Radove možete slati na: avlija.konkurs@gmail.com

 

– proza (kratka priča)

– poezija (pjesme, najviše pet u ciklusu)

– satira (priče, aforizame i karikatura)

– eseji,

– književna, likovna i filmska kritika

– etnologija i antropologija

– putopis – geografija

 

Slati radove na bosanskom, srpskom, hrvatskom i crnogorskom jeziku, ćirilicom ili latinicom, ekavicom i ijekavicom.

Ukoliko pišete na nekom drugom jeziku (romski, makedonski, albanski, slovenački…) onda uz originalni rad pošaljite i prevod na nekom od spomenuta četiri jezika.

Tekstove slati u sljedećem formatu: Microsoft Word (2003 ili 2007), font – Times New Roman, veličina – 12, bez uvlačenja teksta po pasusima.

Slati samo lektorisane tekstove. Obavezno kucati slova: š, đ, č, ć, ž, dž.

Uz tekst poslati i kratku biografiju sa fotografijom.

Radovi se ne honorišu.