”AVLIJA” je realizovala sljedeće projektne aktivnosti:

 

”Prvi međunarodni konkurs za najbolju prozu i poeziju u regionu za 2011. godinu”

”Drugi međunarodni konkurs za najbolju prozu i poeziju u regionu za 2012. godinu”

”Treći međunarodni konkurs za najbolju prozu i poeziju u regionu za 2013. godinu”

”Četvrti međunarodni konkurs za najbolju prozu i poeziju u regionu za 2014. godinu”

”Peti međunarodni konkurs za najbolju prozu i poeziju u regionu za 2015. godinu”

”Šesti međunarodni konkurs za najbolju prozu i poeziju u regionu za 2016. godinu”

”Sedmii međunarodni konkurs za najbolju prozu i poeziju u regionu za 2017. godinu”

”Mapa kulturnog blaga Rožaja” – Podržano od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i Prve banke – filijala Rožaje

”Dani zavičajnih ljepota” – Podržano od Opštine Rožaje

”Staro Rožaje” – Fotomonografija, I dio.” – Priprema i štampanje dijelom podržani od Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

”Staro Rožaje” – Dokumentarni film.” – Sufinansirano od Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

”AVLIJA – Časopis za kulturu, književnost i društvene teme – Broj 1.” – Podržano od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

”AVLIJA – časopisa za kulturu, književnost i društvene teme – Broj 2.” – Podržano od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i Opštine Rožaje

”AVLIJA – časopisa za kulturu, književnost i društvene teme – Brojevi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.” – Priprema i štampanje časopisa podržano od Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u okviru projekta ”Časopis i portal AVLIJA”

”Sačuvajmo kulturno i prirodno nasljeđe za bolju budućnost” – Podržano od Fonda za aktivno građanstvo

Kampanja ”Stop alkoholizmu u saobraćaju” – Podržano od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

”Avlija.me – Portal za kulturu, književnost i društvene teme” / ”Elementi materijalne i duhovne kulture Bošnjaka u Sandžaka”, F. Hadžić / ”Novi mostovi / Нови мостови – Zbornik najbolje proze i poezije za 2011/12. godinu” / ”Nove i najnovije pjesme”, R. Nurović / ”Razgovori sa piscima”, H. Luboder, 2014. / ”Prvi međunarodni konkurs za najbolju fotografiju u regionu za proljeće 2013. godinu” / ”Drugi međunarodni konkurs za najbolju fotografiju u regionu za ljeto 2013. godinu” / ”Treći međunarodni konkurs za najbolju fotografiju u regionu za jesen 2013. godinu”  / ”Četvrti međunarodni konkurs za najbolju fotografiju u regionu za zimu 2013. godinu” – Podržano od Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u okviru projekta ”Časopis i portal AVLIJA”

”Staro Rožaje” – Fotomonografija, II dio.” / ”Bošnjački kalendar – Dogodilo se na današnji dan” – Štampanje knjiga podržao Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

”AVLIJA – časopisa za kulturu, književnost i društvene teme – Broj 11.” – Pripremu i štampanje finasirala redakcija časopisa ”Avlija”

”AVLIJA – časopisa za kulturu, književnost i društvene teme – Broj 12.” – Pripremu i štampanje sufinansirao Mešihat IZ u Crnoj Gori

”AVLIJA – časopisa za kulturu, književnost i društvene teme – Broj 13.” – Pripremu i štampanje sufinasirala Opština Rožaje

”Sandžački zbornik” – Broj 1.” – Pripremu i štampanje podržao Mešihat IZ u Crnoj Gori

 ”AVLIJA – časopisa za kulturu, književnost i društvene teme – Broj 14.” – Pripremu i štampanje sufinasirala Opština Rožaje

 ”AVLIJA – časopisa za kulturu, književnost i društvene teme – Broj 15.” – Pripremu i štampanje sufinasirala Opština Rožaje

 ”AVLIJA – časopisa za kulturu, književnost i društvene teme – Broj 16.” – Pripremu i štampanje sufinasirala Opština Rožaje

 ”AVLIJA – časopisa za kulturu, književnost i društvene teme – Broj 17.” – Pripremu i štampanje sufinasirala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

 ”AVLIJA – časopisa za kulturu, književnost i društvene teme – Broj 18.” – Pripremu i štampanje sufinasirala Opština Rožaje