Naša izdanja:

 

Živeli prekosutra, Miroslav Antić

Živeli prekosutra, Miroslav Antić, Avlija, 2016. Rožaje, format A5, broj strana 100, mehki povez, tiraž 100 primjeraka.

Rožajska ”Avlija” je objavila fotomonografiju mr Dženisa Nurkovića 00Rožaje nekada i sada” sa ekskluzivnim starim fotografijama Rožaja (od kojih većina do sada nisu objavljene) iz prošlog vijeka kao i novim fotografijama snimljenim iz iste pozicije

Rožajska ”Avlija” je objavila prvu dvojezičnu fotomonografiju ‘’Rožaje pod Hajlom’’ autora Dženisa Nurkovića koja na 154 stranice obuhvata najznačajnije informacije o Rožajama, historiju, tradicionalnu arhitekturu, sport, kulturno-historijske i sakralne spomenike, kulturne institucije, tradicionalne manifestacije, sportske klubove, šumarstvo i drvopreradu, poljoprivredu, turizam, planine, alpinizam, planinarenje, rožajska sela, lov, ribolov, tradicionalnu kuhinju, ljekovito bilje, ptice, leptire, suvenire, smještajne kapacitete…

Rožajska ‘’Avlija’’ je objavila pripovjetku “Ključ” Mirsada Hadrovića, format A5

Razgovori sa piscima, H. Luboder, Avlija, 2014. Rožaje, format B5, broj strana 100, tvrdi povez, tiraž 100 primjeraka.

Razgovori sa piscima, H. Luboder, Avlija, 2014. Rožaje, format B5, broj strana 100, tvrdi povez, tiraž 100 primjeraka.

Fotomonografija ''Staro Rožaje'', mr Halil Markišić i H. Luboder. Format A4, broj strana 80, broj fotografija 275, mehki povez, tiraž 500.

Fotomonografija ”Staro Rožaje”, mr H. Markišić i H. Luboder. Format A4, broj strana 80, broj fotografija 275, mehki povez, tiraž 500.

ALADŽA DŽAMIJA U FOČI, izdavač: Avlija, Rožaje 2017. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Priredio: Stanislav Živkov

U izdanju ”Avlije” iz Rožaja objavljena je knjiga ”Razgovori sa piscima 2”: Pero Zubac, Šimo Ešić, Ševko Kadrić (1955-2014), Braho Adrović, Slobodan Ž. Obradović, Đura Šefer Sremac i Sreten Vujović

U izdanju ”Avlije” iz Rožaja objavljena je 1. knjiga iz novopokrenute edicije BOŠNJAČKA BIBLIOTEKA, roman ”Zeleno busenje” Edhema Mulabdića

ISLAMSKA MONUMENTALNA UMETNOST XIV VEKA U JUGOSLAVIJI – KUPOLNE DŽAMIJE, izdavač: Avlija, Rožaje 2017., Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Priredio: Stanislav Živkov

Dokumentarni film ''Staro Rožaje'', mr H. Markišić i H. Luboder. Format DVD, trajanje filma 30 minuta.

Dokumentarni film ”Staro Rožaje”, mr H. Markišić i H. Luboder. Format DVD, trajanje filma 30 minuta.

 ''Elementi materijalne i duhovne kulture Bošnjaka u Sandžaku'', F. Hadžić. Format B5, broj strana 400, tvrdi povez, tiraž 500.

”Elementi materijalne i duhovne kulture Bošnjaka u Sandžaku”, F. Hadžić. Format B5, broj strana 400, tvrdi povez, tiraž 500.

Rožajska ‘’Avlija’’ je objavila knjigu ‘’Zaštita okoliša sa aspekta islama’’ autora dr. Ragiba es-Serdžanija u prevodu prof. Afana Latića

Vakufi u Beranama. Format A5, Mirsad Hadrović; broj strana 130, kolor, mehki povez, tiraž 1000.

Vakufi u Beranama. Format A5, M. Hadrović; broj strana 130, kolor, mehki povez, tiraž 1000.

Fotomonografija ''Staro Rožaje'' - drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, F. Hadžić i H. Luboder. Format B5, broj strana 500, broj fotografija 850, tvrdi povez, tiraž 100.

Fotomonografija ”Staro Rožaje” – drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, F. Hadžić i H. Luboder. Format B5, broj strana 500, broj fotografija 850, tvrdi povez, tiraž 100.

koriceBK - Copy (Custom)

”Bošnjački kalendar – dogodilo se na današnji dan”, H. Luboder. Format B5, broj strana 500, tvrdi povez, tiraž 150.

Prednja strana-page-001 (Custom)

Zbornik najbolje proze i poezije za 2011/12. godinu ”NOVI MOSTOVI / НОВИ МОСТОВИ”, broj strana 200, tvrdi povez, tiraž 50.

1-page-001-1-Custom

Nove i najnovije pjesme, R. Nurović. Format A5, broj strana 65, mehki povez, tiraž 100.