Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementHistorija

11. Decembra 2018.

Popis stanovništva Rožaja iz 1571. godine

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake:

Рожај (Рожаје), село у нахији Трговиште[1]

 

Султан Селим II (1566-1574)

Пописивање територије Призренског санџака наредио је још султан Сулејман I (1520-1566). Како је султан Сулејман одмах потом умро,[2] посао је обављен у време његовог сина Селима II (1566-1574).

Структура дефтера Призренског санџака из 1571. године по странама изгледа овако: 4-10 увод и кануннама, 13 – списак нахија, 14-109 нахија Призрен, 118-178 нахија Хоча, 183-194 нахија Жежна, 200-310 нахија Трговиште, 320-409 нахија Бихор и 414- 418 призренски вакуфи. Остале стране су празне.

Сва похвала припада Алаху, који је створио часну оловку пре него што је створио висока небеса, и написао имена Својих створења у свеску Књига судбине[3], и диктирао и записао, без мањкавости, укупни иметак својих робова сходно дужине њихових живота, и украсио Своју чврсту власт потписом. Реци: „Алаху мој, који сву власт имаш. Ти власт ономе коме хоћеш дајеш“[4], па је Њему сва похвала на многобројним благодатима и Њему је сва похвала и на овом и на оном свету.[5] И нека је спас ономе који је у свему као у име Бога, Свемилосног и Самилосног, тј. Мухамед Одабрани, нека је њему Алахов спас и мир, и његовој родбини, друговима и миљеницима који су на небу, да упуте на прави пут као звезде водиље.[6] И надаље, са владарских двери, од падишаха, Алахове сенке и царског прага, шаха над шаховима, Уточишта среће, покојног и од греха опроштеног султана Сулејмана – њему милост и опроштај, нека му се чува красота до Судњег дана, стигла је објављена и обелодањена заповест коју треба послушати, да се детаљно попише санџак Призрен. У складу с дивним ферманом кога слуша цео свет попис реченог санџака обављен је у време султана два мора и владара два копна, Уточишта света и …. (оштећено), онога који влада земљама уздуж и попреко, и који управља спровођењем закона сунета[7] и фарза[8], султана сина султана, султана Селим-хана сина Сулејманхана сина Селима-хана – нека му вечни Бог учини влада вину трајном, обасјану сунцем и месецом и бескрајном мудрошћу сазвежђа Малог Медведа. Према ономе што је захтевала садржина његовог красног и срећног фермана, дужност емина обавио је најубогијима слични санџакбег Касим, а дужност писара слуга најпонизнији Али б. Мустафа. Послато и предато Високој Порти и Дивану, захваљујући Божијим благословима и милосрђу, у првој декади месеца Шабана године 978. (29. XII 1570 – 7. I 1571).

Завршено уз Божију помоћ.

 

Тимар Мехмеда б.[9] Балија и других

64. Село Рожај[10], припада Трговишту[11]

Поп Вукмир; Радоња поп; Радивој поп неожењен; Вукдраг доселац на баштини Цветка Рајича; Раденко доселац; Рајо Вукдраг неожењен; Влтомир Вукдраг; Ненко Вукосаљић; Радисав Вукосаљић; Рајан Радивој; Вукман Рајан; Вучихна Рајан неожењен; Живко Милош; Војин Милоје; Грдаш Милош неожењен; Радман Владисав; Радоња Владисав; Вукадин Радман неожењен; Дабижив Рајко; Радоје Тодор; Рајко преселац; Вукосав Рајо; Цветко Вукосав; Рајич Цветко неожењен; Радоња Живко; Радоје Живко; Давид Живко неожењен; Мирчета Јован; Дамјан Мирчета; Вучихна Мирчета неожењен; баштина Ненада држи је Степан; Стојан Вук; Јован Стојан неожењен; Радомир Радоња; Радоје Радомир неожењен; Никола Рајин; Стојан Марко; Јован Марко; Рајич Никола неожењен; Војин Радохна; Груја Војин неожењен; Андрија Војин; баштина Вучихна држи је Стојан; манастир Свети Петар[12] у близини поменутог села, држи га Симеун калуђер.

Кућа и баштина 31

Неожењених 12

Манастир 1

 

Приход

спенџа 1100

пшеница товара 17 = 850

јечам товара 15 = 360

раж товара 11 = 396

мешаница товара 35 = 700

траварина = 160

ресум на повртњак = 64

ресум на дрва = 64

ресум на чување шума = 64

свињарина са Божићем = 40

ушур од лана = 35

ушур од купуса = 32

ушур од кошница = 50

млин, 5 жрвања = 75

ваљавица, 4 витла = 60

баџ на вино = 70

надокнада за сено = 50

приходи од манастира Свети Петар, од ушура = 140

нијабет, младарина, тапија на земин и друго = 190

Укупно 4500

Скраћенице: мзр = мезра, ч = чифт, б = бенак, н = неожењени муслиман

НАПОМЕНА УЗ ТАБЕЛЕ: Циљ ових табела је да омогући читаоцима увид у сумарне податке о пореским обвезницима и приходима сваког појединачног места обухваћеног пописом. Имена села и мезри дата су по нахијама, абецедним редом, а не онако како их је османски писар уносио у дефтер. Манастири су уврштени у табеле само у случајевима када их је и пописивач регистровао самостално, а не у оквиру одређеног села.

Колона кућа / баштина односи се на хришћанска домаћинства – куће и земљишне поседе – баштине, углавном у рукама хришћана. Знатан број баштина, међутим, био је у власништву муслимана, због чега податке у наведеној колони не треба поистоветити с бројем хришћан – ских домаћинстава у једном селу, као ни са укупним бројем домаћинства. Наиме, чести су били случајеви да скоро све баштине у једном селу држе муслимани, да једна особа држи више баштина, да сви становници села обрађују једну или више баштина, или да пописане баштине тренутно нико не држи. Припадници повлашћених група: соколари, дербенџије, власи, муселеми и други, такође су уврштени у ову колону.

Наредне две ставке, неожењени и удовице, односе се искључиво на хришћане, док су подаци о муслиманском становништву садржани у муслимани и њихови поседи. У овој колони дат је број муслиманских сеоских домаћинстава, која су имала статус чифта, и баштина које су, због тога што су већ дуже време у рукама муслимана, такође добиле статус чифта, затим број бенака и неожењених муслимана. Број чифтлика, као ни земина (земљиште), овде није унет јер их ни сам писар, уз занемарљиве изузетке, није уврштавао у збирне податке о пореским обвезницима у селу. Наведене приватне поседе муслимана евидентирао је, по правилу, у оквиру појединачних пореских ставки које следе после списка сеоских домаћинстава. Исто се односи и на цркве, које су, попут чифтлика, евидентиране у оквиру прихода села. Укупни приходи дати су у износу који је писар навео на крају пописа сваког места; они често не представљају тачан збир појединачних прихода већ заокружену суму.

Истакнута слика: тугра султана Селима II (1566 – 1574)

_______________________________

[1] Татјана Катић, Опширни попис Призренског санџака из 1571. године. Историјски институт, Посебна издања књигa 58, Београд 2010.

[2] Султан Сулејман I Величанствени (Законодавац) умро је током опсаде Сигета, 6. септембра 1566., недељу дана после освајања Ђуле.

[3] Дословно Помно Чувана плоча, Kur’an, поглавље Al-Burûĝ 85, ајет 22.

[4] Kur’an, поглавље Ali ‘Imrân 3, ајет 26.

[5] Kur’an, поглавље Al-Qaşaş 28, ајет 70

[6] За превод уводног пасуса у кануннаму, на арапском језику, захваљујем се господину Заки Шалтафу, директору предузећа за преводилачке, макролингви – стичке и семиотичке услуге Логополис из Београда.

[7] Усмена традиција, предање о свему ономе што је пророк Мухамед говорио, чинио или одобрио да се чини

[8] Обавезе које налаже исламска вера свим својим верницима.

[9] Код муслимана, између личног и очевог имена стоји одредница „син“, одн. „бин“, која је у преводу дата у скраћеном облику „б.“

[10] Данашње Рожаје.

[11] Списак села нахије Tрговиште: 1. само Трговиште 10000, 2. село Себечева 13300, 3. село Велика Корита 15000, 4. село Мала Корита 2500, 5. село Набој 8000, 6. село Суходол 8000, 7. село Засмрча 7000, 8. село Доња Лукавица 7000, 9. село Грахова 6000, 10. село Закамен 3400, 11. село Велика Тузина 6500, 12. село Мала Тузина 500, 13. село Долова 7000, 14. село Бишани 3000, 15. село Ђерекар 4042, 16. село Радетина 3070, 17. село Ломница 2426, 18. село Злоглав 1631, 19. село Леч 3095, 20. село Црепуља 2691, 21. село Доња Биханица 1729, 22. село друга Биханица 1722, 23. село Злати Камен 853, 24. мезра Градчац у близини овог села 200, 25. село Цепељ 541, 26. село Драга 11000, 27. село Црпско 4000, 28. село Горња Ликоцрева 5000, 29. село Доња Ликоцрева 4000, 30. село Доња Башча 6000, 31. село Букојевица 13100, 32. село Жабрени 9000, 33. село Пештера 9500, 34. село Годова 4000, 35. село Вучја 2000, 36. село Сутје 4000, 37. село Храсна 4673, 38. село Међугорје 2127, 39. село Режевић 1200, 40. село Слатина 5500, 41. село Црноча 2200, 42. село Добриње 2700, 43. село Цветановић 4000, 44. село Бела Црква 4250, 45. село Девреч 1749, 46. село Горњи Нељуди 5000, 47. село Дубова 1000, 48. село Буђева 10000, 49. село Марина Дубрава 11000, 50. село Велика Речица 5400, 51. мезра Дижева 600, 52. село Белица 4300, 53. село Тврдишева 12000, 54. село Братјаковић 4000, 55. село Хранотић 5000, 56. село Медељ 3800, 57. село Рудница 2000, 58. мезра Рабреница друго име Букојева, изван старог дефтера 200, 59. село Црнча 6250, 60. манастир Трумина Свети Никола у близини села Осојане 250, 61. село Шућеновци 2700, 62. село Доњи Нељуди 3300, 63. село Горња Башча 5700, 64. село Рожај 4500, 65. село Горња Лукавица 5000, 66. село Дмитрова црква 5500, 67. село друга Дмитрова Црква 1500, 68. село Лескова Глава 3100, 69. село Мојстир, друго име Петрад 3000, 70. село Драгиње 2700, 71. село Жупа 1300, 72. село Липица 4500, 73. село Веље Поље 3000, 74. село Симирађ 1500, 75. село Осојани, друго име Ословица 3000, 76. село Јездревић 2000, 77. село Попић 1000, 78. село Бороштица 3500, 79. село Шпиљан 7000, 80. село Расовац 7000, 81. село Саш 3000, 82. село Мојстир 12000, 83. село Црна Крпа 6000, 84. село Детан 2000, 85. село Мала Точилова 4300, 86. село Кочарник 3500, 87. мезра Сипче у близини села Суходол, изван дефтера 300, 88. село Церовик 2122, 89. село Радуша 2183, 90. село друга Радуша 700, 91. село Камичица 4300, 92. село Велика Точилова 7000, 93. село Баљенова 3000, 94. село Горњи Рамош 3650, 95. село Доњи Рамош 850, 96. село Славковић 2000, 97. село Врујак 2000, 98. село Дуљеби 2000, 99. село Јаребице 1400, 100. село Боројевик 3500, 101. село Шароња Лукавица 2600, 102. село Крње Јеле 3567, 103. село Врбасић 1500, 104. село Подбјељ 1000, 105. село Горњи Грачани 5500, 106. мезра Чаровина, изван дефте ра 50, 107. село Доњи Грачани 3740, 108. село Ходојевић 1100, 109. село Гњила 1800, 110. село Пружња 1200, 111. село Лука 4000, 112. село Бабудавица 1999, 113. село Михалић 1000, 114. село Војнова 2000, 115. село Јошевик 3000, 116. село Горанџа 1224, 117. село Шавци 4200, 118. село Јунак 1200, 119. село Шипова са махалом Доброшевина 600, 120. село Вилиште 800, 121. село Каменица друго име Рибарић 200, 122. село Варева 2000, 123. манастир Варева у близини поменутог села 500, 124. село Беберуша 1500, 125. село Островица 1500, 126. село Каловић 1600, 127. село Доња Бикова 900, 128. село Долац 1600, 129. село Доњи Попић 1400, 130. село Трнава 2300, 131. село Трапоња 1000, 132. село Дољани 3800, 133. село Божанић 2000, 134. село Црниш 1500, 135. село Црниш 1700, 136. село Златаревина 900, 137. село Цветње 1700, 138. село Грижани, без раје 600, 139. село Свибовница 300, 140. село Прибојевци, без раје 500, 141. село Курјак, без раје 200, 142. село Ујниче 1000, 143. село Забрђани 1500, 144. село Толци у близини села Ујниче без раје 500, 145. село Горња Бикова 500, 146. село Блажевје 250, 147. село Рушци, без раје 250, 148. село Педељ 2800, 149. село Мала Речица 200, 150. мезра Црвена Локва 500, 151. манастир Света Тројица 1000, 152. село Окошан 300, 153. нијабет нахије Трговиште, изузев слободних [тимара] 4500, 154. село Превелика, застарели износ

[12] Зиројевић, „Цркве и манастири“, 137, омашком је написала да се у Рожају налази манастир св. Димитрија уместо св. Петра. На основу М. Лутовца, Рожаје и Штавица, 356-360, претпоставља да манастир треба тражити у Сувом Пољу, близу Рожаја, где се према предању раније налазио главни део Рожаја, и где су откопани остаци једне цркве.About the Author

Redakcija
Redakcija

Ministarstvo kulture i medija
 
 

 

Evropska stremljenja i jugoslavenski povijesni udesi

Evropska stremljenja i jugoslavenski povijesni udesi   Izvor: „Preporod“ u rubrici Sagledavanja, str. 26 od 1. oktobra 2021. godine. Autor teksta Hilmo Neimarlija   Priredio: Fidus Hamzagić   U ovim jesenjim mjeseci...
by Redakcija
0

 
 

Dr Danko Leovac: Poslednji muhafizi Beograda (1856-1867)

Др Данко Леовац доцента Универзитета у Београду, Филозофски факултет danko.leovac@f.bg.ac.rs   ПОСЛЕДЊИ МУХАФИЗИ БЕОГРАДА (1856-1867)   Р...
by Redakcija
0

 
 

Narodni heroj Azerbejdžana: Hazi Aslanov (1910-1945)

HAZI ASLANOV  LEGENDARNI  GENERAL, NARODNI  HEROJ AZERBEJDŽANA   Piše: Božidar Proročić   Drugi svjetski rat smatra se najkrvavijom bitkom u istoriji čovječanstva. Ovaj rat, u kojem  je poginulo više od 50...
by Redakcija
0

 

 

Fuad Huseynzadeh: Istorijski spomenik “Maragha – 150”

Istorijski spomenik “Maragha – 150”   Piše: Fuad Huseynzadeh   Početkom 19. vijeka, desetine hiljada Jermena iz Irana i Turske preselilo se u planinsko područje regiona Karabah u Azerbejdžanu. Is...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Ispovijest Adema Šabotića: Zašto sam bacio bombu na Šešelja

ADEM ŠABOTIĆ ČOVJEK KOJI JE BACIO BOMBU NA VOJISLAVA ŠEŠELJA (Iz Monografije ,,DOBRODOLE“ autora Munira K. Šabotića)   Adem je rođen u selu Tucanje 1932. godine u uglednoj porodici Šabotića. Džanko Šabotić, ...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona

0 Comments


Be the first to comment!


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange