Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementMagazin

23. Aprila 2020.

Dr Nedžmija Lukač: Vrijednosti mjeseca Ramazana

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake:
Allah Teala u Kur’anu kaže:
”Post vam je učinjen farzom, kao što je učinjen farzom i onima prije vas. Da biste se Allaha bojali.” (Bekara, 183)
Ramazan-i šerif je najbolji od svih mjeseci u godini. To je mesec posta, Kur’ana, ibadeta, pokornosti, dobročinstva i postizanja Allahovog zadovoljstva. U njemu se nalazi noć hairnija od hiljadu mjeseci – Noć Kadra.
Ramazan pomaže robu vjerniku da popravi svoje stanje, u vjeri i na dunjaluku. U njemu se dove mnogo primaju. Ramazan oživljava dobročinstava, kao što je održavanje rodbinskih veza (iftari). On je mjesec udjeljivanja imetka (fitri, zekat).
Dani se provode u postu, a noći oživljavaju teravih namazom. U posljednjoj trećini ramazana je itikaf, što je od Poslanikovog, s.a.v.s., sunneta.
Brojni hadisi govore o vrijednostima ramazana i posta. Jedan od njih je:
”Kada bi robovi znali vrijednosti mjeseca ramazana, poželjeli bi da traje cijelu godinu.”
Imam Rabbani, k.s., kaže:
”Mubarek ramazan ima veliku vrijednost. Nafila namaz, zikr, sadaka i svi drugi nafila ibadeti učinjeni u ovom mjesecu imaju vrijednost farza učinjenog u drugim mjesecima. Farz učinjen u ovom mjesecu ima vrijednost sedamdeset farzova u drugim mjesecima. Spremanje iftara postaču biva uzrokom brisanja grijeha i oslobađanja od džehennema. Ko pripremi iftar postaču, dobija nagradu kao i sam postač, bez da se njemu išta umanjuje. Grijesi će biti oprošteni i onima koji svojim podređenim u ovom mjesecu olakšaju poslove. Poslanik, s.a.v.s., je u mjesecu ramazanu oslobađao robove i davao sve što bi se od njega zatražilo. Oni koji u ovom mjesecu uspiju da čine dobročinstvo i ibadete, to će im biti nasib tokom cijele godine. Ko u ovom mjesecu bude griješio i pokazao nepoštovanje naspram njega, cijelu godinu će provesti u griješenju. Ovaj mjesec treba smatrati izuzetnom prilikom i činiti što više djela kojim je Allah zadovoljan.”
U ramazanu je sunnet požuriti sa iftarom, a odužiti sa sehurom tj. iftariti u prvom vremenu, a sehuriti u posljednjem.
U ovom mjesecu se svakodnevno oslobađa na hiljade onih koji su zaslužili džehennem.
Otvaraju se džennetske kapije, a zatvaraju džehennemske. Šejtani se vežu u lance, a otvaraju vrata rahmeta.
U Mekki je u ovom mjesecu počela Objava, nastavila se u Medini i trajala oko 23 godine.
Uzvišeni Allah je na taj način, objavivši najsvetiju od svih knjiga, ljudima i džinnima rekao ono što je imao da kaže, u najvrednijem vremenu, na najvrednijem mjestu, preko najvrednijeg čovjeka.
Jedini mjesec kojeg je Allah Teala u Kur’anu spomenuo imenom je ramazan-i šerif, što dovoljno pokazuje njegovu vrijednost kod Allaha.
Ramazan je mjesec kada se za djela nagrađuje višestruko, što biva uzrok brisanja grijeha.
U predaji se kaže da se vjernici vraćaju kući sa Bajram-namaza nakon ramazana oproštenih grijeha.
Odnos Allahovih dostova prema ramazanu
Svi Allahovi dostovi su veliku pažnju pridavali tome da mjesec ramazan provedu u ibadetu. Tako je, na primjer, Sejjid Muhamed Rašid čak i u stanju bolesti dolazio na namaz u džamiju. Veliku pažnju je pridavao farzovima, sunetima i nafila ibadetima. Naročito je insistirao na noćnom ibadetu. Vitr-namaz je klanjao zajedno sa tehedžud-namazom. Duha-namaz je u običnim danima klanjao četiri rekata, a u ramazanu osam. Sve ibadete je povećavao u ramazanu, te je tako tespih namaz klanjao dva puta dnevno; jednom preko dana, jednom navečer. Zadnju trećinu ramazana gotovo da nije spavao noću. U običnim danima dnevno je učio džuz Kur’ana, a u ramazanu je završavao hatmu svaki drugi dan.
Ramazanski post
Post u ramazanu je jedan od temeljnih farzova naše vjere. Svaki razuman i (po šerijatu) punoljetan musliman je obavezan da posti ramazan, izuzev onih koji imaju šerijatski opravdanu ispriku.
Ramazanski post je učinjen farzom 2. godine po hidžri, u mjesecu šabanu.
Jedan od velikana je rekao: ”Najlakši dio posta je napuštanje jela i pića.”
Ukoliko čovjek ne napusti lažni govor, nepravdu, neprijateljstvo ili napad na tuđu čast, imetak ili život, njegovo ga napuštanje hrane i pića ne može približiti Allahu. Poslanik, s.a.v.s., je rekao:
”Ko ne napusti lažni govor i činjenje djela po njemu, Allahu ne treba ni njegovo napuštanje jela i pića.” (Ebu Davud)
U drugom hadisu kaže:
”Neki ljudi koji poste od svog posta imaju samo gladovanje i žeđ. Neki od onih što ustaju na noćni namaz, od toga imaju samo neispavanost.” (Ibn Madže)
Značenje ovih hadisa je sljedeće: Napustiti ono što je inače dozvoljeno, a ne napustiti ono što je zabranjeno, ne vodi Allahovom zadovoljstvu. Obavezno je da se napusti griješenje. Onaj ko napusti dozvoljeno, a čini zabranjeno, sliči onom ko Allahovo zadovoljstvo pokušava zadobiti tako što napušta farzove, a čini nafile. Zadobiti Allahovo zadovoljstvo na taj način je nemoguće.
Onaj ko suzdržava sebe od jela, pića i zadovoljavanja strasti, ali čini harame, taj je kod Allaha kao i onaj ko ne posti. Čak i ako on smatra da je u postu, to nema nikakve vrijednosti.
Uzmimo pouku iz sljedećeg primjera:
U vrijeme Poslanika, s.a.v.s., dvije žene su zapostile. U neko doba dana glad i žeđ su ih toliko iscrpile da su teško stajale na nogama. Zatražile su dozvolu od Poslanika, s.a.v.s., da prekinu post. Resulullah, s.a.v.s, im je poslao jednu posudu i naredio da povrate. Obje su povratile krv i meso. Prisutni se začudiše tome. Nakon toga, Poslanik, s.a.v.s., je rekao:
”Njih dvije su zapostile i ustegle se od onog što Allah dozvoljava, ali se nisu uzdržale od onog što Allah zabranjuje. Došle su jedna kod druge i ogovarale ljude (gibet), a ovo što vidite je meso ljudi koje su pojele ogovarajući ih.” (Ibn Madže; Ahmed)
Tri su kategorije istinskih postača
Prvi su oni koji, radi Allahovog zadovoljstva, napuštaju jelo i piće, očekujući nagradu samo od Njega. Nesumnjivo je da će Allah nagraditi onog ko čini dobra djela i očekuje nagradu od Njega. Ko s Njim trguje, taj je uvijek na dobitku.
U jednom hadisu Resulullah, s.a.v.s., kaže: ”U džennetu se nalazi kapija po imenu Rejjan, na nju će ući samo postači.” (Buhari)
Od Enesa, r.a., se prenosi hadis: ”Iz usta postača se širi miris miska. Za njih je ispod Arša prostrta sofra. Dok ljudi budu na Mahšeru polagali račun, postači će jesti sa te sofre.” (Sujuti)
Druga kategorija su oni koji poste napuštajući radi Allaha, jelo, piće i grijehe svim svojim organima.
Post ruku i nogu je uzdržavanje istih od svega sa čim Allah nije zadovoljan. Onaj ko ovako posti, taj cijeli dan provodi u zikru. Na njih se odnose riječi: ”Njihovo spavanje je ibadet, a disanje tespih.”
U jednom hadisu se kaže: ”Post je emanet; neka svako od vas čuva svoj emanet.” (Zebidi)
”Emanet” koji se spominje u hadisu podrazumijeva čuvanje organa od griješenja.
Treća kategorija su oni koji poste stomakom, organima i srcem. Oni, kako god od hrane i pića čuvaju stomak, od griješenja organe i cijelo tijelo, isto tako čuvaju srce i misli od svega onog s čime Uzvišeni Allah nije zadovoljan. Oni sve svoje misli, zikr i ljubav usmjeravaju samo ka Stvoritelju. Ovo je post arifa.
Onaj ko posti treba da zaboravi na sam post, a srce obveseljava i osnažuje zikrullahom.
Ko bude postio od onog sa čim Allah nije zadovoljan, ko stomak, stidna mjesta i organe sačuva od svega što Allah zabranjuje, zatim razmišlja o smrti, ahiretu i napusti dunjalučko uživanje, najveći iftar će naći prilikom susreta sa Gospodarem. U džennetu će imati sve užitke od kojih se ovdje uzdržavao.
Vrijednosti posta
Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Čovjek za svako dobro djelo dobija najmanje deset sevapa. Broj sevapa se podiže na 700 i više, a Uzvišeni Allah kaže: ‘Post je izvan toga. Nagradu za njega Ja dajem, jer rob zbog Mene napušta jelo, piće i sputava strasti’.”
”Postač ima dvije radosti: jedna je u trenutku nastupanja iftara, a druga je (u džennetu) kada se susretne sa Gospodarem. Miris iz usta postača je kod Allaha ljepši od mirisa miska.” (Muslim; Ahmed)
U hadisu se spominje da se za dobra djela piše nagrada od najmanje deset sevapa, pa do 700 i više, a da je post izvan toga, čime se želi reći da je nagrada za post tolika da se uopće ne može mjeriti ciframa. Za njega nagradu daje Allah direktno.
Sitost je kao rijeka u nefsu na koju dolazi šejtan i napaja se, a glad je kao rijeka u ruhu na koju dolaze meleki. Šejtan bježi od roba čiji je stomak prazan, čak i kada spava ne može utjecati na njega.
Duhovne i socijalne koristi posta
Post sadrži mnogobrojne koristi. Neke od njih su:
Post oslabljuje nefs, lomi i odnosi njegovu obijest. Neprestano jelo, piće i zadovoljavanje strasti vodi čovjeka u gaflet.
Post privikava srce na zikr i tefekur. Prazan stomak donosi nur i mehkoću u srce.
Kroz post čovjek uviđa vrijednost Allahovih blagodati. Razumjeva stanje siromašnih i biva motiviran da im pomaže. Post, u fizičkom smislu, iscrpljuje čovjeka, što biva prepreka šejtanu da kola kroz njegovu krv i ubacuje mu vesvese.
Post je ibadet koji dokazuje robovu iskrenost i ljubav prema Allahu. U postu su skrivene mnoge mudrosti i koristi, a najveće od njih su:
1) Post vodi takvaluku,
2) Odgaja i obuzdava nefsa koji naređuje zlo, briše grijehe, odvraća od harama, donosi spokoj i sreću srcu, povećava budnost u ibadetu,
3) Post čovjeka uči da bude strpljiv (sabur),
4) Smekšava srce, pokreće merhamet u srcu,
5) Post ima veoma pozitivn utjecaj i na zdravlje. Organi za varenje se odmaraju, izbacuje se višak iz organizma. U vezi sa ovom temom, Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ”Postite, bit ćete zdravi.” (Sujuti; Hejsemi)
6) Post je zekat tijela. Uspostavlja ravnotežu između tijela i ruha. Postom se ruh osnažuje, nefs oslabljuje, šejtan biva pobijeđen,
7) Post uči čovjeka kako se djelo čini samo radi Allaha. U drugim djelima se može pomiješati samodokazivanje i rijaluk, a post ne daje mogućnost za to,
8) Zajednici donosi mir i sigurnost. S obzirom da post udaljava čovjeka od fitne, nereda, ogovaranja, laži i drugih loših osobina, sigurnost je za cijelu zajednicu,
Ustajanje na sehur je sunnet. Poslanik, s.a.v.s., nam je preporučio da obavezno ustanemo na sehur i nešto pojedemo, rekavši:
”Jedite na sehuru, jer u sehuru je bereket i obilje.”
Post postoji i u drugim vjerama, međutim, kod njih nema sehura. Poslanik, s.a.v.s., nam je to opisao riječima:
”Najveća razlika između našeg posta i posta sljedbenika Knjige je u sehuru.” (Muslim)
U vrijeme sehura se dova ne odbija. Stoga u ovim trenucima treba činiti dovu, zikr i istigfar. Isto tako, u vrijeme iftara treba obavezno činiti dovu, jer su to trenuci kada se ona zasigurno prima.
Iftarska dova
”Allahumme leke sumtu, ve bike amentu, ve alejke tevekkeltu, ve ala rizkike eftartu, ve savme’l gadi min šehri ramazane nevejtu, fagfir li ma kaddemtu ve ma ahhartu.”
Značenje: ”Allahu moj, postih radi Tvog zadovoljstva, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam i Tvojom opskrbom se iftarim. I nijet činim da postim sutrašnji dan. Oprosti mi prošle i buduće grijehe.”
Na šta trebamo obratiti pažnju u ramazanu?
1) Glava svakog posla je nijet. Dok činimo jedno djelo, u srcu ne smije biti nikakve želje ni težnje, osim Allahovog zadovoljstva. Ono što vodi Allahovom zadovoljstvu jeste takvaluk. Stoga treba tražiti od Allaha da nam u srce da takvaluk, i da nam nasib učini da post i sve druge ibadete činimo onako kako je On zadovoljan.
2) Nastojati, što je moguće više, namaz klanjati u džematu. Resulullah, s.a.v.s., nikada nije napuštao namaz u džematu, osim u stanju teške bolesti. Arifi, koji su nosioci znanja u vjeri, nikada nisu napuštali ovaj sunnet koji je danas od većine muslimana slabo shvaćen.
3) Držati se daleko od svađe i grubih postupaka. Povodeći se za hadisom: ”Post je štit. (Onaj ko posti) neka ne govori ružne riječi i ne ponaša se grubo. A ako neko htjedne da se s njim svađa ili mu nešto ružno kaže, neka mu uzvrati riječima: ‘Ja postim’.” (Buhari)
4) Truditi se da post bude post svim organima, tj. čuvati sve organe i srce od svega onog čime Allah nije zadovoljan.
5) Uvećati dobročinstvo. Udjeljivati i pripremati iftare postačima, jer nas je Poslanik, s.a.v.s., obavijestio o tome da za to sljeduje velika nagrada.
6) Kur’an učiti svakodnevno i nastojati završiti hatmu u toku ramazana.
7) Klanjati teravih namaz svaku noć.
8) Klanjati noćni (tehedždžud) namaz, pa makar to bilo i dva rekata. Onaj ko svaku noć bude klanjao tehedždžud namaz, zasigurno će klanjati u Noći Kadra, te tako postići nebrojene blagodati.
9) Virdove i druga djela sa kojima se obavezao obavljati redovno, bez propuštanja.
10) Ako je u mogućnosti posljednjih deset ili bar nekoliko dana ramazana provesti u itikafu.
11) Noć Kadra tražiti u svim noćima ramazana.
12) Dati fitre/vitre uzimajući u obzir svoje životne mogućnosti i navike.
Da nam Allah nasib učini da budemo svjesni vrijednosti ovog mjeseca, da ispoštujemo svaki njegov edeb i postignemo Allahovo zadovoljstvo. Da nam uveća dobro i nagradu i uljepša naš ahlak. Amin.


About the Author

Redakcija
Redakcija

Konkursi regiona
 
 

 

Nagrada Eurimaž za crnogorski pojekat “Vidra”

Na sinoć održanoj ceremoniji Sarajevo Film Festivala prilagođenoj novonastalim okolnostima uzrokovanim epidemiološkom situacijom dodijeljene su nagrade u svim kategorijama – piše fccg.me. Glavnu nagradu CineLink kop...
by Redakcija
0

 
 

Nedžmija Lukač: Mubarek olsun 1442. hidžretska godina

Večeras nastupa 1. Muharem, Nova hidzretska godina. Umjesto čestitanja Nove hidžretske godine, ja bih da podijelim sa Vama, za mene najljepši događaj, koji se desio za vrijeme Hidžre. Slučaj o kojem bi trebali dobro da r...
by Redakcija
0

 
 

Godinama je Zapad kritikovao veo na muslimanskim ženama – sada smo svi maskirani

U Evropi je uspon liberalizma spojen sa strahom i nepovjerenjem prema velu za lice Piše: Katherine Bullock, predavačica islamske politike, Univerzitet u Torontu. Ovaj se članak prvi put pojavio na stranici The Conversation /...
by Redakcija
0

 

 

Predstavljamo: Nataša Jovićević-Kašćelan

NATAŠA JOVIĆEVIĆ-KAŠĆELAN LJUBAV PREMA CETINJU I MEDIJIMA   Piše: Božidar Proročić, književnik i publicista   Još od vremena Kraljevine Crne Gore Cetinje je kao dio tadašnje Evrope njegovalo Crnogorac, Crn...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Predstavljamo: Almir Klica

ALMIR KLICA – fudbaler koji se konstantno potvrđuje kao istinski majstor fudbalskih vještina Svjedoci smo da u Luksemburgu, među djecom doseljenika iz Crne Gore, postoji veliki broj onih koji su se istakli na mnogim poljim...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona

0 Comments


Be the first to comment!


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


Konkursi regiona