Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene temeProza

25. Jula 2015.
 

Ramo Markišić: Plavsko-gusinjske priče

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake: ,
I. Reković: Stara čaršija u Plavu (Dizdarevića grad)

NAJBOLJI LJUDI I JUNACI

Otišao Buljo Šoškić u Beograd kod kralja Petra I, kako bi ga zamolio da interveniše kod turskog Sultana da mu pomiluje oca Sima, koji je bio u zatvoru zbog ubistva komšije. Tom prilikom, pored ostalog, pita kralj Petar Bulja:
— Brate Srbine, koja su bratstva najbolja u Plavskoj nahiji?
— Najbolji su Redžepagići. Oni u Plavsku nahiju vladaju više od 200 godina.
— Ne, nijesu najbolji Redžepagići. Najbolji ljudi i junaci u Plavskoj nahiji su Omeragići. Oni su pobjeđivali u svim borbama Klimente, a pobjedili su i nas kod Bijelog Polja.

NE DRŽE KONJE VRANCE

Nekada se kod Bijelog Polja odigrao žestok boj između turske vojske, kojom je komandovao jedan Omeragić, i srpske vojske. Tokom borbe upade konj vranac Omeragića u baru i dok je pokušavao da izađe iz nje, pristigoše srpski borci i posijekoše ga. Iako ostadoše bez komandanta, turski vojnici dobiše još jednu značajnu bitku.
Od toga dana niko od plavskih Omeragića više nije držao konja vranca.

VIŠE SULTANA NE MOLE

U tursko vrijeme, za ubistvo svog komšije, Simo Šoškić iz Meteha bi osuđen na dugogodišnju robiju. Poslije nekoliko godina, Simov sin Buljo, smatrajući da mu otac neće živ izaći iz zatvora pođe u Beograd kod kralja Petra I Karađorđevića da ga zamoli da interveniše kod sultana u Carigrad, da mu oslobodi oca Sima.
Kralj lijepo primi Bulja. Razgovarali su o stanju u Plavskoj nahiji, o plemenima i bratstvima, vodećim ljudima. Čudio se Buljo odakle Kralj toliko zna o plavsko-gusinjskom kraju.
Na kraju Buljo ispriča kralju Petru sve pojedinosti o svom ocu.
— Mi više sultana ne molimo. — reče mu Kralj i naredi da se Bulju da novac za put.
Ode Buljo nezadovoljan kući. Pokupiše se rođaci da ga dočekaju. Ispriča im Buljo kako ga je Kralj lijepo primio, ali da nije htio da ga pomogne da oslobodi oca Sima iz zatvora. Bi im mnogo krivo na Kralja i izgubiše svaku nadu za Sima.
O tome je često pričao Buljo i na kraju bi priču završio riječima:
— Nego, da vidiš, ja bih kod Kralja u proljeće, a u jesen puče rat protiv Turske i Simo iskoči iz zatvora. Sjetih se tada šta je Kralj mislio kada mi je ono rekao “Da više sultana mi ne molimo”.

POKLONIO MU PUŠKU

Mulja Selmanbegov, dobar domaćin i čovjek, a uz to poznat po hrabrosti, imao dobru livadu u Đuričkoj Rijeci. Livada zapala za oko Mirku Đuričaninu, čija je imanje nedaleko od Muljine livade. Riješi Mirko da otme livadu, kao što su to pojedinci (pravoslavci) u ovom kraju u to vrijeme uradili. Jednog dana Mirko uze kosu i sa svojima pokosi livadu, kao svoju, sa familijom osuši sijeno i zdjenu ga u naviljke (plastove). Narednog dana ode na livadu da izvrši pripreme za zdijevanje sijena. Objesi pušku na johu i sa sjekirom posiječe grane johe da ih prostre oko ostrža, oko kojeg će sijeno zdjenuti. Kad to završi, uze ćuskiju i poče da kopa hrupu za ostrže.
Toga dana Mulja krenu iz Plava put Beljetina sela, Kad stiže naspram svoje livade, pogleda je i ne moga čudom da se načudi: njegova livada pokošena, sijeno osušeno i u naviljke pokupljeno. Skrenu Mulja sa puta, potrča naniže do sela i pregazi obuven Đuričku rijeku. Ugleda Mirka gdje kopa jamu za ostrže. Razgleda Mulja okolo, da vidi ima li još nekog na livadi, ali Mirko bijaše sam. Na jednoj johi vidje obješenu pušku. Nečujno priđe Mulja do johe, skide pušku, otvori njen zatvarač. Puška bijaše puna. Repertira pušku i polako priđe do Mirka. Uperi mu pušku u leđa:
— Zar ti moju babovinu da otmeš. Neće ti valjati ni ona tvoja.
— Za Božji atar nemoj da me ištetiš. — uplašeno uzviknu Mirko.
— Diži se i nemoj da se okrećeš. Idi predamnom. — zapovijedi mu Mulja.
Tako Mulja sprovede Mirka do Plava, na opšte čuđenje seljana koje su sretalji i kraj čijih kuća su prolazili.
Sprovede ga Mulja u žandarmeriju, koja je bila u kuli Kupše Redžepagića.
Uđe Mirko kod načelnika, a za njim Mulja sa uperenom puškom
— Ovaj ludi beg oće da me ubije. — sa vrata se požali Mirko.
— Ke ovæ bezdušnik da mi otme ljivadu, pa ju i pokosi. — viknu Mulja.
— Odakle ti puška? — pita ga načelnik.
— To je Mirkova puška. — odgovori Mulja.
Okrenu se načelnik ka Mirku:
— Ti mu pokosi livadu na mobu i pokloni mu pušku. Za tebe nije puška, no metla. Vuci se kući. Ne diraj više Mulju i njegovu livadu.
Kad Mirko izađe, načelnik se okrenu pisaru:
— Piši Mulji odobrenje za ovu pušku. Za njega je puška, a ne za onog psa.
Dade mu još i 10 stega metaka.

PJESMA IZ TRAPA

Junuz Šahmanović iz Plava je imao zemlju preko Limskog mosta u selu Brezojevice, u Donjimm livadama. Poslije Prvog svjetskog rata, oduze mu vlast (agrar) zemlju i dodijeli je jednom pravoslavcu, Radenoviću. Tako osta Junuz bez imanja, a bio je gotovo nesposoban – hramao je na obje noge. Preživljavao je radeći sa konjem. Po tovar drva bi na pijac donio, nekom bi gnoj po njivi rasturio, drugom sijeno prenio, radio za dnevnicu. Tako je izdržavao sebe i majku. Da bi konja prezimio, kosio je ševar u Barama oko Plavskog blata i rijeke Ljuče, na trećinu (treći dio za njega), ili bi mu po neko po naviljak sijena poklonio. Žalio se Junuz gdje je stigao, ali uzalud.
Pogibe kralj Aleksandar 1934. godine. Vlada Kraljevine Jugoslavije objavi šestomjesečnu žalost. Pjesma i svako veselje je bilo strogo zabranjeno. Obradova se Junuz, jer je Kralja krivio za oduzetu zemlju, pa se zavuče u trap i naglas zapjeva. I tako svakog dana. To čuše djeca, koja su slučajno kraj trapa prolazila, pa se za to Junuzovo pjevanje iz trapa brzo u čitavom Plavu ču. Doznadoše to i žandarmi i jednog dana ga uhvatiše na djelu. Izvukoše ga iz trapa i prebiše. Junuzova majka uvi Junuza u ovčiju kožu.
Kad se Junuz malo oporavi, ponovo “konju za rep”, kao i ranije što je radio i životario.

DŽELAT

Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije u četvorogogodišnju osnovnu školu u Vojnom Selu dođe učitelj Boško Stijović. Glavna dužnost redara njegovog odjeljenja je bila da donese snop vrbovog pruća i jednu posudu pijska. Svaki učenik, koji ne bi dobro naučio ono što je zadato, ili bi se samo okrenuo za vrijeme časa, nemilosrdno je bio biven prutem po ispruženim dlanovima. Gotovo svakog dana po nekoliko učenika je klečalo ispred table. Ispod njihovih koljena redar je stavljao zrna pijeska.
Jednog časa, za vrijeme predavanja, učenik III razreda Emro Osmanov Mehmedović se nasmija, jer mu nešto reče drug iz klupe.
Učitelj Boško izvede Emra iz klupe i poče da ga bije. Dijete pade na patos, a učitelj nastavi da ga gazi i udara cipelama. Ču vrisku i galamu učitelj iz susjedne učionice, Đukan Ćulafić, pa utrča u Boškovu učionicu. Odgurnu Boška od djeteta vičući:
— Šta uradi, stoko jedna.
Učenici iz odjeljenja povedoše Emra kući. Kad ga vidje, njegova majka Bada zakuka:
— Ja te prati u školu da otvoriš oči sine, a dželat me oćore, prokljet bijo.
Emro, sin jedinac Osmanov, više nije u školu dolazio. Umro je trećeg dana.
Naredne godine prosvjetne vlasti premjestiše Boška Stijovića iz Vojnog Sela.
To mu je bila kazna.

VOLI ŠTO SU POBIJEDILI TURCI

Prvi učitelji u Vojnom selu bila su dva Ćulafića iz Luga kod Ulotine, Đukan i Ljubo. Đukan je ostao u sjećanju seljana Vojnog Sela, Hakanja i Budovica po dobru. Sa poštovanjem su ga pominjali njegovi učenici. U Vojnom Selu je radio do kapitulacije Kraljevine Jugoslavije. Poslije oslobođenja, 1945. godine, dođe Đukan u Plav, za nastavnika osnovne škole. Kad to čuše Vojnoseljani, u grupama idu u Plav, da se vide sa dobrim čovjekom, učiteljem svoje djece.
Ljubo Ćulafić dok bi učitelj u četvorogodišnjoj školi u Vojnom Selu, ostade po zlu zapamćen.
Jednog dana, u IV razredu obrađuje učitelj Ljubo Boj na Kosovu. Poslije predavanja pita Biljka Medovog:
— Bili ti volio da su na Kosovu pobijedili Srbi?
— Ne bogomi, voljim što su pobijedilji Turci. — odgovori Biljko.
Potrča “učitelj” Ljubo ka klupi u kojoj sjedaše Biljko, pa ga udari šakom po glavi vičući:
— Zapamtićeš Kosovo, gade.
Biljko izgubi svijest i pade na patos, a dva mlaza krvi potekoše mu iz nosa.
Pozva učitelj kurira Džemu Bekteševića, da donese vode. Poprskaše vodom Biljka, pa kad se osvijesti raspusti đake.
Kurir osta da riba patos.

MUŠTULUK, OTIŠAO JE UČITELJ

Premjestiše prosvjetne vlasti učitelja Ljuba Ćulafića, koji je prve godine udario Biljka Medovog i teško ga povrijedio, iz Vojnog sela u Martinoviće. Kad to ču Milisav Januš, ode kod Meda Bejtovog, da ga posjedi.
Puši Milisav, pije kahvu i priča Medu:
— Čuo saem da je otišaen učitelj Ljubo iz naše škole. Premjestilji su ga u školu u Martinoviće da radi.
Ču to Ambera, Medova žena, pa će:
— Dragom Bogu hvala.
Ustade, zatim, Ambera, otvori seharu i izvadi vunjene čarape od vlasa, bjelače. Dade ih Milisavu govoreći:
— Evo ti muštuluk Milisave.

NAJVEĆI BULJUK

Zeka Ahmetov iz Vojnog Sela bio je uzoran domaćin. U njegovom domaćinstvu sve je bilo u savršenom redu, sve na svome mjestu. Držao je po tridesetak ovaca, dvije tri krave i konja, dovoljno za njegovu porodicu. Bio je i odličan stolarski majstor. Radio je sve što je u kući od drveta, pa i poljoprivredne alatke, koje ne samo da su bile veoma funkcionalne i lahke, nego su bile i veoma lijepe, kao da su umjetnički predmeti a ne predmeti radu namijenjeni.
Zeka Ahmetov bio je i veliki džumertan, uvijek spreman da nekom pomogne, pa makar bilo to i na njegovu štetu. Zato je bio veoma cijenjen u čitavom kraju.
Kada bi Zeka krenuo s proljeća sa stokom na planinu Veliki Hrid, na Jeljića katun, dok bi stigao do Plava njegovo stado stoke bi se udvostručilo. Naime, oni koji nijesu izdizali u planinu, a imali bi po jednu kravu, nekoliko ovaca, ili, pak nešto od jalove stoke dali bi Zeki da ih on čuva i da im njegova žena kupi smok. Malo je bilo ljudi koji bi uzeli tuđu stoku da čuvaju, osim ako se radi o nekom prijatelju kojeg je bilo teško vrnuti. Zeka nikog vratio nije. Pred kraj njegovog života sve se manje izdizalo na planinu, pa je bilo sve više ljudi koji su mu davali stoku da je čuva tokom ljeta, a kako su naučili da Zeka nikog vratio nije, ponekad ga ne bi pitali, već bi samo svoju stoku sa njegovom pomiješali. Tako je njegov buljuk postajao sve veći i veći.
Njegova djeca bi gunđala, a i žena kada je on ne čuje, ali je on tako radio dok god je bio živ.

NEKA JE ZAVJESA UVIJEK ODŠKRINUTA

Kada se Ramo Medov 1993. godine vratio iz emigracije u Vojno Selo, njegov drug i prijatelj iz djetinjstva i mladosti Zeka Ahmetov mnogo se obradovao. Često su se posjećivali i dugo razgovarali o vremenima koja su davno prošla i o onome što su samo oni znali. Na prozoru sobe, sa kojeg se lijepo vidi put koji prolazi preko sela, Zeka nikad nije dao da je zavjesa navučena, nego je uvijek morala biti odškrinuta. Kad bi mu žena pogriješila i navukla zavjesu, Zeka bi joj rekao:
— Odškrini zavjesu, hoću da gljedam Rama kada prolazi putom.

PAPRIKE

Tek što su planinke jutarnju vareniku svarile i čobani stoku na popasak izjavili, zlatni zraci vrućeg avgustovskog sunca obasjaše Idrizov katun iznad Strmca. Pokupiše se planinke na kahvu u stan kod Mejre.
Stavila Mejra poveću džezvu sa vodom za kahvu u ognjište, a ispred svake planinke ćikaru (šoljicu) za kahvu. Dok se pripremala kahva, planinke pričahu, uglavnom, o poslovima iz katuna. Jedna od žena kaza da joj je muž bio skoro u Peć i da joj je pričao da su paprike već počele. Haljima, Idrizova žena, reče:
— Što bih voljela na skorup da ispečem papriku.
U stan uđe Idriz i ču Haljimu šta reče ali ne komentarisa ništa. Podigoše se planinke, napraviše mu mjesto, a on će Mejri:
— Haj sestro, i mene turi kahvu.
Kad popi kahvu iziđe Idriz iz stana. Ubrzo dovede konja u katun, koji je bio za konopac svezan u livadi ispod joša kod česme Zekače. Bio je to njegov đogat zvani Pehlivan. Pazio ga je Idriz kao da je ljudsko biće. Na njegov zvižduk je kod Idriza dolazio. Naučio ga je da uz tamburu igra, da “dvori” na zadnjim nogama. U svatovima ili na bačiji na Malom Hridu ni jednu košiju nije izgubio. Osjedla Idriz Pehlivana i stavi mu uzdu. Sjedlo i uzda raznobojnim kitama okićeni. Na čelu Pehlivana malo ogledalce pričvršćeno. Pehlivan od nestrpljenja igra u mjestu.
— Akobogda? — veli mu Haljima, koja sa ostalim planinkama bijaše izišla ispred stana.
— Samo malo da ga prošetam, odgovori Idriz.
Pojuri Pehlivan sa Idrizom iznad Muhamed-hodžinih stanova i izgubi se prema planini, a Haljima reče planinkama:
— Ode Idriz da se isćejfi sa Pehlivanom po planini.
Pričala mi je Mejra često, da još nije bilo vrijeme ručku, kada se Idriz u katun vratio sa oznojenim Pehlivanom.
Ubrzo se katunom iz svakoga stana širio prijatan miris na skorup isprženih paprika.
Ljudi koji nisu znali Pehlivana nijesu vjerovali, da neko može iz Babinog polja za tako kratko vrijeme stići u Peć i vratiti se. Još je manje ljudi vjerovalo da će neko za ljubav svoje žene takav podvig napraviti, kao što još manje ljudi vjeruje da je za ljubav svoje drage neko mogao napraviti veličanstvrno zdanje — Tadž Mahal. Naravno nijesu vjerovali oni koji nijesu poznavali Idriza Mula Sadovog, koji nijesu znali sa koliko se pažnje, ljubavi i takta odnosio prema svojoj Haljimi, ali i prema svojoj djeci i svima u katunu.


 

Ramo Markišić

Ramo Markišić

Ramo Markišić je rođen 24. aprila 1924. godine u Vojnom selu. Učesnik je NOR-a od 1944. godine. Ranjen je kod Sarajeva 9. 02. 1945. godine. Emigrirao je u Albaniju 7. 05. 1951. godine. Poslije raspada SFRJ vratio se u rodno mjesto 1991. godine, a preselio je na Ahiret 2011. godine.

Priče iz knjige Kamen je težak dok nije pomjeren sa svoga mjesta – iz usmene proze plavsko-gusinjskog kraja, Almanah, Rožaje, 2008.

Istaknuta slika: Ibrahim Reković: Stara čaršija u Plavu (Dizdarevića grad)About the Author

Redakcija
Redakcija
Konkursi regiona
 
 

 

Novi roman Stojane Garović-Magdelinić ”Tekla voda”

Лaбуд Драгић     О ДУХУ ПРИПОВЕДАЊА У ПРОЗИ СТОЈАНЕ ГАРОВИЋ МАГДЕЛИНИЋ   Roman TEKLA VODA  može se naći u Prosvetinoj knjižari GECA KON, Ulica Knez Miha...
by Redakcija
 

 
 

Draško Došljak: Nova proza Milije Pajkovića

Prikaz PROZA MILIJE PAJKOVIĆA   (Milija Pajković: „Varoš bez mane“, IGP „Pegaz“, Bijelo Polje, 2017, 252 str.)   Pred čitaocima je nova knjiga Milije Milanovog Pajkovića nakon prethodno objavljenog rukopisa ...
by Redakcija
 

 
 

Nova zbirka pjesama Zorana Hercigonje ”Bezimene pukotine”

Pročitajte novoizašlu tiskanu zbirku pjesama BEZIMENE PUKOTINE Zorana Hercigonje koja je dostupna i u elektroničkom obliku. Naslov: BEZIMENE PUKOTINE  nakladnik: TIVA Tiskara Varaždin za nakladnika: Saša Kušter graf. ...
by Redakcija
 

 

 

Dragan Stodić: Razgovor sa Slavišom Krstićem

LEPOTA SPAŠAVA SVET Slaviša Krstić iz Smederevske Palanke spojio je sopstvenu fotografiju i svoju poeziju u jednu umetničku celinu i predstavio je ovih dana i u Savremenoj galeriji u Požarevcu. Umetnik nastoji da Reč koju...
by Redakcija
 

 
 

Dženis Šaćirović: STVARAOCI – IZMEĐU NERAZUMIJEVANJA I NEBRIGE DRUŠTVA

STVARAOCI – IZMEĐU NERAZUMIJEVANJA I NEBRIGE DRUŠTVA   Nijedno vrijeme nije bilo previše naklonjeno stvaraocima. Svima koji su čitali biografije poznatih pisaca, filozofa, pa i naučnka, poznato je da su mnogi, v...
by Redakcija
 

 
Konkursi regiona