Томаш Радоња; Грубач Томаш; Радоња Томаш; Вукола Санко; Радич Вукола; Милош Вукола неожењен; Вук Санко; Пејо Санко; Влах Санко неожењен; Рајко Тодор; Радоје Рајко; Андрија Рајко неожењен; Обрад Тодор; Вуча Обрад; Рајо Живко; Рахич Рајан; Милија Рајан неожењен; Јован Радоња; Дабижив Јован неожењен; Вук Марко; Јоко Вук неожењен; Вук Гвозден; Савин Вук неожењен; Обрад Радивој; Радох Радивој неожењен; Вук Радивој; Давид Радивој; Радисав Димитар; Ранко Димитар; Радоња Радисав неожењен; Вук Димитар; Радивој Вук неожењен; Војко Радохна; Радисав Војко; Јаков Војко неожењен; Вукља Радоњић; Ђуро Радоњић; Павле Вукић неожењен; Радоња Николић; Вујица Николић неожењен; Јован Радисав; Радивој Јован; Ралета Јован неожењен; Радован Степан; Радота Радован; Милош Радован неожењен; Вечерин Радисав; Хреља Вечерин неожењен; Вујица Милко; Радоје Милко неожењен; Милош Цветко; Срђа Милош неожењен; Степан Вучина; Никола Степан; Нико Никола; Јован Никола неожењен; Вулета Вукадин; Павле Вулета; Миладин Вулета неожењен; Рајан Радисав; Лалој Рајан неожењен; Радоје Радисав; Радоња Радман; Лазар Радоња неожењен; Радич Радован; баштина Божидар држи је Цветко; баштина Стоја држи је Вукман; баштина Радич држи је Вукман; баштина Радич држи је Рахац; баштина Радохна држи је Марко; баштина Милашин држи је Радохна Павле; баштина Бањац држи је Радоња Зорин52; баштина Вук држи је Радман; баштина Рахан држи је Јован Радисав; баштина Јован држи је Радохна.

Кућа и баштина 59

Неожењених 24

Укупни приход: 6000

 

Село Вучја[10]

Јован Радоња; Никола Јован; Михаилo Радич; Радоје Михаилo; Вучић Марко; Драгић Марко неожењен; Стојан Вукашин; Јовица Стојан; Цветко Петко; Радич Радко; Ђурин Радко неожењен; Милош Радевић; Радоња Бежан; Радич Вукдраг; Матеј Радоња; Пејо Ракац; Вујо Вукашин; Марко Вукашин неожењен; Радман Милован; Вукоје Радохна; Милашин Вук; Радивој Радисав; баштина Милен држе је становници села.

Кућа 29

Неожењених 4

Укупни приход: 2000

 

Село Бела Црква[11]

Петко Радисав; Радоња Петко; Марин Петко неожењен; Оливер Ђурин; Ракула Оливер неожењен; Радоња Радич; Јован Радоња; Костадин Тодор; Вукша Вукашин; Вукола Вукша; Радич Вукола неожењен; Вук Вучић; Станиша Вучић неожењен; Војко Богосаљић; Вукмир Вукосаљић; Иван Вукмир неожењен; Петар Цветко; Павле Петар неожењен; Ивко Радош; Марко Ивко; Бојко Јован; Петко Бојко; Милован Бојко неожењен; Груја Радич; Димитар Груја; Божић Радич; Петар Божић неожењен; Дабижив Радман; Вукоман Дабижив; Радоје Дабижив неожењен; Стојан Живко; Цветан Живко; Радоје Стојан неожењен; Дамјан Радман; Војко Дамјан; Рако Дамјан неожењен; Радисав Радивој; Радич Радивој; Вукић Радивој неожењен; Вујица Радивој неожењен; Степан Радко; Никола Радко; Димитар Степан неожењен; Пејо Радман; Вучета Пејо неожењен; Марко Војин; Радоња Радоњић; Марко Радоњић неожењен; баштина Јеленак држи је Ђурашин; удовица Стојка.

Кућа 33

Неожењених 16

Удовица 1

Укупни приход: 4250

 

Село Марина Дубрава[12]

Лазар Јован; Тодор Јован; Рајко Петко; Радота Лазар неожењен; Цветко Ђураш; Радоња Мирчета; Радивој Мирчета; Миланенко Цветко; Ралета Миланенко неожењен; Вучихна Милатко; Бело Живко; Бежан Живко; Степан Белић; Никола Белић; Степан Бежан неожењен; Радоња Бежан неожењен; Јован Петко; Вукша Јован; Вукота Петко; Јаков Вукота; Матеј Вукота неожењен; Вукац Радохна; Рајан Радохна; Петар Рајан; Павле Рајан; Недељко Рајан неожењен; Вук Грујић; Рајко Грујић; Костадин Вук; Младен Рајко; Вукота Вук неожењен; Јован Божић; Радисав Божић; Вук Јован неожењен; Продан Радман; Вук Радован; Вукашин Радован; Радивој Вук неожењен; Никола Радич; Милко Никола; Вукман Нико; Вук Вукман; Вукадин Вукман неожењен; Дамјан Ранко; Вук Раденко; Марко Вук; Вук Вуксан; Рајин Вуксан; Милохна Вук; Радомир Вук неожењен; Дабижив Рајин неожењен; Радич Радисав; Радмил Радисав; Степан Радич; Димитар Радич; Радивој Димјо неожењен; Радован Марко; Милован Марко; Вулета Радован неожењен; Никола поп; Марко поп; Вукоман поп; Мирко поп неожењен; Радич Ђурин; Стојан Радохна; Илија Стојан; Петко Стојан; Никола Илија неожењен; Бранко Вукић; Радоје Вукић; Степан Бранко; Димитар Бранко неожењен; Никола Радул неожењен; Радул Рајчета; Божић Радич; Милета Рајчета; Јован Рајчета неожењен; Милосав Божић неожењен; Никола Вујић; Радоња Никола; Марко Вујић неожењен; Вукман Вукаљић; Вујица Вукман; Миланенко Вукман; Вучић Вукман неожењен; Вукоман Милко; Вукоје Милко; Вук Вукоман; Мартин Вукоман неожењен; Милоје Брајчић; Васиљ Брајчић; Милић Стојко неожењен; Ђуро Тодор; Јаков Ђуро; Петар Ђуро неожењен; Радивој Добрашин; Степан Добрашин; Симеун Радивој; Радота Радул; Милош Радул; Давид Радоје неожењен; Радоје Радич; Дамјан Радоје; Радисав Марко; Војин Радисав; Радивој Радич; Милета Радивој; Димјо Радивој неожењен; Вук Цветко; Костадин Цветко; Радосаљ Матеј; Вујица Радосаљ; Радоња Радосаљ неожењен; удовица Брајица; удовица Стојка.

Кућа 85

Неожењених 28

Удовица 2

Укупни приход: 11000

 

Село Црнча[13]

Вукдраг Никола; Радисав Никола; Недељко Никола; Димитар Вукдраг; Радохна Милан; Марко Радохна; Јован Радохна неожењен; Павле Марко неожењен; Вукац Радосаљ; Војко Ранко; Радохна Вукац неожењен; Радисав Радоча; Никола Радисав; Војин Никола; Радован Никола неожењен; Петар Никола; Вукадин Никола неожењен; Петар Јован; Радич Јован; Радисав Петар; Радота Радич неожењен; Вук Томко; Цветко Вук; Пејо Вук неожењен; Радисав Ђурашин; Никола Радисав; Вукоје Радисав неожењен; Ранко Павко; Јован Павко; Цветко Ранко неожењен; Томко Дабижив; Тодор Дабижив; Радота Томко неожењен; Вук Вуковић; Пејо Вук неожењен; Вукашин Радохна; Јован Петко; Слатко Дабижив; Радо Радоје; Вучихна Радоје; Војко Радоје; Милета Вучихна неожењен; Вучић Радоје неожењен; Стојан Радоња; Воја Радоња; Дабижив Вучко; Петко Милко; Радисав Милко; Павле Милко; Вукман Петко неожењен; Вујица Петко неожењен; Марко Радевић; Вукоман Радосаљић; Вечерин Марко неожењен; Путник Марко неожењен; Рајо Вук; Радоје Рајо; Рахич Јован; Вукдраг Јован; Радивој Рахич; Милосав Рахич; Рајич Живко; Рајин Живко; Симеун Живко неожењен; Цветко Радоња; Јован Степан; Војо Јован; Вучић Вукаљић; Радоје Вукаљић неожењен; Милета Вучко; баштина Никола држи је Петар Никола; удовица Вишња.

Кућа 50

Неожењених 21

Удовица 1

Укупни приход: 6250

 

Село Горња Башча[14]

Рахич Богдан; Иван Рахич; Иваниш Рахич; Вулета Рахич; Радоња Вулета неожењен; Јован Радован; Вучихна Јован; Вукоје Јован; Вулета Јован неожењен; Димјо Вуксан; Живко Димјо; Вукосав Вуксан; Радован Вукосав; Ранко Вукосав неожењен; Ђуро Вукадин; Вукосав Ђуро; Радисав Ђуро неожењен; Јован Никола; Вукмир Јован; Бајчета Јован неожењен; Грубач Јован неожењен; Вукдраг Степан; Радисав Вукдраг; Војин Вукдраг неожењен; Радивој Живко; Радоје Вучин; Радован Радоје; Петар Радоје; Јоко Радоје неожењен; Вукота Радосаљ; Бела Вукота; Павле Вукота неожењен; Милош Сиромах; Радоња Никола; Васиљ Радоња; Милета Радоња неожењен; Радоња Вукша; Рајко Радоња; Јован Радоња неожењен; Радота Грубко; Воја Радоје неожењен; Рајко Јован; Лазар Рајко; Вук Рајко неожењен; Вукмир Радич; Вук Вукмир; Јован Вукмир неожењен; Нико поп; Радоје Тодор; Степан Тодор; Божић Милко; Ранко Божић; Цветан Милко; Радисав Цветан; Петко Цветан неожењен; Ђуро Милко.

Кућа 41

Неожењених 15

Укупни приход: 5700

 

Село Рожај[15]

Поп Вукмир; Радоња поп; Радивој поп неожењен; Вукдраг доселац на баштини Цветка Рајича; Раденко доселац; Рајо Вукдраг неожењен; Влтомир Вукдраг; Ненко Вукосаљић; Радисав Вукосаљић; Рајан Радивој; Вукман Рајан; Вучихна Рајан неожењен; Живко Милош; Војин Милоје; Грдаш Милош неожењен; Радман Владисав; Радоња Владисав; Вукадин Радман неожењен; Дабижив Рајко; Радоје Тодор; Рајко преселац; Вукосав Рајо; Цветко Вукосав; Рајич Цветко неожењен; Радоња Живко; Радоје Живко; Давид Живко неожењен; Мирчета Јован; Дамјан Мирчета; Вучихна Мирчета неожењен; баштина Ненада држи је Степан; Стојан Вук; Јован Стојан неожењен; Радомир Радоња; Радоје Радомир неожењен; Никола Рајин; Стојан Марко; Јован Марко; Рајич Никола неожењен; Војин Радохна; Груја Војин неожењен; Андрија Војин; баштина Вучихна држи је Стојан; манастир Свети Петар[16] у близини поменутог села, држи га Симеун калуђер.

Кућа и баштина 31

Неожењених 12

Манастир 1

Укупни приход: 4500

 

Село Црна Крпа[17]

Радоје Вук; Бојко Радоје; Радоје Радисав; Милован Радисав; Раденко Радисав неожењен; Милета Вук; Цветко Радоје; Вујо Милета; Вучихна Милета; Јован Цветко неожењен; Милко Оливер; Прерад Милко; Томко Стојан; Јанко Прерад неожењен; Димитар Милаков; Степан Димитар; Цветко Радман; Рајич Цветко; Вук Цветко неожењен; Вукдраг Цветко неожењен; Витомир Никола; Вучић Витомир неожењен; Рајко Пејо; баштина Рајич Радисав у рукама становника села; Никола Раде; Рајо Божић; Радивој Рајо; Радо Рајо неожењен; Вукоје Вукоман; Стојан Вукоман; Живко Никола; Младен Живко; Огњан Тодор; Михаило Марко; Вук Јован; Познан Михаило неожењен; Никола Радоња; Вук Стојан; Милко Вук; Рајо Никола неожењен; Радохна Никашин; Цветко Дамјан; Стојан Цветко; Јован Радован; Витомир Јован; Петар Јован неожењен; Никола Вукашин; Нико Никола; Костадин Никола; баштина Радич Вукашин држи је Милко; баштина Вукман држи је Рахота; баштина Иваниш држи је Рајич; баштина Ђурич држи је Милета; баштина Марко држе је становници села; баштина Радивој у поседу Радоја; баштина Ђурашин држи је Петко Радоња; баштина Вукас у поседу према старом дефтеру.

Кућа и баштина 47

Неожењених 10

Укупни приход: 6000 (тачно 5986 акчи)

 

___________________________

[1] Tatjana Katić, Opširni popis Prizrenskog sandžaka iz 1571. godine

[2] Данас археолошки локалитет Пазариште, код Новог Пазара, на ушћу Себечевске реке у Рашку.

[3] Данас Грахово северно од Рожаја.

[4] Део села Кољена, западно од Рожаја, у близини Закамењске Ријеке, назива се Закамење. Зиројевић, „Нахија Трговиште“, 34 према Лутовац, «Рожаје и Штавица».

[5] У Поменику манастира Шудикове (прва пол. XVIII века), убележено као Бишин, данас Бишево, североисточно од Рожаја. Лутовац, «Рожаје и Штавица», 351. Упор. Зиројевић, «Нахија Трговиште».

[6] Данас истоимено насеље североисточно од Рожаја

[7] Данас Горња и Доња Ломница северозападно од Рожаја.

[8] Данас Злоглавље, северозападно од Рожаја.

[9] Данас Башча северно од Рожаја.

[10] Данас Вуча, између Рожаја и Тутина.

[11] Бијела Црква, североисточно од Рожаја.

[12] Данас Малин Дубрава, североисточно од Рожаја.

[13] Данас истоимено село јужно од Тутина.

[14] Данас Башчa, северозападно од Рожаја.

[15] Данашње Рожаје.

[16] Зиројевић, „Цркве и манастири“, 137, омашком је написала да се у Рожају налази манастир св. Димитрија уместо св. Петра. На основу М. Лутовца, Рожаје и Штавица, 356-360, претпоставља да манастир треба тражити у Сухом Пољу, близу Рожаја, где се према предању раније налазио главни део Рожаја, и где су откопани остаци једне цркве.

[17] Данас Црнокрпе, североисточно од Рожаја.

 About the Author

Redakcija
Redakcija

Konkursi regiona
 
 

 

Denis Kožljan: Krik Jasenovca

Denis Kožljan   KRIK JASENOVCA tko bio je svjedok, zna li se broj lica, gdje nestali su junaci obilježeni za odstrijel, misao jedna, topla, iskrena, odgovora nigdje, pojeli ih vuci, izgorjeli u vatri mitraljeza, progutal...
by Redakcija
0

 
 

Tin Ujević – pjesnik antologijskih stihova

AUGUSTIN – TIN UJEVIĆ PJESNIK ANTOLOGIJSKIH STIHOVA Piše: Božidar Proročić Književnost Hrvatske predstavlja jednu od veoma značajnih tekovina savremene Evrope. Ponekad je dovoljno  pomenuti samo neka od imena ista...
by Redakcija
0

 
 

Snežana Radić: Kriv si

Snežana Radić   Kriv si   Na kraju ostaješ sam, Sve se pripisuje samo tebi, Po nešto dobro i uglavnom loše, Jer krivicu ti niko preuzeo ne bi.   Kriv si samo ti, Za svo zlo koje učinio nisi, Za to što zavoleo ...
by Redakcija
0

 

 

Obnovljen antifašistički spomenik Radunu Đukiću (1916-1944) na brdu Top u Rožajama

NVO Avlija iz Rožaja je u okviru projekta ”Kultura i zajednički jezik za nove mostove” sa volonterima obnovila antifašistički spomenik Radunu Đukiću na brdu Top u Rožajama. Narednih dana će biti očišćena ...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Predstavljamo mladu umjetnicu iz Švedske Sarah Mihaljević

PREDSTAVLJAMO MLADU UMJETNICU IZ ŠVEDSKE  SARAH MIHALJEVIĆ Mlada Bošnjakinja Sarah Mihaljević ima 16 godina i rođena je u Stockholmu u Švedskoj, gdje i danas živi. Roditelji su joj porijeklom iz Bosne i Hercegovine (Mos...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona

0 Comments


Be the first to comment!


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


Konkursi regiona