Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementKolumne

28. Januara 2021.

Dženis Šaćirović: 501 knjiga o bošnjačkom identitetu

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake: ,

DŽENIS ŠAĆIROVIĆ: 501 KNJIGA O BOŠNJAČKOM IDENTITETU

– SPISAK LITERATURE ZA UPOZNAVANJE I EDUKACIJU

Spisak izbora 501 knjige o bošnjačkom identitetu, nastao je kao potreba da mladi bošnjački istraživači na jednom mjestu imaju uvid u bošnjačku kulturno-historijsku građu i da posjeduju jedan sveobuhvatan spisak važnih knjiga za upoznavanje i proučavanje vlastitog identiteta. Danas, kada nije svima dostupna preporuka starijih znanstvenika, kulturnih poslenika i autora literature, potrebno je dostaviti upute za istraživanje i pronalaženje literature. U tom smislu, smisao pravljenja ovog spiska je upravo u tome da se obilaskom bošnjačkih, ali i drugih biblioteka, na akademijama, univerzitetima i u knjižnicama, ljudi najprije budu upoznati sa naslovima i autorima koje treba pronaći i čitati. Ovaj spisak ima za cilj da obuhvati sve epohe od staroga vijeka i prvih pomena Bošnjaka i historijskih prostora na kojima su živjeli i na kojima žive, da istraživače upozna sa tragovima materijalnog i nematerijalnog naslijeđa, od opće historije, jezika, pisma, geografije, epigrafike, onomastike, običaja, književnosti, epike i znamenitih ličnosti. Ovdje su zastupljeni različiti autori sa različitih prostora, koji su šire ili posebno obrađivali određene teme. Tu su autori sa najvišim akademskim i univerzitetskim zvanjima, historičari, jezikoslovci i kulturni stvaraoci bez kojih ne bismo mogli znati onoliko koliko znamo o sebi danas. U cilju afirmacije, zastupljeni su i autori koji su se periodično bavili istraživanjima, kako iz ljubavi, tako i iz potrebe da ostave traga u bošnjačkoj historiji i bošnjačkim naraštajima. Međutim, da bi priča bila potpuna, navedena su i djela nebošnjačkih autora koji su korektno iznijeli svoja istraživanja, među kojima se nalaze i mnogi poznati regionalni i svjetski autori. Ovdje, svakako, izneseni su samo naslovi historijske građe, među kojima se ne nalaze književna djela od historijskog značaja i dokumenti poput državničkih i državotvornih, koji se mogu naći na posebnom spisku i uz konsultacije sa našim poznavaocima književne historije i zaostavštine. Njih posebno molimo da se uključe.

Druga namjena ovog spiska literature je da posluži neupućenim i zlonamjernim ljudima koji osporavaju bošnjake, bošnjačku kulturu, bosanski jezik i povijesne prostore koje bošnjaci nasjeljavaju i u kojima bivstvuju u svojoj intelektualnoj i etičko-humanističkoj posebnosti. Njima se nemamo pravo opravdavati, niti imamo obavezu braniti svoj identitet, ali ih humanih razloga im ovaj spisak činimo vidljivim. Svjesni smo da samo postupak čitanja i proučavanja može oplemeniti čovjeka i lišiti ga zabluda o nametanjima, negiranjima i destrukcijama prema drugome, pa i vjerujemo da je put savladavanja konflikta, put kojim idu razumni koji su spremni da uče, nauče i shvate.

Sa željama da se ovaj spisak pretvori u potraživanje literature koja će biti dostupna svima u možda nekoj online biblioteci za sve Bošnjake na svim meridijanima svijeta, ali i za sve ostale ljude željne upoznavanja i znanja, dostavljam ovaj dokument.

NAPOMENA:

 • Izbor literature predstavlja lični izbor referentne kulturno-historijske građe autora ovog teksta.
 • Nijesu navođene akademske i druge titule autora knjiga iz razloga moguće nepotpunosti trenutnih podataka o istima, s obzirom na dalja usavršavanja i preferencije.

SPISAK SASTAVIO: MR. DŽENIS ŠAĆIROVIĆ, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE MATICE BOŠNJAKA SANDŽAKA

 1. A CONSIZE HISTORY OF BOSNIA, CATHIE CARMICHAEL
 2. ACADEMIA, MUAMER ZUKORLIĆ
 3. AKOVO – BIJELO POLJE, RAGIP SIJARIĆ
 4. ALIJA DŽOGOVIĆ – KNJIŽEVNE STUDIJE, SUADA A. DŽOGOVIĆ
 5. ANTIČKA NASELJA I KOMUNIKACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI, ESAD PAŠALIĆ
 6. ANTIČKI KULTNI I VOTIVNI SPOMENICI NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE, ENVER IMAMOVIĆ
 7. ANTOLOGIJA BOŠNJAČKE PRIPOVJETKE XX VIJEKA, ENES DURAKOVIĆ
 8. ANTOLOGIJA BOŠNJAČKOG ESEJA XX VIJEKA, ALIJA ISAKOVIĆ
 9. ANTOLOGIJA STARIH BOSANSKIH TEKSTOVA SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE PISMENOSTI, MEHMEDALIJA MAK DIZDAR
 10. ANTQUARIAN RESEARCHES IN ILLYRICUM, PARTS I AND II (FROM ARCHEOLOGIA), ARTHUR J. EVANS
 11. ARHEOLOŠKI LEKSIKON BOSNE I HERCEGOVINE, BORIVOJ ČOVIĆ, NADA BAGARIĆ, NEDŽAD ČMAJČANIN, SLOBODAN KUDRA, DRAGOJEVIĆ ZORAN I RADOVANOVIĆ MIODRAG
 12. ARHIVSKA GRAĐA ZA HISTORIJU BOSNE I HERCEGOVINE – ISPISI IZ KNJIGA KANCELARIJE DRŽAVNOG ARHIVA U DUBROVNIKU 1341-1526, ESAD KURTOVIĆ
 13. ATLAS DIJALEKATSKIH IZOGOSA U SANDŽAKU ALIJA DŽOGOVIĆ
 14. AVDO MEĐEDOVIĆ NA RASKRŠĆU REPRODUKCIJE I KREACIJE, DUŠICA MINJOVIĆ
 15. BEHAR: KNJIŽEVNO-HISTORIJSKA MONOGRAFIJA, MUHSIN RIZVIĆ
 16. BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978-2000., ESAD KURTOVIĆ
 17. BIBLIOGRAPHIA ILLYRICA (U 3 TOMA), ALEKSANDAR STIPČEVIĆ
 18. BIJELA KNJIGA ŽRTAVA SANDŽAKA (U PET TOMOVA), FEHIM DŽOGOVIĆ
 19. BIR ULSUN DOGUSU: GECMISTEN GUNUMUZE BOSNAKLAR, AYDIN BABUNA
 20. BOGOMILI, CRKVA BOSANSKA I KRSTJANI, BOŽIDAR PETRANOVIĆ
 21. BOGUMILI SANDŽAKA, SULEJMAN ALIČKOVIĆ
 22. BOGUMILSTVO KAO RELIGIOZNO-POVIJESNI TE KAO SOCIJALNI I POLITIČKI PROBLEM, IVO PILAR
 23. BOSANČICA, PRILOG BOSANSKOJ POLEOGRAFIJI, ĐURO TRUHELKA
 24. BOSANDKI PAŠALUK: POSTANAK I UPRAVNA PODJELA, HAZIM ŠABANOVIĆ
 25. BOSANSKA CRKVA – NOVO TUMAČENJE, JOHN V. A. FINE, JR
 26. BOSANSKA KATAKLIZMA – STUDIJA SLUČAJA FOČA, HUSEIN BALIĆ
 27. BOSANSKA KRAJINA NEPRESUŠIVI IZVOR REVOLUCIONARNIH SNAGA, OSMAN KARABEGOVIĆ
 28. BOSANSKA KRALJEVINA SREDINOM XV. VIJEKA, MITHAT SPAHIĆ
 29. BOSANSKE POVELJE – SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA, VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA
 30. BOSANSKI BUKVAR – BOSNA, BOSANCI I BOSANSKI JEZIK, NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ
 31. BOSANSKI DUH U KNJIŽEVNOSTI – ŠTA JE TO?, MUHAMED FILIPOVIĆ
 32. BOSANSKI ELAJET OD KARLOVAČKOG DO POŽAREVAČKOG MIRA, ENES PELIDIJA
 33. BOSANSKI HERETICI, ANTO BABIĆ
 34. BOSANSKI IDENTITET I SUVERENITET, OMER IBRAHIMAGIĆ
 35. BOSANSKI IZAZOVI, NIJAZ DURAKOVIĆ
 36. BOSANSKI JEZIK I BOŠNJACI, AMIRA IDRIZBEGOVIĆ
 37. BOSANSKI JEZIK IZMEĐU LINGVOCIDA I LINGVOSUIDICA, SAFET KADIĆ
 38. BOSANSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE, ALIJA DŽOGOVIĆ
 39. BOSANSKI JEZIK U 100 PITANJA I 100 ODGOVORA, DŽEVAD JAHIĆ
 40. BOSANSKI JEZIK, JAHJA FEHRATOVIĆ
 41. BOSANSKI JEZIK, SENAHID HALILOVIĆ
 42. BOSANSKI MUSLIMANI U AUSTRALIJI, DŽAVID HAVERIĆ
 43. BOSANSKI MUSLIMANI U OSMANSKOJ DRŽAVI, AVDO SUĆESKA
 44. BOSANSKI NAMJESNICI OSMANSKOG DOBA, BIŠČEVIĆ VEDAD
 45. BOSANSKI PAŠALUK (PRVI I DRUGI DIO), HAZIM ŠABANOVIĆ
 46. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI – AKTUELNI PRAVOPISI – SLIČNOSTI I RAZLIKE, HASNIJA MURATAGIĆ-TUNA
 47. BOSANSKOHERCEGOVAČKA KNJIŽEVNA HRESTOMATIJA, ANTOLOGIJE, ĐENANA BUTUROVIĆ
 48. BOSANSKOHERCEGOVAČKI GRADOVI NA RAZMEĐU XIX. I XX. STOLJEĆA, ILIJAS HADŽIBEGOVIĆ
 49. BOSANSKO-HERCEGOVAČKI LISTOVI U XIX VEKU, TODOR KRUŠEVAC
 50. BOSANSKO-HUMSKI KRISTJANI I KATARSKO-DUALISTIČKI POKRET U SREDNJEM VIJEKU, FRANJO ŠANJEK
 51. BOSANSKO-MUSLIMANSKA KNJIŽEVNOST U DOBA PREPORODA, MUHSIN RIZVIĆ
 52. BOSANSKOMUSLIMANSKA USMENA EPIKA, DŽENANA BUTUROVIĆ
 53. BOSANSKO-TURSKI RJEČNIK, MUHAMED HEVAI USKUFI
 54. BOSNA – KRATKA POPULARNA POVIJEST, FADIL EKMEČIĆ
 55. BOSNA – TRAGOVI POSTOJANJA I UNIŠTAVANJA, MEHMED BUBLIN
 56. BOSNA I BOŠNJACI – DRŽAVA I NAROD KOJI SU TREBALI NESTATI, OMER IBRAHIMAGIĆ
 57. BOSNA I BOŠNJACI BIHORA, RAIF HAJDARPAŠIĆ
 58. BOSNA I BOŠNJACI, MUHAMED ALIČIĆ
 59. BOSNA I BOŠNJACI, ZAIM BILALBEGOVIĆ
 60. BOSNA I BOŠNJAŠTVO, ADIL ZULFIKARPAŠIĆ
 61. BOSNA I HERCEGOVINA – OD NAJSTARIJIH VREMENA DO KRAJA DRUGOG SVJETSKOG RATA, GRUPA AUTORA, BOSANSKI KULTURNI CENTAR SARAJEVO
 62. BOSNA I HERCEGOVINA 1788-1912, GALIB ŠLJIVO
 63. BOSNA I HERCEGOVINA 1918-1925, NUSRET SEHIĆ
 64. BOSNA I HERCEGOVINA I BOŠNJAŠTVO, UNIVERZITET U TUZLI
 65. BOSNA I HERCEGOVINA OD NAJSTARIJIH VREMENA DO KRAJA DRUGOG SVJETSKOG RATA, IBRAHIM TEPIĆ
 66. BOSNA I HERCEGOVINA OD VANCEOVE MISIJE DO DAYTONSKOG SPORAZUMA, KASIM BEGIĆ
 67. BOSNA I HERCEGOVINA U ANTIČKO DOBA, IVO BOJANOVSKI
 68. BOSNA I HERCEGOVINA U DRUGOM SVJETSKOM RATU 1941-1945., RASIM HUREM
 69. BOSNA I HERCEGOVINA U SPISIMA DŽEVDET-PAŠE, KERIMA FILAN
 70. BOSNA I HERCEGOVINA U XIX. STOLJEĆU U SPISIMA STRANIH IZVJEŠTAJA, GALIB ŠLJIVO
 71. BOSNA I HERCEGOVINA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE, HAMDIJA KAPIDŽIĆ
 72. BOSNA I HERCEGOVINA, AMEL SALIHBAŠIĆ
 73. BOSNA I HERCEGOVINA: TRADICIJA KOJU SU IZDALI, JOHN FINE I ROBERT J. DONIA
 74. BOSNA I HERCEGOVINA-NAJVAŽNIJE GEOGRAFSKE, DEMOGRAFSKE, HISTORIJSKE, KULTURNE I POLITIČKE ČINJENICE, MUHAMED FILIPOVIĆ
 75. BOSNA I NJENI SUSJEDI U SREDNJEM VIJEKU, ELMEDINA DURANOVIĆ, ENES DEDIĆ I NEDIM RABIĆ
 76. BOSNA I SANDŽAK U SATIRIČNOJ I ILUSTROVANOJ PERIODICI (1878-1918), DAMIR GRUDA
 77. BOSNA JE ODBRANJENA ALI NIJE OSLOBOĐENA, OMER IBRAHIMAGIĆ
 78. BOSNA JE VEĆA OD EVROPE, ENES RATKUŠIĆ
 79. BOSNA OD ISTOKA DO ZAPADA, AZIZ HUREM
 80. BOSNA RASKRSNICA EVROPE, ŠEFKIJA ČEKIĆ
 81. BOSNA U EGZILU 1945-1992., SMAIL BALIĆ
 82. BOSNA U EVROPSKIM ENCIKLOPEDIJAMA, NURIJA AGIĆ
 83. BOSNA, BOŠNJAŠTVO I BOSANSKI JEZIK, MATICA BOŠNJAKA
 84. BOSNIA A SHORT HISTORY, NOEL MALCOLM
 85. BOSNIA ACULTURAL HISTORY, IVAN LOVRENOVIĆ
 86. BOSNIA AND HERZEGOVINA – GENOCIDE, JUSTICE AND DENIAL, MARKO ATTILA HOARE
 87. BOSNIA AND HERZEGOVINA – HISTORY, PEOPLE, CULTURE, TRAVEL AND TOURISM, ENVIRONMENT, SAMUEL MATTHEWS
 88. BOSNIA HERZEGOVINA BOSNIAKS, LEA RAWLS
 89. BOSNIA IN HISTORIC PERSPECTIVE, ĆAMIL AVDIĆ
 90. BOSNIA THE GOOD – TOLERANCE AND TRADITION, RUSMIR MAHMUTĆEHAJIĆ
 91. BOSNIAK, HANS FRITZ
 92. BOSNIEN UND DIE HERZEGOWINA UNTER DER VERVVALTUNG OESTERREICH-UNGARNS, FERDINAND SCHMID
 93. BOŠNJACI EVROPSKI MUSLIMANI, RAGIP SIJARIĆ
 94. BOŠNJACI I BALKANSKI MUHADŽIRSKI POKRETI, SAFET BANDŽOVIĆ
 95. BOŠNJACI I DEOSMANIZACIJA BALKANA, SAFET BANDŽOVIĆ
 96. BOŠNJACI I EVROPA, ALBULGAFAR VELIĆ
 97. BOŠNJACI I ISLAM, GRUPA AUTORA
 98. BOŠNJACI I VRIJEME, ENVER HALILOVIĆ
 99. BOŠNJACI MUSLIMANI CRNE GORE, MUSTAFA MEMIĆ
 100. BOŠNJACI NA UNIVERZITETU AL-AZHER
 101. BOŠNJACI NEVESINJA, SVOJI NA SVOME, JUSUF OMERIKA
 102. BOŠNJACI OD NAČERTANIJA DO MEMORANDUMA, HAMDIJA ŠARKINOVIĆ
 103. BOŠNJACI U DIJASPORI – HISTORIJAT, PROBLEMI, ANALIZE I PERSPEKTIVE, ALAGA DERVIŠEVIĆ
 104. BOŠNJACI U EGIPTU U VRIJEME TURSKO-OSMANSKE UPRAVE, JUSUF RAMIĆ
 105. BOŠNJACI U ILIRICI, RAGIP SIJARIĆ
 106. BOŠNJACI U JASENOVAČKOM LOGORU, NIHAD HALILBEGOVIĆ
 107. BOŠNJACI U OSMANSKOJ DRŽAVI, AVDO SUĆESKA
 108. BOŠNJACI U OSMANSKOM CARSTVU (XV-XX STOLJEĆE), MLADI MUSLIMANI
 109. BOŠNJACI U TURSKOJAMIR HODŽIĆ I MIRSAD KALAJDŽIĆ
 110. BOŠNJACI UPOZNAJTE SEBE, GRUPA AUTORA, GLOBAL MEDIA
 111. BOŠNJACI VITOMIRICE, ALIJA DŽOGOVIĆ
 112. BOŠNJACI, MUSTAFA IMAMOVIĆ
 113. BOŠNJACITE VO MAKEDONIJA VO TEKON NA XX. VEK, ZEĆIR RAMČILOVIĆ
 114. BOŠNJAČKA EPIGRAFIKA, IRFAN HOROZOVIĆ, BZK PREPOROD
 115. BOŠNJAČKA FILOZOFIJA XX. STOLJEĆA, ŠEFKET KRCIĆ
 116. BOŠNJAČKA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA KNJIŽEVNOST, SANJIN KODRIĆ
 117. BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST U KNJIŽEVNOJ KRITICI, USMENA KNJIŽEVNOST, ĐENANA BUTUROVIĆ
 118. BOŠNJAČKA KULTURA PONAŠANJA, MEVLIDA SERDAREVIĆ I AJNIJA OMANIĆ
 119. BOŠNJAČKA KULTURNA BAŠTINA U PRIJEPOLJU, SABAHUDIN GOJAK
 120. BOŠNJAČKA MMF FILOZOFIJA, ŠEFKET KRCIĆ
 121. BOŠNJAČKI NAROD I NJEGOV JEZIK, DŽEVAD JAHIĆ
 122. BOŠNJAČKI OBIČAJI, HAJRUDIN BALIĆ
 123. BOŠNJAKINJE GOVORE, SELMAN SELHANOVIĆ
 124. BOVIJEST BOSNE (VIŠE TOMOVA), SALIH SIDKI HADŽIHUSEINOVIĆ-MUVEKKIT
 125. BRUCKE DER HOFFNUNG, EMINA ČABARAVDIĆ-KEMBER I UWE FRIESEL
 126. BUKOVICA, JAKUB DUGRUT
 127. BURDŽOVIĆEVE VIZIJE SANDŽAKA, ŠEFKET KRCIĆ
 128. ČIFČIJSKI ODNOSI I PROMJENA VLASNIŠTVA NADZEMLJOM U BOSNI I HERCEGOVINI (1878-1918), IZET ŠABOTIĆ
 129. CRKVA BOSANSKA U XV VIJEKU, PEJO ĆOŠKOVIĆ
 130. CULTURES OF THE WORLD – BOSNIA AND HERZEGOVINA, DAVID C. KING
 131. DAS UNBEKANNTE BOSNIEN, SMAIL BALIĆ
 132. DEKLARACIJA O DRŽAVI BOSNI I HERCEGOVINI, MUHAMED FILIPOVIĆ, MUAMER ZUKORLIĆ I MEHMED AKŠAMIJA, BOŠNJAČKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
 133. DESCRIPTIO BOSNAE I HERCEGOVINAE:BOSNA I HERCEGOVINA NA STARIM ZEMLJOVIDIMA, MIRKO MARKOVIĆ
 134. DEVETNAEST STOLJEĆA BOSNE: HISTORIJA I KULTURA BOSNE OD 6. DO 1900. GODINE, DĆEMALUDIN ALIĆ I MUSTAFA ĆEMAN
 135. DIE BOSANČICA,THORVI ECKHARDT
 136. DIE BOSNIAKEN KOMMEN, WERNER SHHACHINGER
 137. DIE NATIONALE ENTWICKLUNG DER BOSNICHEN MUSLIME – MIT BESONDER BERUCKSICHTIGUNG DER OSTERREICH-UNGARISCHER PERIODE, AYDIN BABUNA
 138. DIE SPRACHE DER ILLYRIER, HANS KRAHE
 139. DIE STAATSRECHTLICHE STELLUNG VON BOSNIEN UND DER HERZEGOWINA, HANS SCHNELIER
 140. DIPLOMATIČKI ZBORNIK SREDNJOVJEKOVNIH HUMSKIH I BOSANSKIH ISPRAVA DUBROVNIKA, MILKO BRKOVIĆ
 141. DIPLOMATSKA SLUŽBA U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI, ANTO BABIĆ
 142. DNEVNI ŽIVOT I ADETI SANDŽAČKIH MUSLIMANA, MUSTAFA KAHRAMANYOL
 143. DOBRI BOŠNJANI, ALIJA NAMETAK
 144. DOBRODOLE, MUNIR K. ŠABOTIĆ
 145. DOMINIKANCI U BOSNI U SREDNJEM VIJEKU, SALIH JALIMAMA
 146. MEHMED SPAHO – DRŽAVNIK I BORAC ZA BIH, HARUN CRNOVRŠANIN I NURO SADIKOVIĆ
 147. DREVNA BOSNA, MUAMER ZUKORLIĆ
 148. DREVNE TAJNE SANDŽAKA, SULEJMAN ALIČKOVIĆ
 149. DRŽAVNOPRAVNI I POLITIČKI RAZVITAK BOSNE I HERCEGOVINE, OMER IBRAHIMAGIĆ
 150. DRŽAVNOPRAVNI RAZVITAK BOSNE I HERCEGOVINE, SALIH JALIMAN
 151. DUGA POLJANA I OKOLINA, FIKRET SEBEČEVAC
 152. DUHOVNI ŽIVOT BOSNE, MUHAMED FILIPOVIĆ
 153. DŽAMIJE I DĆEMATI KOZARCA, TEUFIK HADŽIĆ
 154. DŽAMIJE TRAVNIKA, ENVER SUJOLDŽIĆ
 155. DŽAMIJE U SANDŽAKU, FATIH HADŽIĆ
 156. DŽEMIJET – ORGANIZACIJA MUSLIMANA MAKEDONIJE, KOSOVA I SANDŽAKA, BOGUMIL HRABAK
 157. ELEMENTI MATERIJALNE I DUHOVNE KULTURE BOŠNJAKA U SANDŽAKU, FATIH HADŽIĆ
 158. ENCIKLOPEDIJA BOSNE I HERCEGOVINE (VIŠETOMNA), ANU BIH
 159. ENCIKLOPEDIJA SANDŽAČKO-BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI (DVA TOMA), JAHJA FEHRATOVIĆ
 160. ENCIKLOPEDIJA SANDŽAKA (U 5 TOMOVA), ŠEFKET KRCIĆ
 161. EPIKA AVDA MEĐEDOVIĆA, ZLATAN ČOLAKOVIĆ
 162. EPIKA BOŠNJAKA – ZAOSTAVŠTINA NARODNOG GUSLARA ŠUĆA NURKOVIĆA, MIRSADA SUTOVIĆ I DENIS SUTOVIĆ
 163. EPSKA NARODNA TRADICIJA MUSLIMANA U BIH OD POČETKA XVI VIJEKA DO POJAVE ZBIRKE KOSTE HORMANNA, ĐENANA BUTUROVIĆ
 164. ESSAYS OF BOSNIA, ENES KARIĆ
 165. ETIKA BOSNE I HERCEGOVINE (VOL. 1 I 2), INTERNACIONALNI UNIVERZITET U GORAŽDU
 166. ETNIČKI PROCESI I ETNIČKA STRUKTURA STANOVNIŠTVA NOVOG PAZARA, EJUP MUŠOVIĆ
 167. ETNOGRAFSKI ZAPISI, RAGIP SIJARIĆ
 168. EVLIJA ČELEBIJA O BOŠNJACIMA, JUSUF DŽAFIĆ
 169. FATIMA PELEŠIĆ-MUMINOVIĆ, BOSANSKI JEZIK
 170. FENOMEN KRSTIJANI U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI I HUMU, GRUPA AUTORA
 171. FRANCUSKI PUTOPISCI O BOSNI NA PRAGU 19. STOLJEĆA, MITHAD ŠAMIĆ
 172. GAZI HUSREV-BEG, HAZIM AKMADŽIĆ
 173. GAZI HUSREV-BEGOVA MEDRESA 480 GODINA, GHM SARAJEVO
 174. GENOCID I ISTINA O GENOCIDU U BOSNI I HERCEGOVINI, SMAIL ČEKIĆ
 175. GENOCID NAD BOŠNJACIMA 1992-1995, EKMEČIĆ MEVLUDIN
 176. GENOCID NAD BOŠNJACIMA PODRINJA I ISTOČNE HERCEGOVINE 1941-1945, 1992-1995
 177. GENOCID NAD BOŠNJACIMA U II. SVJETSKOM RATU, SMAIL ČEKIĆ
 178. GENOCID NAD MUSLIMANIMA, VLADIMIR DEDIJER I ANTUN MILETIĆ
 179. GENOCID U BOSNI – POLITIKA ETNIČKOG ČIŠĆENJA, NORMAN CIGAR
 180. GENOCID U KLJUČU, MUJO BEGIĆ
 181. GENOCID U PRIJEDORU, EMIR RAMIĆ
 182. GENOCID U PRIJEDORU, MUJO BEGIĆ
 183. GENOCID U SANSKOM MOSTU, MUJO BEGIĆ
 184. GENOCID U SREBRENICI, EMIR RAMIĆ
 185. GENOCIDNO – TRAGIČNO STRADANJE BIHORA, RAGIP SIJARIĆ
 186. GLASNIK BANU VOL. 1, GRUPA AUTORA, BOŠNJAČKA AKDEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
 187. GLASNIK BANU VOL. 2, GRUPA AUTORA, BOŠNJAČKA AKDEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
 188. GOTI U BOSNI, BISERA SULJIĆ-BOŠKAILO
 189. GOVOR ISTOČNE HERCEGOVINE, ASIM PECO
 190. GOVORNA HISTORIJA BOSNE I LJUDI, OMER IBRAHIMAGIĆ
 191. GRAĐANSKA BOSNA, ESAD ZGODIĆ
 192. GRADOVI BOSNE I HERCEGOVINE – MILENIJUM RAZVOJA I GODINE URBICIDA MEHMED BUBLIN
 193. GRADSKA NASELJA SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE, KOVAČEVIĆ DESANKA
 194. GRAMATIKA BOSANSKOG JEZIKA 1890, SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
 195. GRAMATIKA BOSANSKOG JEZIKA 1898, ZEMALJSKA VLADA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
 196. GRAMATIKA BOSANSKOG JEZIKA, DŽEVAD JAHIĆ, SENAID HALILOVIĆ I ISMAIL PALIĆ
 197. GRAMATIKA BOSNE, MUHAMED HAMIDOVIĆ
 198. GRANICE BOSANSKOG PAŠALUKA PREMA AUSTRIJI I MLETAČKOJ REPUBLICI PO ODREDBAMA KARLOVAČKOG MIRA, EŠREF KOVAČEVIĆ
 199. GRDITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE KROZ STOLJEĆA, SABIRA HUSEDŽINOVIĆ
 200. GUSINJE OD KAPETANIJE DO MJESNE ZAJEDNICE, RIZAH GRUDA
 201. HADŽ IZ BOSNE ZA VRIJEME OSMANSKE VLADAVINE, ALADIN HUSIĆ
 202. HADŽI ŠERIF EFENCIJA ŠAČIĆ, MESRUR ŠAČIĆ
 203. HAFIZI U NOVOPAZARSKOM SANDŽAKU I CRNOJ GORI U ZADNJIH 150 GODINA, HARIS HADŽIĆ
 204. HANOVI I KARAVANSARAJI U BOSNI I HERCEGOVINI, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ
 205. HERCEGOVAČKI USTANAK 1882. GODINE, HAMDIJA KAPIDŽIĆ
 206. HISTORIJA BOSANSKE DUHOVNOSTI – EPOHA MODERNIZACIJE (4 TOMA), MUHAMED FILIPOVIĆ
 207. HISTORIJA BOSANSKE VOJSKE, ENVER IMAMOVIĆ
 208. HISTORIJA BOSNE I BOŠNJAKA, MEHMEDALIJA BOJIĆ
 209. HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE 1787-1878 (U 12 TOMOVA), GALIB ŠLJIVO
 210. HISTORIJA BOŠNJAKA, MUSTAFA IMAMOVIĆ
 211. HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE, MUSTAFA IMAMOVIĆ
 212. HISTORIJA DUHOVNOG ŽIVOTA NA TLU BOSNE I HERCEGOVINE (KNJIGE I,II,III,IV), MUHAMED FILIPOVIĆ
 213. HISTORIJA KANADSKIH BOŠNJAKA, EMIR RAMIĆ
 214. HITORIJSKI POGLEDI NA VJERSKE I NACIONALONE ODNOSE U BIH, ENVER REDŽIĆ
 215. HITORIJSKI PUTOPIS KROZ BOSNU I HERCEGOVINU – PRAHISTORIJA, RIMSKO DOBA, SREDNJI VIJEK, EDIN URJAN KUKAVICA
 216. HRESTOMATIJA IZ ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE, HARIS HADŽIĆ
 217. IBRAHIM-PAŠINA ŠARAMPOVSKA DŽAMIJA, SABAHUDIN GOJAK
 218. ILIR AUTARIJATSKI, SANELA HALKOVIĆ
 219. ILIRI, RAGIP SIJARIĆ
 220. ILIRIJA, NIKO ŽUPANIĆ
 221. ILLYRIAN LETTERS, ARTHUR JOHN EVANS
 222. ISELJAVANJE BOŠNJAKA U TURSKU, SAFET BANDŽOVIĆ
 223. ISELJAVANJE MUSLIMANA IZ SANDŽAKA, SAFET BANDŽOVIĆ
 224. ISELJAVANJE MUSLIMANSKOG STANIVNIŠTVA IZ SRBIJE I CRNE GORE TOKOM XIX STOLJEĆA, SAFET BANDŽOVIĆ
 225. ISLAM, BOSNA I BOŠNJAŠTVO, SALIH SMAJLOVIĆ
 226. ISLAMIZACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I PORIJEKLO BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH MUSLIMANA, MEHMED HANDŽIĆ
 227. ISLAMIZACIJA BOSNE, DŽAVID HAVERIĆ
 228. ISLAMIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI, NEDIM FILIPOVIĆ
 229. ISLAMSKA EPIGRAFIKA BOSNE I HERCEGOVINE, MEHMED MUJEZINOVIĆ
 230. ISLAMSKA EPIGRAFIKA U PLAVU I GUSINJU, HALIL MARKIŠIĆ
 231. ISLAMSKI IDENTITET EVROPE, FERID MUHIĆ
 232. ISTAKNUTI BOŠNJACI GUSINJSKOG KRAJA, RIZAH GRUDA
 233. ISTAKNUTI BOŠNJACI, MAHMUD TRALJIĆ
 234. ISTIMALET – BOSNA U OSMANSKOJ POLITIČKOJ STRATEGIJI (XV I XVI STOLJEĆE), SEDAD BEŠLIJA
 235. ISTORIJA SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE, SIMA ĆIRKOVIĆ
 236. ISTRAŽIVANJE ŽRTAVA GENOCIDA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU – NAUČNO-TEORIJSKA I METODOLOŠKO-METODSKA PITANJA I PROBLEMI, SMAIL ČEKIĆ
 237. IZ ISTORIJE SREDNJOVJEKOVNE BOSNE I HERCEGOVINE MARKO VEGO
 238. IZVORI ZA HISTORIJU SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE, SALIH JALIMAN
 239. JEZIČKI SAVJETNIK, IBRAHIM ČEDIĆ
 240. JEZIK NAŠ SVAGDAŠNJI, ASIM PECO
 241. JEZIK U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM DRAMAMA, AMELA ŠEHOVIĆ
 242. JEZIK U BOSNI DO 1914., MUHAMED ŠAHOR
 243. JEZIK U BOSNI I HERCEGOVINI, SVEIN MONNESLAND, INSTITUT ZA JEZIK U SARAJEVU, INSTITUT ZA ISTOČNOEVROPSKE ORIJENTALNE STUDIJE OSLO
 244. JEZIK, SLOBODA, TRADICIJA, GRUPA AUTORA
 245. JUGOSLAVENSKA MUSLIMANSKA ORGANIZACIJA 1929-1941., ZLATKO HASANBEGOVIĆ
 246. JUNACI EPSKE PJESME BOŠNJAKA, RAŠID DURIĆ
 247. KAKO SE KALIO SANDŽAK, HARUN CRNOVRŠANIN I NURO SADIKOVIĆ
 248. KAKO SU MUSLIMANI VIDJELI MUSLIMANSKI ORIJET I EVROPSKI ZAPAD, SANJIN KODRIĆ
 249. KAMENE STOLICE SREDNJOVJEKOVNE BOSNE I HERCEGOVINE, ŠEFIK BEŠLAGIĆ
 250. KANCELARIJA BOSANSKIH VLADARA, ANTE BABIĆ
 251. KAPETANIJE U BOSNI I HERCEGOVINI, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ
 252. KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA, HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO
 253. KATARINA KOSAČA BOSANSKA KRALJICA DRAGANOVIĆ KRUNOSLAV
 254. KAZANDŽIJSKI OBRT U BOSNI I HERCEGOVINI, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ
 255. KNJIŽEVNI JEZIK I NARODNI GOVORI, ASIM PECO
 256. KNJIŽEVNI ŽIVOT BOSNE I HERCEGOVINE IZMEĐU DVA RATA, MUHSIN RIZVIĆ
 257. KNJIŽEVNO STVARANJE MUSLIMANSKIH PISACA U BOSNI I HERCEGOVINI U DOBA AUSTROUGARSKE VLADAVINE, MUHSIN RIZVIĆ
 258. KNJIŽEVNOST I IDENTITET, VEDAD SPAHIĆ
 259. KNJIŽEVNOST MUSLIMANA BIH NA ORIJENTALNIM JEZICIMA, HAZIM ŠABANOVIĆ
 260. KO JE KO U BOSNI I HERCEGOVINI (DVA TOMA), IZDAVAČKA KUĆA PLANJAX
 261. KO JE KO U BOŠNJAKA, VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA
 262. KO SMO MI BOŠNJACI, MUHAMED FILIPOVIĆ
 263. KOMUNISTI I MUHADŽIRI (1958-1971) SLUČAJ OPŠTINE ROŽAJE, ŠERBO RASTODER
 264. KORIJENI I ŽIVOT BOSANSKOG PLEMSTVA KROZ HISTORIJU, ENVER IMAMOVIĆ
 265. KRAJIŠTE ISA-BEGA ISHAKOVIĆA, ZBIRNI KATASTARSKI POPIS IZ 1455., HAZIM ŠABANOVIĆ
 266. KRALJEVI I KRALJICE BOSNE, EMIR DURMIŠEVIĆ
 267. KRATKA HISTORIJA BOŠNJAKA U KANADI, DŽEMAT BOŠNJAČKA ISLAMSKA ZAJEDNICA GAZI HUSREV-BEG
 268. KRATKA POLITIČKA HISTORIJA BOŠNJAKA, ADMIR MULAOSMANOVIĆ
 269. KRATKA POVIJEST KRALJA BOSANSKIH, ANTUN KNEŽEVIĆ
 270. KRATKA UPUTA U PROŠLOST BOSNE I HERCEGOVINE, SAFVET-BEG BAŠAGIĆ
 271. KROZ BOSNU I HERCEGOVINU – ILUSTRIRANI HISTORIJSKI, GEOGRAFSKI I ETNOGRAFSKI OPIS, AUGUST HEIMER
 272. KRSTIJANI I JERETIČKA CRKVA BOSANSKA, DRAGOLJUB DRAGOJLOVIĆ
 273. KRVAVI PRAZNICI-GENOCIDI NAD BOŠNJACIMA, MURAT MAHMUTOVIĆ
 274. KULIN – VELIKI BAN BOSNE, SALIH JALIMAN
 275. KULIN I PRIJESDA – DVA IMENA ILIRSKOG PORIJEKLA U VLADARSKOJ DINASTIJI SREDNJIVJEKOVNE BOSNE, IBRAHIM PAŠIĆ
 276. KULTURA BOŠNJAKA, SMAIL BALIĆ
 277. KULTURNA HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE, ALOJZ BENAC, BORIVOJ ČOVIĆ, NADA MILETIĆ, ĐURO BASLER, ESAD PAŠALIĆ I PAVAO ANĐELIĆ
 278. KULTURNA ISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO POČETKA TURSKE VLADAVINE, ALOJZ BENAC
 279. KULTURNE PRILIKE BOŠNJAKA U OSMANSKOM PERIODU – JEZIK U BOSNI I HERCEGOVINI, LEJLA NAKAŠ
 280. KULTURNI IDENTITET BOSANSKIH MUSLIMANA – BOŠNJACI – NAJISTOČNIJI MUSLIMANSKI EVROPLJANI I NAJZAPADNIJI AUTOHTONI ISLAMSKI NAROD, MARINKO ZEKIĆ
 281. KULTUROLOŠKO-CIVILIZACIJSKE ODLIKE BOŠNJAKA ROŽAJSKOG KRAJA, HARIS HADŽIĆ
 282. KULTURSNE VRIJEDNOSTI PLAVA, HALIL MARKIŠIĆ
 283. LEKSIKON BOŠNJAČKE ULEME, AHMED MEHMEDOVIĆ
 284. LEKSIKON BOŠNJAKA/MUSLIMANA CRNE GORE, ŠERBO RASTODER I SAIT Š. ŠABOTIĆ
 285. LEKSIKON ISLAMA, NERKEZ SMAILAGIĆ
 286. LEKSIKON ISTAKNUTIH BOŠNJAKA, NAZIF VELEDAR
 287. LEKSIKON STEĆAKA, ŠEFIK BEŠLAGIĆ
 288. MEĐUNARODNO-PRAVNI POLOŽAJ BOSANSKIH VLADARA, IVAN JABLANOVIĆ
 289. MEHMEDBAŠIĆI IZ STOCA, MEVLIDA SERDAREVIĆ
 290. MEZARISTANI U SANDŽAKU, MUZAFER HADŽIĆ
 291. MIGRACIJE MUSLIMANSKOG STANOVNIŠTVA 1788-1862., ŠABAN HADŽIĆ
 292. MILE I MOŠTRE – ILIRSKO-GOTSKI KORIJENI VLADARSKE DINASTIJE, STEĆAKA I CRKVE BOSANSKE, IBRAHIM PAŠIĆ
 293. MONOGRAFIJA ARHIVOGRAFIJE MEHMED A. AKŠAMIJA
 294. MONOGRAFIJA BRATSTVA LIČINA, FEHIM LIČINA I RIFAT LIČINA
 295. MONOGRAFIJA LIKOVNIH STVARALACA SA PODRUČJA PLAVSKE OPŠTINE, IBRAHIM REKOVIĆ
 296. MONOGRAFIJA TUZLANSKIH VAKUFA, ELMEDIN AVDIBAŠIĆ I DŽENAN RAHMANOVIĆ
 297. MOSTAR – WEM GEHORT DIE LEIDGEPRUFE BOSNICHE STAD, SMAIL BALIĆ
 298. MOSTOVI, MODRA RIJEKA, ŠTIT OD ZLATA, ZLATNE RUKE, PJEVAČ PRIČA I BOSNA PRKOSNA (ČITANKE), ALIJA DŽOGOVIĆ
 299. MUHADŽIRSKATA KRIZA I NASELUVANJE NA BOŠNJACITE VO MAKEDONIJA (1875-1901), REDŽEP ŠKRIJELJ
 300. MURTEZA KARAĐUZOVIĆ (1865-1941) MUFTIJA CRNOGORSKIH MUSLIMANA,ŠERBO RASTODER
 301. MUSLIMANI I BOŠNJAŠTVO, ATIF PURIVATRA, MUSTAFA IMAMOVIĆ I RUSMIR MAHMUTĆEHAJIĆ
 302. MUSLIMANI U BOSNI I HERCEGOVINI, MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK
 303. MUSLIMANI U DUBROVNIKU, ISLAMSKA ZAJEDNICA
 304. MUSLIMANKA U TITOVOJ JUGOSLAVIJI, HADŽIŠEHOVIĆ MUNEVERA
 305. MUSLIMANSKA BRATSTVA U CRNOJ GORI I ZAPADNOM SANDŽAKU U VRIJEME OSMANSKE VLADAVINE, RIZAH GRUDA
 306. MUSLIMANSKA IMENA ORIJENTALNOG PORIJEKLA U BOSNI I HERCEGOVINI, ISMET SMAILOVIĆ
 307. MUSLIMANSKO ŠKOLSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI DO 1918, HAJRUDIN ĆURIĆ
 308. NA VRATIMA ISTOKA: ENGLESKI PUTNICI O BOSNI I HERCEGOVINI OD 16. GO 20. VIJEKA, OMER HADŽISELIMOVIĆ
 309. NAMAZ U TRADICIJI BOŠNJAKA, ELVIR DURANOVIĆ I SUMEJA LJEVAKOVIĆ-SUBAŠIĆ
 310. NASELJA NOVOPAZARSKOG KRAJA, SELIM ŠAĆIROVIĆ I FIKRET SEBEČEVAC
 311. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA PUBLIKACIJA – BOSANSKOHERCEGOVAČKA DIJASPORA U SJEVERNOJ AMERICI, ISJELJENIŠTVO, PROTJERIVANJE, DEPORTACIJE, EMIR RAMIĆ
 312. NEGIRANJE GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA, ELVEDIN MULAGIĆ
 313. NEKA MOJA SJEĆANJA, SULEJMAN ČAMDŽIĆ
 314. NOVAC SREDNJOVJEKOVNE BOSNE, AMIR HADŽIMEHMEDOVIĆ
 315. NOVCI BOSANSKIH KRALJEVA, IVAN RENGJEO
 316. NOVI PAZAR U VAKTU I ZEMANU, MURADIJA KAHROVIĆ-JEREBIČANIN
 317. NOVI PLAVSKO-GUSINJSKI BISERI, IBRAHIM REKOVIĆ
 318. NOVOPAZARSKI SANDŽAK – PLJEVLJA, VARADI GEZA I LAKI IMRE
 319. O BOSNI I NAMA JE RIJEČ, OMER IBRAHIMAGIĆ
 320. O ETNOGENEZI BOŠNJANA-BOŠNJAKA, HAKIJA ZORANIĆ
 321. O GENOCIDU NAD BOŠNJACIMA MUSLIMANIMA U ZAPADNOM DIJELU SANDŽAKA 1943. GODINE, HAJRUDIN ČENGIĆ
 322. O PRETHODNICIMA ILIRIMA, MATIJA MURKO
 323. OBIČAJI BOŠNJAKA UTEMELJENI NA HADISU, ISHAK SEDIĆ
 324. OBRAZOVNI SISTEMI I STEPENOVANJE ŠKOLA NA PODRUČJU BIH ZA VRIJEME OSMANSKE UPRAVE, ENISA GAZIJA PAJT
 325. OBZORI BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI, ENES DURAKOVIĆ
 326. OD BEŠIKE DO KABURA – ŽIVOT I OBIČAJI BOŠNJAKA, LATIF ADROVIĆ STARKIN
 327. OD STEĆKA DO NIŠANA, IBRAHIM PAŠIĆ
 328. OD TRADICIJE DO IDENTITETA – GENEZA NACIONALNOG PITANJA BOSANSKIH MUSLIMANA, MUHAMED
 329. OD TRADICIJE DO IDENTITETA: GENEZA NACIONALNOG PITANJA BOSANSKIH MUSLIMANA, MUHAMED HADŽIJAHIĆ
 330. ODBRANA IDENTITETA, SEFER MEĐEDOVIĆ
 331. OMERAGA ŠAČIĆ I SALIHAGA FORTA U HERCEGOVAČKOM USTANKU 1882. GODINE, MESRUR ŠAČIĆ
 332. ONOMASTIKA PLAVSKO-GUSINJSKE DIJALEKATSKE OBLASTI, ALIJA DŽOGOVIĆ
 333. ONOMATIKA ŽUPE I PRIZRENSKOG PODGORA, ALIJA DŽOGOVIĆ
 334. OPORUKA BOSNI, OMER IBRAHIMAGIĆ
 335. OPŠIRNI POPIS BOSANSKOG SANDŽAKA IZ 1604. GODINE, ADEM HANDŽIĆ
 336. OSAMSTO GODINA POVELJE BOSANSKOG BANA KULINA, NEVENKA GOŠČIĆ, DESANKA KOVAČEVIĆ-KOJIĆ I ASIM PECO
 337. OSNOVI GRAMATIKE BOSANSKOG JEZIKA, IBRAHIM ČEDIĆ
 338. OTTOMAN BOSNIA – A HISTORY IN PERIL, MARKUS KOLLER I KEMAL H. KARPAT
 339. PANORAMA BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI, MUHSIN RIZVIĆ
 340. PARLAMENTARIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI, SEAD HODŽIĆ
 341. PARTIZANSKA AUTONOMIJA SNADŽAKA, ZORAN LAKIĆ
 342. PERIODI U KULTURNOJ HISTORIJI BOSNE I HERCEGOVINE, PAVAO ANĐELIĆ
 343. PIŠEM TI BOSANČICOM, AMRA ZULFIKARPAŠIĆ, ULUPUBIH
 344. PLAV I GUSINJE U PROŠLOSTI, MUSTAFA MEMIĆ
 345. PLAV, RAGIP SIJARIĆ
 346. PLAVSKO-GUSINJSKE USMENE LIRSKE PJESME, SENADA ĐEŠEVIĆ
 347. POGLED U BOSNU TRAGOM BOSANSKIH KRALJEVA – PUTOPISI, IBRAHIM KAJAN
 348. POLITICAL ANAD SOCIAN IMPLICATIONS FOR THE OTTOMAN EMPIRE AND ITS SUCCESOR STATES OF THE TREATY OF BERLIN, 1878, HAKAN YAVUZ I PETTER SLUGLETT
 349. POLITIČKA DJELATNOST DR. MEHMEDA SPAHE, ENES OMEROVIĆ
 350. POLITIČKI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE (2 TOMA), OMER IBRAHIMAGIĆ, ZARIJE SEIZOVIĆ I SUAD ARNAUTOVIĆ
 351. POSEBNOST BOSNE I HERCEGOVINE I STRADANJE MUSLIMANA, MUHAMED HADŽIJAHIĆ
 352. POSTANAK SREDNJOVEJKOVNE BOSANSKE DRŽAVE, MARKO VEGO
 353. POVIJESNO ARHEOLOŠKI VODIČ PO OSORU, ENVER IMAMOVIĆ
 354. POVIJEST BOSNE DO PROPASTI KRALJEVSTVA, VJEKOSLAV KLAIĆ
 355. POVIJEST BOSNE I HERCEGOVINE, HKD NAPREDAK
 356. POVIJEST BOSNE U IX I X STOLJEĆU, MUHAMED HADŽIJAHIĆ
 357. POVIJEST HUMSKE ZEMLJE, MARKO VEGO
 358. POZNATI BOŠNJACI MAKEDONIJE, ZEĆIR RAMČILOVIĆ I NEDŽAD MEHMEDOVIĆ
 359. POZNATI BOŠNJACI SANDŽAKA I CRNE GORE, MUSTAFA MEMIĆ
 360. PRAVA I SLOBODE U SANDŽAKU (9 TOMOVA), SANDŽAČKI ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA
 361. PRAVNI POLOŽAJ I UNUTRAŠNJO-POLITIČKI RAZVITAK BIH OD 1978 DO 1914, MUSTAFA IMAMOVIĆ
 362. PRAVNO-POLITIČKA PROMIŠLJANJA O BOSNI, SUAD KURTĆEHAJIĆ
 363. PRAVO I NEPRAVO, HARUN HADŽIĆ
 364. PREDSLAVENSKI KORIJENI BOŠNJAKA – OD PLANINE ROMANIJE DO ISTOČNIH GRANICA RIMSKE PROVINCIJE DALMACIJE, IBRAHIM PAŠIĆ
 365. PREGLED HISTORIJE BOSNE, MUSTAFA IMAMOVIĆ
 366. PREGLED KNJIŽEVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE, MUHSIN RIZVIĆ
 367. PREGLED STVARANJA BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH MUSLIMANA NA TURSKOM JEZIKU, FEHIM NAMETAK
 368. PRIČE I LEGENDE TREBINJSKIH BOŠNJAKA, MEVLIDA SERDAREVIĆ
 369. PRIJEPOLYE’DELCI BAKIYE HANIM MEDRESESI’NIN 150 YILI 1863/2013, NADIR DACIĆ
 370. PRIJESTOLNI BOBOVAC – ARHEOLOŠKO-HISTORIJSKI VODIČ, ENVER IMAMOVIĆ
 371. PRILOZI IZUČAVANJU GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA 1992.1995., MUHAREM OMERDIĆ
 372. PRILOZI POVIJESTI BOSANSKIH GRADOVA POD TURSKOM UPRAVOM, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ
 373. PRILOZI ZA POLITIČKI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE, SUAD KURTĆEHAJIĆ
 374. PROGLAŠENJE BOSNE KRALJEVINOM, ĐURO BASLER
 375. PROZNA KNJIŽEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE NAORIJENTALNIM JEZICIMA, AMIR LJUBOVIĆ I SULEJMAN GROZDANIĆ
 376. PUTOPIS O BOSNI I HERCEGOVINI, EVLIYA CELEBI
 377. RASPRAVE O JEZIKU U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1850. DO1914. GODINE, EDINA SOLAK
 378. RAT U BOSNI, NEDŽAD BAŠIĆ
 379. RELIGION AND THE COLD WAR, PHILIP MUEHLENBECK
 380. REZOLUCIJA O BOSANSKOME JEZIKU, BOŠNJAČKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
 381. RIFAT, SALADIN BURDŽOVIĆ
 382. RIMSKE VILE U BOSNI I HERCEGOVINI, ADNAN BASULADŽIĆ
 383. RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA (TOMOVI I – VII), DŽEVAD JAHIĆ
 384. RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA, ALIJA ISAKOVIĆ
 385. RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA, IBRAHIM ČEDIĆ, INSTITUT ZA JEZIK U SARAJEVU
 386. RJEČNIK KARAKTERISTIČNE LEKSIKE U BOSANSKOME JEZIKU, ALIJA ISAKOVIĆ
 387. RJEČNIK ONOMASTIČKIH POJMOVA (2 TOMA), ALIJA DŽOGOVIĆ
 388. RJEČNIK PLAVSKO-GUSINJSKOGA GOVORA, IBRAHIM REKOVIĆ
 389. ROŽAJE – SLIKOM I RIJEČJU KROZ STOLJEĆE, HALIL MARKIŠIĆ
 390. ROŽAJE NEKADA I SADA, DŽENIS NURKOVIĆ
 391. ROŽAJSKI KRAJ, HALIL MARKIŠIĆ
 392. RUV VOM MINARET, SMAIL BALIĆ
 393. SA BOŠNJACIMA U SVJETSKOM RATU, PERO BLAŠKOVIĆ
 394. ŠAHOVIĆI 1924, ŠERBO RASTODER
 395. SANCAK, MURAT YILMAZ
 396. SANDŽAČKA DUHOVNOST, ŠEFKET KRCIĆ
 397. SANDŽAČKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK, ABDULAH MUŠOVIĆ
 398. SANDŽAČKI GUSLARI, RAGIP SIJARIĆ
 399. SANDŽAK – O SANDŽAKU NA NJEMAČKOM JEZIKU/UBER SANDŽAK AUF DEUTSCHER SPRACHE, SALAHUDIN FETIĆ, GLAS ISLAMA
 400. SANDŽAK POROBLJENA ZEMLJA, HARUN CRNOVRŠANIN
 401. SANDŽAK U ARHIVSKIM DOKUMNETIMA, SULEJMAN ALIČKOVIĆ
 402. SANDŽAK ZEMLJA GAZIJA I ŠEHIDA, HARUN CRNOVRŠANIN, NURO SADIKOVIĆ I REFIK AKOVA
 403. SANDŽAK, MIRKO ĆUKOVIĆ
 404. SARAJEVO – MOJ GRAD MJESTO SUSRETA, JASMINKO HALILOVIĆ
 405. SARAJEVO A BIOGRAPHY, ROBERT J. DONIA
 406. SARAJEVO ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE UPRAVE (1978-1918), HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ
 407. SARAJEVSKA ČARŠIJA, NJENI ESNAFI I OBRTI ZA OSMANLIJSKE UPRAVE, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ
 408. SARAJEVSKA HAGADA, EUGEN VERBER
 409. SARAJEVSKI PROCES 1983, RAJKO DANILOVIĆ
 410. SEJAHATNAMA (U 10 TOMOVA), EVLIYA CELEBI
 411. SEMBERIJA KROZ VIJEKOVE, BZK PREPOROD
 412. SIJARIĆI U KULTURI SA PRIJATELJIMA I SARADNICIMA, RAGIP SIJARIĆ
 413. SIMPOZIJ O BOSANSKOM JEZIKU (ZBORNIK RADOVA), IBRAHIM ČEDIĆ, INSTITU ZA JEZIK U SARAJEVU
 414. SINAN-BEGOVA VAKUFSKA DŽAMIJA, SABAHUDIN GOJAK
 415. SINOVI SANDŽAKA, HARUN CRNOVRŠANIN I NURO SADIKOVIĆ
 416. SJEĆANJA, ALIJA IZETBEGOVIĆ
 417. SJEĆANJE NA KARAMONTE, HARUN HADŽIĆ
 418. ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE U BOSANSKOM ELAJETU ZA VRIJEME OSMANSKE UPRAVE, ISMET KASUMOVIĆ
 419. ŠKRIJELJE, MUZAFER HADŽIĆ
 420. SMAIL BALIĆ, KULTURA BOŠNJAKA
 421. SREBRENIČKI PUT PAKLA 1995-2015 – FOTOMONOGRAFIJA, AHMET BAJRIĆ BLICKO
 422. SREBRENIK KROZ HISTORIJU, VAHID TURSUNOVIĆ
 423. SREDNJOVJEKOVNA BOSNA I EVROPSKA KULTURA – RADOVI SA III. SIMPOZIJUMA 1973, GRUPA AUTORA, MUZEJ GRADA ZENICE
 424. SREDNJOVJEKOVNA BOSNA I HUM: IDENTITET I KONTINUITET – CRKVA NA KAMENU MILKO BRKOVIĆ
 425. SREDNJOVJEKOVNA BOSNA, NADA KLAIĆ
 426. SREDNJOVJEKOVNA BOSNA, POLITIČKI POLOŽAJ BOSANSKIH VLADARA DO TVRTKOVE KRUNIDBE, NADA KLAIĆ
 427. SREDNJOVJEKOVNI GRADOVI U BOSNI I HERCEGOVINI, HUSREF REDŽIĆ
 428. SREDNJOVJEKOVNI PEČATI IZ BOSNE I HERCEGOVINE, PAVAO ANĐELIĆ
 429. STARA TEŠANJSKA ČARŠIJA DANAS, ALIJA GALIJAŠEVIĆ
 430. STARA VJEROVANJA I KULTOVI BOŠNJAKA U SANDŽAKU, RAGIP SIJARIĆ
 431. STARI BOSANSKI GRADOVI, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ
 432. STARI BOSANSKI TEKSTOVI, MEHMEDALIJA MAK DIZDAR
 433. STARO ROŽAJE – FOTOMONOGRAFIJA, HAJRIZ LUBODER I FATIH HADŽIĆ
 434. STAZAMA NAŠEG JEZIKA, ASIM PECO
 435. STEĆAK, SELVEDIN AVDIĆ
 436. STEĆCI – BOSANSKO I HUMSKO MRAMORJE SREDNJEG VIJEKA, DUBRAVKO LOVRENOVIĆ
 437. STEĆCI BOSANSKI STIL – ILIRI, MANIHEJI, BOGUMILI, RAGIB LUBOVAC ČELEBIJA
 438. STOP NEGACIJI GENOCIDA I HOLOKAUSTA, MEHMED A. AKŠAMIJA
 439. STOTINU I JEDNO PRISJEĆANJE – TRADICIJA BOŠNJAKA NA PODRUČJU OPĆINA JAJCE, JEZERO I ŠIPOVO
 440. STUDIJE IZ KULTURALNE BOSNISTIKE, SANJIN KODRIĆ
 441. STUDIJE O KAMENOM I BAKARNOM DOBU U SJEVEROZAPADNOM BALKANU, ALOJZ BENAC
 442. SUMARNI POPISSANDŽAKA BOSNA IZ 1468)69. GODINE, AHMED S. ALIČIĆ
 443. ŠUPOVICE (POETSKI, ONOMASTIČKI I HISTORIJSKI ZAPISI, RAGIP SIJARIĆ
 444. SVJETLOST EVROPE U BOSNI I HERCEGOVINI, ISMET HUSEINOVIĆ I DŽEMALUDIN BABIĆ
 445. SVJETSKI BOŠNJAČKI KONGRES, JAHJA FEHRATOVIĆ, SBK
 446. THE AGRESION AGAINST THE REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, SMAILČEKIĆ
 447. THE BOSNIAN CHURCH: ITS PLACE IN STATE AND SOCIETY FROM THE THIRTEENTH TO THE FIFTEENTH CENTURY, JOHN VAN ANTVERP
 448. THE EMPEROR’S BOSNIAKS – THE BOSNIAN-HERZEGOVINIAN TROOPS IN THE K. U K. ARMY, HERMANNHINTERSTOISSER, ERVIN A. SCHMIDL, CRISTOPH NEUMAYER I HELMUT WOHNOUT
 449. THE HISTORY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, IRFAN MIRZA
 450. THE NARROW GAUGE RAILWAYS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, KEITH CHESTER
 451. THE SANDŽAK – A HISTORY, KENNETH MORRISON I ELIZABETH ROBERTS
 452. THE SINGER OF TALES, ALBERT B. LORD
 453. THE WAR IN BOSNIA – HOW TO SUCCEED GENOCIDE, MUHAMED BOROGOVAC
 454. THROUGH BOSNIA NAD THE HERZEGOVINA ON FOOT DURING THE INSURRECTION – AUGUST AND SEPTEMBER 1875, ARTHUR J. EVANS
 455. TOJŠIĆI – OD SREDNJEG VIJEKA DO 1958. GODINE, DAMIR BOŠNJAKOVIĆ
 456. TOMAŠICA . MASOVNA GROBNICA, MUJO BEGIĆ, SENADIN RAMIĆ I ZLATAN ALIČIĆ
 457. TOPONIMIJA BIHORA U SJEĆANJU I PRIPOVIJEDANJU, RAGIP SIJARIĆ
 458. TRAČKO IME BOSNA I TRAČANI U BOSNI, IBRAHIM PAŠIĆ
 459. TRADICIJA BOSNE I HERCEGOVINE – ZANATI, MEHMED PARGAN
 460. TRAGOM DREVNIH BOŠNJANA – BOSANSKA DRŽAVA I NACIONALNI IDENTITET KROZ HISTORIJU, TANER ALIĆEHIĆ I ĐENAN GALEŠIĆ
 461. TREĆA PROLETERSKA, MILOŠ MILIKIĆ-MIDO
 462. TRGODIŠTE, VAROŠ I GRAD U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI, PAVAO ANDĐELIĆ
 463. TRGOVINA U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI, KOVAČEVIĆ DESANKA
 464. TRGOVIŠTE U SVOM ZABORAVU, BESIM AGIĆ
 465. TRILOGIJA: BOSANSKO KRALJEVSTVO, STEĆKOPEDIJA I CODEX DIPLOMATICUS REGLI BOSNAE (U 3 TOMA), MLADINSKA KNJIGA SARAJEVO
 466. TROUGH BOSNIA AND HERZEGOVINA ON FOOT DURING THE INSURRECTION, ARTHUR JOHN EVANS
 467. TURSKI DOKUMENTI O BOSNI IZ DRUGE POLOVINE XV STOLJEĆA, HAZIM ŠABANOVIĆ
 468. TUTIN I OKOLINA, EJUP MUŠOVIĆ
 469. TUZLANSKA OBLAST U DRUGOM SVJETSKOM RATU, MIHAD A. SAKIĆ
 470. TVRTKO II TVRTKOVIĆ: BOSNA U PRVOJ POLOVINI XV STOLJEĆA, PAVO ŽIVKOVIĆ
 471. U KORIJEN ISTINI, RAMO ARNAUTOVIĆ
 472. U MOJOJ BOSNI, ZIJAD ŠEHIĆ
 473. UNFINEST HOUR: BRIATIN AND THE DESTRUCTION OF BOSNIA, BRENDAN SIMMS
 474. UPUTSTVA ZA ORGANIZACIJU NARODNE VLASTI U SANDŽAKU, IZDANJE ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA SANDŽAKA 1944
 475. UREĐENJE BOSANSKOG ELAJETA OD DO 1878. GODINE, AHMED S. ALIČIĆ
 476. USMENA EPIKA BOŠNJAKA, ĐENANA BUTUROVIĆ
 477. UVOD U HISTORIJU I IZVORE BOSANSKOG PRAVA, MUSTAFA IMAMOVIĆ
 478. VAKUF BEGOVSKE PORODICE GRADAŠČEVIĆ, NUSRET KURJAKOVIĆ
 479. VELIKI VOJVODA BOSANSKI SANDAČJ HRANIĆ KOSAČA, KURTOVIĆ ESAD
 480. VIŠEGRAD – L ODIO, LA MORTE, L OBLIO, LUCA LEONE
 481. VJERA I TRADICIJA U IDENTITETU BOŠNJAKA, MUHAREM ŠTULANOVIĆ
 482. VJERA, NAROD I DOMOVINA, MUSTAFA CERIĆ
 483. VJERKE PRILIKE U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI I PRIHVATANJE ISLAMA NA NENOM TLU, SAUDIN STARŠEVIĆ
 484. VJERSKI OBIČAJI MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI, ENVER MULAHALILOVIĆ
 485. VRHOVI BOŠNJAČKE KULTURE I FILOZOFIJE, ŠEFKET KRCIĆ
 486. VRIJEME BEŠČAŠĆA – GENOCID NAD BOŠNJACIMA KRAJEM DVADESETOG STOLJEĆA, GRUPA AUTORA
 487. WECHSELWIRKUNGEN: AUTRIA-HUNGARY, BOSNIA-HERZEGOVINA, AND THE WESTERN BALKANS, 1878-1918, CLEMES RUTHNER, DIANA REYNOLDS CORDILEONE, URSULA REBER I RAYMOND DETREZ
 488. ZABORAVLJENA BAŠTINA, MUHAMED HUKOVIĆ
 489. ZAPISI IZ OPKOLJENOG ALI NEPOKORENOG SARAJEVA, MUNIR GAVRANKAPETANOVIĆ
 490. ZAPISI ZA PAMĆENJE, AHMED DŽUBO
 491. ZAPISNICI SA SEDNICA ODBORA OPŠTINE NOVOPAZARSKE, ZORAN POPOVIĆ I HIVZO GOLOŠ
 492. ZAŠTO JE ZABRANJEN BOSANSKI JEZIK, MIŠO EŠIĆ
 493. ZBORNIK SREDNJOVJEKOVNIH NAPISA U BOSNI I HERCEGOVINI (4 TOMA), GRUPA AUTORA
 494. ŽEPA NA SVOME ŽARU, BEĆIR HELJIĆ I JUSUF ŽIGA
 495. ŽIVOT I DJELO RIFATA BURDŽOVIĆA, HAKIJA AVDIĆ
 496. ŽIVOT I OBIČAJI MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI, ANTUN HANGI
 497. ŽIVOT, LJUDI I DOGAĐAJI: TUZLA NA RAZMEĐU XIX I XX STOLJEĆA, IZET ŠABOTIĆ
 498. ZNAMENITI BOŠNJACI I HERCEGOVCI U TURSKOJ CAREVINI, SAFVET-BEG BAŠAGIĆ
 499. ZPUTOPISI I HISTORIJSKO-ETNOGRAFSKI RADOVI, IVAN FRANJO JUKIĆ
 500. ZVORNIK – SLIKE I BILJEŠKE IZ PROŠLOSTI, MEHMED HUDOVIĆ
 501. ZVORNIK KROZ STOLJEĆA, GRUPA AUTORA, ZBORNIK RADOVA

 

 

…I JOŠ STOTINE KNJIGA, NAUČNIH RADOVA I TEKSTOVA DOSTUPNIH U SVJETSKIM I REGIONALNIM BIBLIOTEKAMA, AKADEMIJAMA, INSTITUTIMA, UNIVERZITETIMA, KNJIŽNICAMA, ARHIVIMA, PRIVATNIM BIBLIOTEKAMA I NA SVAKOM MOGUĆEM MJESTU.About the Author

Redakcija
Redakcija

Konkursi regiona
 
 

 

Promocija ”Enciklopedije Bošnjaka” Nazifa Veledara u Goraždu

Naučnu, kulturnu, historiografsku i svaku drugu duhovnu djelatnost prati odgovarajuća leksikografija, u vidu leksikona, rječnika, enciklopedija i drugih sličnih priručnika, u kojima se prati spomenuta produkcija. Nažalost...
by Redakcija
0

 
 

Objavljen ”Kovid dnevnik jednog učitelja” Matije Zorića

Kovid dnevnik jednog učitelja Iz štampe je izašla knjiga pod nazivom Kovid dnevnik jednog učitelja, autora Matije Zorića. Izdavač je Prosvjetna zajednica Crne Gore, recenzent profesorica Senada Đešević. Kao prosvjetni ...
by Redakcija
0

 
 

Američka ambasada za razvoj slobode medija u Crnoj Gori

Američka ambasada u Crnoj Gori je podržala projekat NVO Avlija ”Ovo je Slobodna Crna Gora – mediji za građane” koji će se realizovati narednih godinu dana, medijski partner je Radiotelevizija Pljevlja. Op...
by Redakcija
0

 

 

Sačuvajmo energiju – zaštitimo prirodu

Ministarstvo kapitalnih investicija je podržalo šestomjesečni projekat ”Sačuvajmo energiju – zaštitimo prirodu” koji je kombinacija više akcija na edukaciji stanovništva o značaju očuvanja zdrave životne...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

12. konkurs časopisa ”Avlija” za najbolju kratku priču i pjesmu za 2022. godinu

Redakcija časopisa za kulturu, književnost i društvene teme AVLIJA iz Rožaja raspisala je 12. međunarodni konkurs/natječaj za najbolju neobjavljenu kratku priču i pjesmu u regionu za 2022. godinu. Konkurs je otvoren od 1...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona

0 Comments


Be the first to comment!


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange