Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementPromocije

8. Maja 2013.

Publikovana nova knjiga mr Halila Markišića: Kulturno-istorijsko nasljeđe plavsko-gusinjskog kraja

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake:

U Rožajama je iz štampe izašla nova knjiga mr Halila Markišića ”Kulturno-istorijsko nasljeđe plavsko-gusinjskog kraja” u izdanju IC ”Almanah” iz Podgorice i NVO ”Priroda i baština” iz Rožaja.

Knjiga je luksuzno opremljena sa tvrdim povezom u punom koloru na kunstdruck 115 gr. papiru, a štampana je u 450 primjeraka u B5 formatu na 509 strana i sadrži 784 fotografija.

 

Iz recenzije mr Saita Šabotića:

 

kularedzepagica (Custom)Vrijedni kulturni misionar mr Halil Markišić priredio je rukopis kao osnovu za buduću knjigu sa naslovom „Kulturno-istorijsko nasljeđe plavsko-gusinjskog kraja“, koji sadrži specifično viđenje pomenutog regiona u svijetlu njegove bogate, slojevite i raznovrsne kulturno-istorijske baštine. Zavičajno iz Plava, mr Halil Markišić je imao sreću da je često u svom užem i nešto širem zavičaju, da dobro poznaje njegovu prošlost i sadašnju egzistencijalno-kulturnu stvarnost, što mu je svakako pomoglo da svoj ambiciozno zamišljeni projekat uspješno privede kraju. Pri svemu navedenom Markišić je imao na umu važnu činjenicu da je istorija jednog naroda zapravo istorija njegove kulture. Posmatrano u tom kontekstu kulturno-istorijska baština Plavsko-gusinjskog kraja odavno je predstavljala, a i danas predstavlja izuzetno bogatu riznicu u kojoj su pohranjena kulturna blaga neprocjenjive vrijednosti. U taj kraj, koji je imao vrlo povoljan geografski položaj i često bio raskrnica puteva, dolazile su i odlazile mnoge vojske, susretali se i miješali razni narodi, kulture i civilizacije, ostavljajući kroz svoje stvaralaštvo razne tragove o sebi koji danas predstavljaju lice i naličje Plavsko-gusinjskog podneblja i neobično bogate kulturno-istorijske baštine ovog kraja.

Ibrahim Ibro Reković: Stara čaršija u Plavu (Dizdarevića grad)

Ibrahim Ibro Reković: Stara čaršija u Plavu (Dizdarevića grad)

Istorijski je poznato da kontinuitet stanovništva plavsko-gusinjskog kraja teče od Ilira, preko Grka i Rimljana do Slovena i substrata koji su nastajali miješanjem različitih etničkih skupina na tlu Balkanskog poluostrva. Sve je to doprinijelo da ovaj kraj vrlo rano bude zabilježen u istorijskim izvorima na osnovu kojih je danas moguće vršiti rekonstrukciju njegovog istorijskog, demografskog, privrednog i društvenog razvoja. Nalazeći se na važnoj saobraćajnici koja je posredstvom Skadra, Plava i Gusinja, spajala Jadranski basen sa Metohijom i daljim kontinentalnim dijelom Balkanskog poluostrva, stanovništvo plavsko-gusinjskog kraja je imalo istorijsku sreću da se rano upozna sa brojnim dostignućima ljudskog uma koja su brojni trgovci i karavani prenosili iz jednog kraja u drugi. Nije s toga čudo da se Gusinje u obliku „Guisenio“ susrijeće u „Ljetopisu popa Dukljanina“, a da se ime Plav u obliku „Pulav“, prvi put u istorijskim izvorima javlja 1235. godine u jednoj povelji iz perioda Nemanjića. Istorijski izvori takođe potvrđuju da je na čuveni gusinjski sajam koji se održavao u mjesecu oktobru, ”dolazio svijet iz cijele Rumelije”. Sve je to skupa doprinosilo stvaranju bogate i šarolike kulturno-istorijske riznice, koja, izgleda, tek sada u pravom ruhu, pokazuje svoje obrise i skreće punu pažnju na svoje vrijednosti.

stara slika Plav (Custom)Kulturno-istorijsko nasljeđe plavsko-gusinjskog kraja je upravo zbog svoje specifičnosti poodavno bilo interesantno za naučno sagledavanje, zbog čega su ga, poštujući njegove istorijske vertikale, izučavali mnogi domaći i inostrani istraživači i ljubitelji starina. Upravo u svom uvodnom dijelu rukopisa Markišić nije propustio priliku da apostrofira te činjenice, navodeći imena najznačajnijih kulturnih poslenika koji su plavsko-gusinjski kraj naučno sagledavali i o njemu ostavili svoja naučna svjedočanstva. Među tim poslenicima posebno se ističu Andrija Jovićević, Jovan Krunić, Radovan Bakić, Bajro Agović, Zuvdija Hodžić, Marko Knežević, Ibrahim Reković, Jovana Šaljić, kao i niz drugih vrijednih stvaralaca koji su nastojali da Plavsko-gusinjski kraj kroz svoja zapažanja što bolje predstave naučnoj i uopšte čitalačkoj javnosti. Uvažavajući njihova istraživanja, koja su ukazala na bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, i Halil Markišić je tom prekrasnom mozaiku pokušao da priključi svoj dragocjeni kamenčić znanja i ličnog iskustva. Odlučujući se da napiše specifičnu etno-monografsku publikaciju unutar koje bi se pozabavio traganjem za odgovorima na mnoga pitanja iz prošlosti svog zavičaja, Halil Markišić je sasvim bio svjestan težine posla koji je pred njim. Ipak, to ga nije spriječilo da u svom naumu ne istraje. Naprotiv, autor je ovu kulturno-istorijsku materiju uspješno sagledao zaokružujući svoje viđenje iste. Na jednom mjestu po prvi put su predstavljeni svi sakralni objekti Plavsko-gusinjskog regiona (džamije i crkve), mezarja i groblja, nadgrobni spomenici i nišani, levhe i natpisi itd. Izvanrednom upornošću autor je uspio da nam predstavi i objekte profanog graditeljstva – kule i brvnare, kao i mnogobrojne hajrate koji krase ukupni ambijent plavsko-gusinjskog kraja. Uz to, na samom kraju rukopisa dat je i pregled spomenika i spomen obilježja nastalih nakon Drugog svjetskog rata, čime je autor pokušao da zaokruži priču o kulturno-istorijskom nasljeđu Plavsko-gusinjskog kraja. Ono što je takođe bitno naglasiti jeste i činjenica da je cjelokupan tekst rukopisa nastao na temeljima naučno verifikovane literature i autorovih terenskih istraživanja. Kao dokumentarnu osnovu rukopisa autor je ponudio i veliki broj foto priloga, ilustracija i tabela, a svi ti prilozi funkcionalno prate osnovni tekst, dopunjujući ono što se riječju nije moglo dočarati.

Ulaz u Gusinje

Ulaz u Gusinje

Svoju obimnu etnografsko-istorijsku građu autor je sistematizovao u jedan homogeni kompozicioni korpus vješto metodološki razrađen na odjeljke, naslove i podnaslove, kroz koje je moguće pratiti ne samo istorijske vertikale, istorijske procese i tokove već unutar njih i sudbine pojedinih porodica, pojedinaca i drugih zajednica, kao neposrednih aktera istorijskih dešavanja. Posmatran u tom smislu Markišićev rukopis bi se mogao podijeliti u četiri veća dijela (istorijski okvir nastanka kulturno-istorijskog nasljeđa plavsko-gusinjskog kraja; islamsko sakralno graditeljstvo; pravoslavno sakralno graditeljstvo; spomenici profanog graditeljstva), iako je sam autor ostao u okvirima metodoloških zakonitosti kada je u pitanju prezentovanje ovakve vrste saznanja. Tretirajući ukupnu problematiku kulturno-istorijskog nasljeđa konkretnog geografskog prostora, Markišić nije izostavio ni njegovu bogomilsku komponentu, koja čini jedan od važnih segmenata nasljeđa plavsko-gusinjskog kraja. Tim zahvatom autor je pokušao da nadoknadi nedostatak koji se najčešće nepravedno pojavi u sagledavanju kulturno-istorijske baštine mnogih područja savremene Crne Gore na kojima su bogomili-bogumili živjeli svoje istorijske trenutke. Naravno, na tom polju pred istraživačima od struke tek predstoje veliki istraživački zadaci.

divanhana (Custom) (Custom)

Mangal, koristio se za (do)zagrijavanje prostorije

Sagledavajući jezičku komponentu rukopisa Halila Markišića, moglo bi se istaći da nju karakteriše govorna, stilska i jezička jasnoća i čistota, te dopadljiva narativnost, zbog čega bi se moglo zaključiti da će njegova publikacija biti od koristi širokom krugu čitalaca. Kada to kažemo tu u prvom redu mislimo na studente istorije, geografije, istorije umjetnosti, arhitekture, građevinarstva, turizma, turizmologije i drugih sličnih studija, ali i na sve one koji se interesuju ili su na bilo koji način povezani sa ukupnom kulturno-istorijskom baštinom Crne Gore.

Posmatrajući u cjelini tekst rukopisa mr Halila Markišića, može se reći da on predstavlja zanimljivo štivo koje će u mnogome popuniti praznine koje su evidentne kada je u pitanju kulturno-istorijska baština pojedinih regiona Crne Gore, posebno njenog sjeveroistočnog dijela. Buduća monografija će svakako pomoći da se pojedini segmenti postojeće kulturne baštine mnogo bolje upoznaju, a u doglednoj budućnosti bi se mogla očekivati i mnogo veća turistička valorizacija plavsko-gusinjske kulturno-istorijske baštine na osnovu onoga što nudi ovaj zanimljivi rukopis. Da bi se to ostvarilo nužno je pokrenuti i neke druge mehanizme, ali to se svakako mora učiniti ukoliko se želi uhvatiti priključak sa savremenim evropskim pa i svjetskim kulturološkim tokovima.

Zbog svega naprijed navedenog, te zbog sadržaja, originalnosti i ukupne vrijednosti, preporučujem za objavljivanje ovaj zanimljivi i korisni rukopis.

 

Mr Halil Markišić

Mr Halil Markišić

Halil Markišić je rođen 01. 01. 1948. godine u Vojnom Selu kod Plava, od majke Mejreme Markišić, rođene Musić, i oca Rama Markišića. Osnovnu školu završio je u Plavu, a srednju u Peći 1966. godine. Završio je grupu za biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini 1970. godine i od tada radi kao profesor biologije i hemije, a zatim biologije, u Gimnaziji „30. septembar“ u Rožajama. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 1979. godine jednogodišnju specijalizaciju i stekao zvanje specijalista za svremenu nastavu biologije. Na prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranio je magistartski rad 1987. godine. Prosvjetni savjet Republike Cne Gore dodijelio mu je zvanje viši pedagoški savjetnik 1995. godine. Od 1997. do 2003. godine bio je član Prosvjetnog savjeta Crne Gore. Za izuzetan doprinos u vaspitno-obrazovnom radu dobio je nagradu „30. septembar“ opštine Rožaje 1982. godine i državnu nagradu OKTOIH 2004. godine.

Pored neposrednog nastavnog rada, profesor Markišić bavi se botanikom, fitoekologijom, zaštitom životne sredine, metodikom nastave biologije i kulturnom baštinom Bošnjaka. Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova i knjiga (od kojih su neke štmpane u više izdanja).

Urednik Rožajskog zbornika od 1995. godine i časopisa Avlija.

 

S A D R Ž A J

 

P R E D G O V O R

 

1. UVOD 

 

2. ISTORIJSKI OKVIR NASTANKA KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLJEĐA PLAVSKO-GUSINJSKOG KRAJA

 

2.1. PERIOD ILIRA 

2.1.1. VELIKA MAJKA PROKLETIJA

2.1.2. CRTEŽ U VELIKOJ PEĆINI VEZIROVE BRADE

2.2. RIMSKI PERIOD 

2.3. PERIOD SREDNJOVJEKOVNE SRPSKE DRŽAVE 

2.4. OSMANSKI PERIOD 

 

3. ISLAMSKO KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE 

3.1. DŽAMIJE

3.1.1. DŽAMIJE U PLAVU I OKOLINI

3.1.1.1. Carska džamija 

3.1.1.2. Redžepagića džamija 

3.1.1.3. Šabovića džamija

3.1.1.4. Sultanija 

3.1.1.5. Šehidska džamija u Vojnom Selu 

3.1.1.6. Džamija u Bogajićima

3.1.1.7. Srušene džamije

3.1.1.7.1. Džamija u Nokšiću

3.1.1.7.2. Džamija Turija

3.1.1.7.3. Nizamska džamija na Visitoru

3.1.1.7.4. Džamija u Gornjoj Ržanici 

3.1.2. DŽAMIJE U GUSINJU I OKOLINI

3.1.2.1. Čekića džamija

3.1.2.2. Vezirova džamija

3.1.2.3. Nova džamija

3.1.2.4. Džamija u Gornjem Vusanju

3.1.2.5. Đonbaljića džamija

3.1.2.6. Ćosovića džamija

3.1.2.7. Džamija u Martinovićima 

3.1.2.8. Džamija u Kruševu 

3.1.2.9. Srušene džamije

3.1.2.9.1. Džamija sultan Ahmeda I

3.1.2.9.2. Đul-begova džamija

3.1.2.9.3. Pašina džamija 

3.2. NIŠANI

3.2.1. NIŠANI U HAREMU VEZIROVE DŽAMIJE

3.2.1.1. Natpis na nišanu kajmakama Ibrhim-bega Bitoljca

3.2.1.2. Natpis na nišanu Selmana sina Ferhadovg

3.2.1.3. Natpis na nišanu Murad-age

3.2.1.4. Natpis na nišanu hadži-Halil-age

3.2.1.5. Natpis na nišanu hadži Husejina

3.2.2. NIŠANI NA ŠEHIDSKOM MEZARJU

3.2.2.1. Natpis na nišanu Bektaš-age

3.2.2.2. Natpis na nišanu Husejin-bega Redžepagića

3.2.2.3. Natpis na nišanu Avdi-bega Redžepagića

3.2.2.4. Natpis na nišanu Bahtijar-bga Redžepagića

3.2.3. NIŠANI U HAREMU ŠABOVIĆA DŽAMIJE

3.2.4.1. Natpis na nišanu hadži-Ahmeda Šabovića

3.2.4.2. Natpis na nišanu hadži-Fatime Šabovića

3.2.4. NIŠANI BEZ NATPISA I NIŠANI SA NEČITKIM NATPISIMA

3.3. HAJRATI

3.4. TURBE NEPOZNATOG NIZAMA U GUSINJU

 

4. PRAVOSLAVNO KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE

4.1. CRKVE  123

4.1.1. MANASTIR SV. TROJICE U BREZOJEVICAMA

4.1.2. CRKVA SV. ĐORĐA U GUSINJU

4.1.3. CRKVA SV.VELIKOMUČENIKA KIRIKA I JULITE U VELICI

4.1.4. CRKVA SV. NIKOLAJA MIRILIKIJSKOG U VOJNOM SELU

4.1.5. CRKVA SV. APOSTOLA PETRA I PAVLA NA PRIJEDOLSKOJ ĆAFI

4.1. 6. CRKVA SV. PETKE U MURINI

4.2. SPOMENI

 

5. KATOLIČKO KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE 

5.1. CRKVA SV ANTON U DOLJI

 

6. BOGOMILSKO-KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE

6.1. SIMBOL SVASTIKE NAĐEN U VOJNOM SELU

 

7. PLAVSKO-GUSINJSKE KULE

7.1. KULE U PLAVU

7.1.1. KULE REDŽEPAGIĆA

7.1.1.1. Kula Redžepagića

7.1.1.2. Kula Šačir-bega

7.1.1.3. Kula Jusuf-bega

7.1.1.4. Kula Rama Demo-begovog

7.1.2. KULE ŠABOVIĆA

7.1.2.1. Kula Aga Jakup Ferovog 

7.1.2.2. Kula Emina Jakup Ferovog 

7.1.2.3. Kula Meda Jakup Ferovog 

7.1.2.4. Kula Hadžimušovića

7.1.3. OSTALE PLAVSKE KULE

7.1.3.1. Kula Šiljkača

7.1.3.2. Kula Kamića

7.2. KULE U MALOM SELU I BOGAJIĆU

7.2.1. KULA JASAVIĆA

7.2.2. KULA HODŽIĆA  (CANOVIĆA)

7.2.3. CECUNSKA KULA

7.2.4. KULA JAHDADIĆA

7.3. KULE U SKIĆU

7.3.1. KULE CIRIKOVIĆA

7.3.1.1. Kula Alja Hak Zukovog

7.3.2.2. Kula Redža Hak Zukovog  (Kula Ćirkovića)

7.3.3.3. Kula Čeljzima Čalja Hak Zukovog

7.3.3.4. Kula Šećmujovića

7.3.2. KULA MRGIĆA

7.4. OSTALE KULE U OKOLINI PLAVA

7.4.1. KULA BEŠKOVIĆA

7.4.2. KULA MITANA KNEŽEVIĆA

7.4.3. KULA MULA CANA IVANOVIĆA

7.4.4. KULA ŠARKINOVIĆA

7.4.5. KULA ŠABAN ĐEKE

 

7.5. KULE U GUSINJU

7.5.1. KULA RAŠIĆA

7.5.2. KULA BALIĆA (KULA NEKOVIĆA)

7.5.3. KULA GACOVIĆA

7.5.4. KULA MULAMEKIĆA

7.5.5. KULA DŽEVATA MULIĆA

7.5.6. KULA HADŽIHASOVIĆA

7.5.7. KULA FERA RADONČIĆA

7.5.8. KULA MAZA SELMANOVOG RADONČIĆA

7.5.9. KULA LALIČIĆA

7.6. KULE U VIŠNJEVU

7.6.1. KULA HADŽILJEVIĆA

7.6.2. SOKOLJ DEDINA KULA

7.7. KULE U KRUŠEVU

7.7.1. KULA MUSTAF HADŽIJINA

7.7.2. KULA MUSE I SAFETA KUKAJA

7.7.3. KULA ALJINIKOČEVIĆA

7.7.4. KULA HADŽIHASOVIĆA

7.7.5. KULA LJAČKOVIĆA

7.8. KULE U GRNČARU

7.8.1. KULA RAŠIĆA

7.9. KULE U VUSANJU

7.9.1. KULA UKAN SMAJLJA AHMETAJA

7.9.2. KULA ČELJAJ

7.9.3. KULA ADEM SELJMANA ĐONBALJAJA

7.10. KULE U MARTINOVIĆIMA

7.11. KULE U DRAGIJAMA I DOLJI 

7.11.1. KULA NIKAČA U DRAGIJAMA

7.11.2. KULA LJUŠA VUKELJA U DOLJI

7.12. KULA ŠABANHAKOVIĆA 

7.13. KULE OD DVA BOJA

7.13.1. RODNA KUĆA HUSEINA BAŠIĆA U BREZOJEVICAMA

7.13.2. KULA RAMA DEMOVOG REDŽEPAGIĆA  NA ZAVRŠU

7.13.3. KULA KRCIĆA U PRNJAVORU

7.13.4. KULA KOLJENOVIĆA  U KRUŠEVU

7.13.5. KULA AKSALIĆA U PRNJAVORU

7.13.6. KULA RASIMA HOTA

7.13.7. ŠALJANSKA KULA NA IVAN POLJU

7.13.8. KULE MARKIŠIĆA (MEDOVIĆA) U VOJNOM SELU

7.13.9. KULA VUKAŠINA ZOGOVIĆA U MURINI

7.13.10. KULA RADOVANA KOMATINE U MAŠNICI

 

8. KUĆE BRVNARE 

8.1. KUĆE U PLAVU 

10.1.1. KUĆA DREŠKOVIĆA

10.1.2. KUĆA BANDERA

10.1.3. KUĆA REDŽEMATOVIĆA

10.1.4. KUĆA KOLAŠINCA

8.2. KUĆE U GUSINJU 

10.2.1. KUĆA BEĆA NIKOČEVIĆA

10.2.2. KUĆA AVDA OMEROVA

10.2.3. KUĆA RAMA BALIĆA

10.2.4. KUĆA HIVZA DERVIŠEVIĆA

10.2.5. KUĆA ISMETA MEKA RADONČIĆA

8.3. BIBLIOTEKA IZ 1471. GODINE

 

9. NOVE KULE I DRUGE ZGRADE

9.1. KULA HUSNIJE REDŽEPAGIĆA 

9.2. DAMJANOVA KULA 

9.3. KULA FERIZ RAM HASANA 

9.4. KULA REFIKA RADONČIĆA

9.5. KULA JUSUFA JULJA PEJČINOVIĆA 

9.6. SREDNJA MJEŠOVITA ŠKLA „BEĆO BAŠIĆ“

9.7. OSNOVNA ŠKOLA „HAJRO ŠAHMANOVIĆ“

9.8. OSNOVNA ŠKOLA „DŽAFER NIKOČEVIĆ“

9.9. OSNOVNA ŠKOLA „PETAR DEDOVIĆ“

9.10. CENTAR ZA KULTURU U PLAVU

9.11. CENTAR ZA KULTURU U GUSINJU

9.12. OBJEKTI PORODICE ULJAJ U VUSANJU

9.13. VODENICE

 

10. NIZAMSKE KULE

 

11. MEZARJA (GROBLJA)

11.1. MUSLIMANSKA MEZARJA 

11.1.1. ŠEHOVIĆA MEZARJE

11.1.2. ŠEHIDSKO MEZARJE

11.1.3. MEZARJE NA METERIZU

11.1.4. MEZARJE U BUDOVICAMA

11.1.5. MEZARJE U DESNOM METEHU

11.1.6. MEZARJE U VOJNOM SELU

11.1.7. MEZARJE U KRUŠEVU

11.1.8. MEZARJE U MARTINOVIĆIMA

11.1.9. MEZARJA U VUSANJU

11.1.10. GUSINJSKO MEZARJE

11.1.11. NIZAMSKA MEZARJA

11.2. PRAVOSLAVNA GROBLJA

11.2.1. GROBLJE U BREZOJEVICAMA 

11.2.2. GROBLJE U GORNJOJ RŽANICI 

11.2.3. GROBLJE U DOLJI 397

11.2.4. GROBLJE U VOJNOM SELU 

11.1.5. GROBLJE U PLAVU

11.3. KATOLIČKA GROBLJA

11.3.1. GROBLJE U DOLJI

11.3.2. GROBLJE U VIŠNJEVU 

11.4. MRAMORJE NA VISITORU 

 

12. SPOMENICI I SPOMEN OBILJEŽJA 

12.1. SPOMENICI I SPOMEN OBILJEŽJA POSVEĆENA BORCIMA DRUGOG SVJETSKOG RATA I ŽRTVAMA FAŠISTIČKOG TERORA (1941-45)  

 

12.1.1. SPOMENICI I SPOMEN OBILJEŽJA U GUSINJU

12.1.2. SPOMENICI I SPOMEN OBILJEŽJA U PLAVU

12.1.3. SPOMENICI I SPOMEN OBILJEŽJA U MURINI

12.2. OSTALI SPOMENICI 

 

13. LITERATURA

 

14. REZIMI

14.1. SAŽETAK

14.2. ALBANSKI

14.3. ENGLESKI

15. RECENZIJA

 

16. DODACI

16.1. R O D O S L O V I

16 1.1. DIO RODOSLOVA REDŽEPAGIĆA (VLASNICI KULE REDŽEPAGIĆA)

16.1.2.DIO RODOSLOVA  BEĆIRAGIĆA (REDŽEPAGIĆI)

16.1.3. DIO RODOSLOVA  JUSUF-BEGA

16.1.4. DIO RODOSLOVA  SULEJMAN-BEGA

16.1.5. DIO RODOSLOVA ŠABOVIĆA (MULAHAKOVIĆI)

16.1.6. DIO RODOSLOVA ŠABOVIĆA

16.1.7. DIO RODOSLOVA ŠABOVIĆA (FEROVIĆI)

16.1.8. DIO RODOSLOVA ŠABOVIĆA (DUROVIĆI)

16.1.9. DIO RODOSLOVA ŠABOVIĆA (HADŽIMUŠOVIĆI)

16.1.10. DIO RODOSLOVA ADEM ŠALJE (KAMIĆI)

16.1.11. DIO RODOSLOVA JAHSAVIĆA

16.1.12. DIO RODOSLOVA CANOVIĆA (HODŽIĆI)

16.1.13. DIO RODOSLOVA CECUNJANA

16.1.14. DIO RODOSLOVA JAHDADIĆA

16.1.15. DIO RODOSLOVA CIRIKOVIĆA

16.1.16. DIO RODOSLOVA ŠARKINOVIĆA

16.1.17. DIO RODOSLOVA ŠABAN ĐEKE (TAHIROVIĆI)

16.1.18. DIO RODOSLOVA RAŠIĆA

16.1.19. DIO RODOSLOVA HADŽI ELMAZA- MAZA BALIĆA

16.1.20. DIO RODOSLOVA GACOVIĆA (RADONČIĆI)

16.1.21. DIO RODOSLOVA HADŽIHASOVIĆA (RADONČIĆI)

16.1.22. DIO RODOSLOVA HADŽIHASOVIĆA (OD SELJMANA SULJOVOG)

16.1.23. DIO RODOSLOVA HADDŽILJEVIĆA (BEKTEŠEVIĆA)

16.1.24. DIO RODOSLOVA SOKOLJ DEDE

16.1.25. DIO RODOSLOVA HADŽI HISENA KUKAJA

16.1.26. DIO RODOSLOVA JUSUF KUKE

16.1.27. DIO RODOSLOVA ALJINIKOČEVIĆIA

16.1.28. DIO RODOSLOVA UJKAN SMAJLJA

16.1.29. DIO RODOSLOVA ČELJAJ

16.1.30. DIO RODOSLOVA SADIK ISUFA BALJIDEMAJA

16.1.31. DIO RODOSLOVA REDŽEP TAHIRI HASANĐEKAJ

16.1.32. DIO RODOSLOVA JAKUP SADIKU HASANĐEKAJA

16.1.33. DIO RODOSLOVA ADEM BAJRAMI HASANĐEKAJA

16.1.34. DIO RODOSLOVA ŠABAN BRAHIMI HASANĐEKAJA

16.1.35. DIO RODOSLOVA DEM ALJIJA HASANĐEKAAJ

16.1.36. DIO RODOSLOVA RAM DUKU PRELJVUKAJA

16.1.37. DIO RODOSLOVA ŠABANA AKSALIĆA

16.1.38. DIO RODOLSOVA DREŠKOVIĆA

16.1.39. DIO RODOSLOVA BANDERA

16.1.40. DIO RODOSLOVA ETEMA NIKOČEVIĆA

16.1.41. DIO RODOSLOVA MULA JAHA MUSIĆA

16.1.42. DIO RODOSLOVA MUSIĆA (OD ALJI MUSE)

16.1.43. DIO RODOSLOVA RAM KATE HOTA

16.1.44. DIO RODOSLOVA MULAMEKIĆA (MUŠKADIĆI)

16.1.45. DIO RODOSLOVA NIKOČEVIĆA (OD ZEĆIRA)

 

16.2. RJEČNIK BOŠNJAČKIH TERMINA

16.3. REGISTAR LIČNIH IMENA

 

LIKOVNI STVARAOCI – ILUSTRACIJE: Aldemar Ibrahimagić, Milun Garčević, Dževdet Nikočević, Zake Preljvukaj, Vuk Marsenić, Ismet Čekić, Ibrahim Reković, Zuvdija Hodžić, Skender Bajrović, Hilmo Feratović 

avlija.facebook (Custom)

 

 About the Author

Redakcija
Redakcija

Konkursi regiona
 
 

 

Dr Nazif Veledar o ”Ženi bez kišobrana” Anele Fetić

Osvrt na zbirku pjesama „ŽENA BEZ KIŠOBRANA“ pjesnikinje ANELE FETIĆ   Poezija je stvaralaštvo nekog pjesnika, pa se kaže npr. poezija Muse Ćazima Ćatića, misleći da je pisao pjesme, tj. poeziju, i to umjetni...
by Redakcija
0

 
 

Marija Juračić o ”Ženi bez kišobrana” Anele Fetić

Osvrt na zbirku poezije Anele Fetić „Žena bez kišobrana“   Kada sam dobila ponudu da budem urednica zbirke poezije autorice Anele Fetić „Žena bez kišobrana“, pomislila sam kako je čudno da upravo ja, agnosti...
by Redakcija
0

 
 

Dr. Bisera Suljić-Boškailo o ”Ženi bez kišobrana” Anele Fetić

Dr. Bisera Suljić-Boškailo     Anelina zbirka svjetlucavih pjesama – Žena bez kišobrana     I sam naslov knjige «Žena bez kišobrana» budi poetsku sliku u čitaocu – zagonetna žena na kiši – b...
by Redakcija
0

 

 

Ibrahim Osmanbašić o zbirci devet bosanskohercegovačkih pisaca koji žive u Danskoj

Recenzija DEVET AUTORA, DEVET POETIKA, DEVET SVJETOVA   Kreativno literarno stvaralaštvo bosanskohercegovačkih pisaca koji žive u Danskoj ima značajno mjesto u savremenoj književnosti Bosne i Hercegovine, s obzirom na...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Kanadska izdavačka kuća Ukiyoto objavila knjigu intervjua Ane Stjelje sa svetskim pesnicima

Издавачка кућа Ukiyoto Publishing из Канаде управо је објавила књигу српске књижевнице и новинарке Ане Стјеље под насловом „Модерн...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona

0 Comments


Be the first to comment!


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange