Naziv medija: Portal “Avlija.me”

Adresa elektronske pošte: avlija.rozaje@gmail.com

Internet stranica: https://www.avlija.me/ 

Naziv osnivača medija: NVO AVLIJA

Sjedište osnivača medija: Ul. Rifata Burdžovića bb, 84310 Rožaje, Crna Gora

PIB osnivača medija 02680742

Vlasnička struktura “Avlija.me” – 100% udjela NVO Avlija Rožaje 

Sjedište “Avlija.me”: Ul. Rifata Burdžovića bb

Internetska publikacija Avlija.me je upisana u Evidenciji medija pod rednim brojem 086

ISSN 2336-9493

Kodeks novinara/novinarki Crne Gore

 

UREDNIŠTVO PORTALA AVLIJA.ME

 

Glavna i odgovorna urednica: Dr. sc. Suada A. Džogović, profesorica Univerziteta Haxhi Zeka u Peći

 

Administrator: Damir Skarep

Fotografija: Ferid Mujević  

 

Mišljenja i stavovi u objavljenim djelima isključivo su stavovi autora i ne odražavaju nužno mišljenja i stavove uredništva i izdavača. Za sadržaj i tačnost podataka u publikaciji isključivo je odgovoran autor.

 

 

 

UREDNIŠTVO ŠTAMPANIH SERIJSKIH PUBLIKACIJA ”AVLIJA” 

ISSN 1800-8658 = Avlija (Avlija)

COBISS.CG-ID 17403408

 

Glavna i odgovorna urednica: Dr. sc. Suada A. Džogović, profesorica Univerziteta Haxhi Zeka u Peći

 

Mr. Halil Markišić, član

Ramiz Luboder, član

Damir Skarep, član

Amar Škrijelj, član

Hajriz Luboder, član

 

Mišljenja i stavovi u objavljenim djelima isključivo su stavovi autora i ne odražavaju nužno mišljenja i stavove uredništva i izdavača. Za sadržaj i tačnost podataka u publikaciji isključivo je odgovoran autor.