Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementPromocije

25. Decembra 2021.

Objavljena i promovirana knjiga ,,Kriminalističko-obavještajni rad” Dženisa Šaćirovića

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake: ,

OBJAVLJENA I PROMOVIRANA KNJIGA ,,KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTANI RAD” – DOKTORANDA DŽENISA ŠAĆIROVIĆA

U izdanju Matice Bošnjaka Sandžaka, sredinom avgusta 2021. godine, objavljena je prva knjiga/monografija doktoranda Dženisa Šaćirovića, poslenika Departmana za pravne nauke i Departmana za filologiju Univerziteta u Novom Pazaru, naučnog istraživača i publiciste. Knjiga sadrži 254 strane autorskog teksta i tematizira suvremene tendencije sprječavanja i otkrivanja krivičnih djela, s aspekta prije svega proaktivnog djelovanja. Namijenjena je policijskom menadžmentu, rukovodiocima, stručnjacima, naučnim istraživačima, ali i studentima koji putem nje mogu izučavati određeni dio materije iz nastavnog predmeta Kriminalistička operativa.
U ime izdavača na ovoj knjizi se potpisuje akademik prof. dr. Šefket Krcić, a kao urednik mr. Haris Brulić koji je asistent na grupi predmeta Katedre za građansko pravo na Univerzitetu u Novom Pazaru i dugogodišnji asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Lekturu potpisuje profesor bosanskog i njemačkog jezika mr. Haris Ibrahimović, a prijevod s engleskog jezika dipl. pravnik i profesor engleskog jezika prof. Edin Šaćirović. Kompjutersku pripremu sloga i ilustracije potpisuju msc. Semir Džigal, nastavnik likovne kulture u O.Š. Dževad Ljajić iz Duge Poljane i dipl. informatičar Sanjin Kijevčanin. Korice i naslovnicu knjige dizajnirala je i obradila predsjednica Asocijacije pravnika ,,AEPA” iz Beograda msc. Marija S. Dedović. Recenzije potpisuju značajni znansveni i univerzitetski poslenici, ali i profesionalci: prof. dr. Rejhan R. Kurtović, dekan Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr. Aleksandar R. Ivanović, bivši dekan Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr. Sadmir Karović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku i inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu – SIPA i advokat doktorand msc. Rašit Pepić, dugogodišnji asistent Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru sa odeljenja u Pančevu i Subotici.
O svojoj knjizi, autor doktorand Dženis Šaćirović u predgovoru je naveo:
,,Ova monografija rezultat je višegodišnjeg rada na istraživanju, proučavanju i predstavljanju preventivnih i proaktivnih modela rada policije, kakvi se primjenjuju u praksama policija u svijetu i daju rezultate na planu otkrivanja i suzbijanja svih oblika kriminala i protivzakonitog djelovanja. Odsustvo moderniziranja policija na ovim prostorima, odsustvo strategijskog obračuna sa prekršiocima zakona i klasičnim policijskim aktivnostima na otkrivanju krivičnih djela i učinioca, umjesto na sprječavanju krivičnih djela i onemogućavanju očinioca da isto učine, doveli su do toga da sistem ne funkcionira na onaj način koji garantira bezbjednost, efektivnu, ekonomičnu i značajnu borbu za sveopću uspostavu javnog reda, koji dovodi do gubljenja svih bitki iz dana u dan kada je riječ o širenju kriminogeniziranosti, kriminaliziranosti, koji neminovno dovode do pucanja sistema i daleko veće neophodnosti represije. Svakako, ono što je nije moglo zaobići svijet, nije ni nas, ali ni ono što svijet nije zaobišao, ne smijemo ni mi, a tu se u prvi plan mora istaći percepcija kako da se novonastali problem riješi i uspostavi funkcionalan model kako da se umnogome umanje šanse za njegovu pojavu u budućnosti. U tom smislu, prevencija se poslije brzog reagiranja na ekspanziju kriminala pokazala uspješnijom u odnosu na represiju, a znanje i informacija o pripremanom krivičnom djelu i sprječavanje posljedica činjenja, jedinom mogućom i prihvatljivom ponudom za održavanje bezbjednosti od strane organa policije. Iako je senzacionalistički pristup radu policije vezan za uspjeh u rješavanju, gonjenju i procesuiranju prijestupnika, pa svu slavu i pohvale dobijaju oni koji isključivo rade na tom polju, praksa u svijetu pokazuje i ulogu onih koji su uspijeli da spriječe krivično djelo. Naša naučna, strukturna i stručna percepcija mora poteći i od medicinskih načela o prevenciji bolesti, jer ako je kriminal boljka društvenog djelovanja, onda je svako rano otkrivanje i sprječavanje njegovog nastajanja, prije nego razvoja, ključ koji otvara vrata izolaciji kriminala, i koji se nalazi u rukama onih koji promatraju i razumiju kako postići takav efekat. Ova monografija će, nadam se, pomoći u tome.’’
Recenzenti o knjizi:
,,Od presudnog naučnog značaja su, pogotovu na našim prostorima, istraživanja na nedovoljno istražene teme, poput ove. Ona u naučno-inovacijskom smislu, predstavlja predmet pogodan za proučavanja, dalja istraživanja i postavljanja na nivo one važnosti koja nam se nameće u teoriji i praksi.” – prof. dr. Rejhan R. Kurtović
,, Mišljenja sam da ova monografija može biti korisna kako praktičarima za unapređenje znanja iz oblasti kriminalističko-obaveštajnog rada, tako i teoretičarima koji se sa doktrinarnog aspekta bave ovim vidom kriminalističkog postupanja. Naposletku monografija će zasigurno biti od koristi studentima kriminalističkih smerova za savladavanje gradiva iz predmeta Kriminalistička operativa i drugih srodnih predmeta. ” – prof. dr. Aleksandar R. Ivanović
,,Pažljivo čitajući navedeni tekst uvaženog autora i kolege Šaćirovića, ne mogu se oteti utisku da je navedeni tekst u sadržajnom, metodološkom i naučnom smislu kompatibilan savremenim potrebama i izazovima, te kao takav nam nudi važne odgovore na krucijalna pitanja i dileme u vezi prikupljanja obavještenja i cjelokupne otkrivačke djelatnosti promatrano kroz prizmu suvremenog kriminalističko obavještajnog rada, uvažavajući prije svega suvremene izazove, kako sa aspekta teorijskog odnosno normativnog, tako i sa aspekta praktične primjene i efikasnosti subjekata odnosno agencija za sprovođenje zakona. ” – prof. dr. Sadmir Karović
,,Smatram da ova knjiga zavrđuje pažnju kako onog čitatelja koji želi da se upozna za kriminalističko-obavještajnim radimom tako i onog čitatelja koji želi dublje za zapolovi u kriminalističko-obavještajne vode, te u teorijskom, stručnom i praktičnom radu se upozna sa kriminalističo-obavještajnim radom. Stoga je dobronamjerno istaći, da oba stučno kvalificirana literatura zaslužuje da ugleda svjetlost dana, jer će poslužiti teooretičarima i praktičarima u svrsishodnoj primjeni znanja.” – advokat doktorand msc. Rašit Pepić
Knjiga je 6. decembra 2021. godine promovirana u prepunoj Okrugloj sali Univerziteta u Novom Pazaru. Na promociji su govorili recenzenti: prof. dr. Rejhan R. Kurtović, prof. dr. Aleksandar R. Ivanović i doktorand advokad msc. Rašit Pepić, dok je prof. dr. Sadmir Karović pozdravio skup pismenim putem iz Sarajeva. Na promociji je govorio i akademik prof. dr. Šefket Krcić, a promocijom je moderirala predsjednica Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Pazaru, Nikolina Milunović. Promociju je snimila TV Sandžak i izjave učesnika su emitirane u Dnevniku televizije.
Dalje promotivne aktivnosti su planirane za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru tijekom sledeće godine.

AUTOR – Seadin Bilali, Republika Sjeverna MakedonijaAbout the Author

Redakcija
Redakcija

Konkursi regiona
 
 

 

O Skenderu Kulenoviću (1910-1978) iz Enciklopedije Bošnjaka Nazifa Veledara

U znak sjećanja, na Skendera Kulenovića, autora romana “Ponornica”, koji predstavlja najbolju književno-jezičku afirmaciju bosanskoga jezika, za godišnjicu njegove smrti (25. 1. 1978 – 25. 1. 2023), objav...
by Redakcija
0

 
 

40 godina od smrti Avde Hume – ENCIKLOPEDIJA BOŠNJAKA dr. Nazifa Veledara

HUMO, Avdo (Mostar, 1914 – Opatija, 24. 1. 1983), član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) od 1935. godine, vijećnik AVNOJ-a, član Glavnog štaba Narodnooslobodilačke vojske (NOV), potpredsjednik Zemaljskog antifa...
by Redakcija
0

 
 

Razgovor sa Markom Vešovićem: Porodica je najvažnija od svega na svijetu

Razgovori sa piscima: Marko Vešović   PORODICA JE NAJVAŽNIJA OD SVEGA NA SVIJETU   Iako već dugo živi u osami, pjesnik, prevodilac i polemičar, profesor Marko Vešović je zahvaljujući Faruku Dizdareviću prihvati...
by Redakcija
0

 

 

Radio Slobodna Crna Gora – 5

RADIO SLOBODNA CRNA GORA Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD. RADIO SLOBO...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Svetlana Radosavljević: Priča

Прича Данима тражим једну причу, а никако да је нађем.  Појави се као измаглица и само ме потсети да је део који тражим а онда ...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona

0 Comments


Be the first to comment!


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange