Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementSjećanja

24. Januara 2014.
 

In memoriam: akademik Alija Džogović (1929-2014)

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake: ,

Suada Džogović

 

BIOGRAFIJA I BIBLIOGRAFIJA ALIJE DŽOGOVIĆA (1929-2014)

 

Biografija

 

Alija Džogović je rođen je 1929. godine u Laholu kod Bijelog Polja, u Sandžaku. Osnovnu školu završio je u Zatonu a gimnaziju u Peći. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu studirao je književnost i jugoslovenske jezike. Diplomirao je 1955. godine. Od tada živi i radi u Peći.

Prve stihove objavio je 1950. godine, kao srednjoškolac. Iste godine dobio je Prvu nagradu za poeziju na konkursu mladih pisaca Kosova. U prvom poslijeratnom zborniku književnih radova “Kosmet piše i peva” zastupljen je sa više pjesama. Od tada je poeziju objavljivao u sljedećim časopisima : Polet (Zagreb), Krugovi (Zagreb), Susreti (Titograd), Mostovi (Pljevlja), Ime (Beograd), Odzivi (Bijelo Polje), Delo (Beograd), Jeta e re (Priština, na albanskom jeziku), Stremljenja (Priština). Poeziju je objavljivao i u mnogim listovima za književnost i kulturu, kao na primjer: Mlada kultura (Beograd), Vidici (Beograd), Novi Svet (Priština), Književna reč (Beograd), zatim u listovima: Omladina (Beograd), Prosvetni pregled (Beograd), Jedinstvo (Priština), Tan (Priština, na turskom jeziku), Rilindja (Priština, na albanskom jeziku). Poezijom je zastupljen u sljedećim zbornicima za književnost: Kosmet piše i peva (Priština, 1951. godine), Lumi dhe rima (Priština, na albanskom jeziku), Savremena poezija Kosova (Bijelo Polje, 1979), Shkrimtarët e Kosovës (Priština, 1984, na albanskom jeziku), Biravuç mavi (Istanbul, 1985, na turskom jeziku), Jedanaesti plavski susreti književnih stvaralaca SR Crne Gore, BiH, Srbije i SAP Kosova (Pljevlja, 1986), Baris kuslari (Istambul, 1987, na turskom jeziku), Čuvar svetlosti (Peć, 1988).

Uz zbornik grafičkih radova Afrim Ethemi (Peć, 1990) objavio je veću pjesmu Ja, pisar Knjige, zapisah (i njen prijevod na albanski jezik:Unë, shkrues i Librit, shënova). Objavio je sljedeće samostalne knjige: Cvet i rana (poezija, Priština, 1976), Narodne pesme Metohije (Priština, 1976), Materidža (poezija, Novi Pazar, 1993), Aragonitski nakit (poezija, Novi Pazar, 1995), Sarajevo Guernica (poema, Prizren, 1995).

Od 1979. godine Alija Džogović se intenzivno bavi naučnim radom, uglavnom iz oblasti lingvističkih disciplina i narodne književnosti.

Objavio je pet knjiga iz oblasti onomastike (u okviru zbornika Onomatološki prilozi, SANU, Beograd: Toponimija jugoslovenskog dela Prokletija 1983, Onomastika Dečana 1985, Onomastika severoistočnih ogranaka Prokletija 1986, Onomastika Đakovice 1987, Onomastika Gore 1996), zatim šest većih radova iz oblasti onomastike i dijalektologije, u zbornicima naučnih radova sa kongresa i simpozijuma onomastičara i leksikologa Jugoslavije, kao i osam većih naučnih radova iz oblasti narodne književnosti, takođe u zbornicima sa kongresa folklorista Jugoslavije i drugih naučnih skupova. Naučni rad The oldest forms of folk lyrics poetry in the region of Gora (12-th International Congress of Anthropological & Ethnological Sciences, Zagreb, 1988) pobudio je veće interesovanje, s obzirom da je predmet ovog rada narodna književnost Goranaca, koji žive u egzotičnoj šarplaninskoj oblasti.

Alija Džogović je prikupio i sistematizovao dijalektološku građu za četiri karakteristična punkta (selo Belo Polje kod Peći 1986, selo Vranište kod Dragaša 1987, Đakovica 1995, Novi Pazar 1995) za projekat Upitnik za srpskohrvatski/hrvatskosrpski dijalektološki atlas (SANU, Beograd).

Iz oblasti onomastike za štampanje su pripremljeni veći Džogovićevi radovi: Onomastika Sredske župe i Prizrenskog podgora, Onomastika Vitomoirice, kao i Onomastika Plavsko-gusinjske regije.

Alija Džogović se više godina bavio novinarstvom (od 1951. do 1970. godine, kao honorarni dopisnik i saradnik više dnevnih listova i periodičnih publikacija) i iz ove oblasti je objavio veliki broj raznovrsnih radova i reportaža.

O književnom i naučnom radu Alije Džogovića objavljeno je oko 70 većih tekstova (eseja, prikaza), kao i veći broj raznovrsnih novinarskih članaka.

Za svoje književno stvaralaštvo Alija Džogović je dobio sljedeće književne nagrade: Književnu nagradu mladih pisaca Kosova (1951), Specijalnu nagradu Književnog kluba prosvetnih radnika Srbije (1973), Književnu nagradu “Lazar Vučković” (1970), Književnu nagradu “Sabit Užičanin” (1993).

Alija Džogović je u Peći, sa nekoliko pisaca svoje generacije, bio osnivač i više godina predsednik Književnog kluba “Ivan Goran Kovačić”, a u Beogradu, u vrijeme studiranja, bio je član Kluba pisaca Beogradskog univerziteta. Bio je član Društva književnika Kosova, zatim Književnog kluba “Karagač” u Peći, te član Udruženja pisaca Sandžaka i član Predsedništva ovog udruženja.

Alija Džogović je takođe, sa grupom eminentnih pisaca, osnivač tradicionalnog mitinga poezije u Peći.

Džogović je takođe bio član Udruženja folklorista Kosova (Sekcija za narodnu književnost), kao i član SUFJ (Saveza udruženja folklorista Jugoslavije).

Alija Džogović je učestvovao na više naučnih kongresa i simpozijuma onomastičara, leksikologa, dijalektologa i folklorista Jugoslavije, kao i na XII internacionalnom kongresu antropoloških i etnoloških znanosti (Zagreb, 1988). Takođe je učestvovao na simpozijumima BALTAM u Mostaru 2002, u Kotoru 2003, sa vrlo zapaženim naučnim saopštenjima iz oblasti balkanske turkologije.

Sa grupom pisaca u egzilu, osnovao je u Švedskoj Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, sa sjedištem u Malmö-u, a u okviru Udruženja pokrenuo je izdavačku djelatnost kao ediciju “Bihor” u kojoj je štampano više knjiga poezije, proze i naučnih radova.

Na poziv Bošnjaka iz švajcarskog grada Vatvil, 2003. godine, gostovao je više dana u ovom mjestu gdje je održao nekolika predavanja o nacionalnom identitetu Bošnjaka i o historiskoj afirmaciji bosanskog jezika. Takođe, na poziv Kulturnog udruženja Bošnjaka Sandžaka u Sloveniji, učestvovao je od 12. do 16. novembra 2004. godine na Prvim književnim susretima bošnjačkih pisaca u Ljubljani, gdje je istovremeno obavljena i promocija Antologije ”Bijel behar”. U ovom kontekstu Alija Džogović je govorio o antologiji, o bosanskom jeziku i njegovoj historijskoj komponenti, kao i o savremenim tokovima bošnjačke književnosti Sandžaka i Kosova. Na ovim književnim susretima Aliji Džogoviću je dodijeljena Prva nagrada za književno i naučno stvaralaštvo koju dodjeljuje Kulturno udruženje Bošnjaka Sandžaka u Sloveniji.

Više generacije pisaca u Peći stvaralo je i formiralo se pod uticajem Alije Džogovića, koje je on upućivao u vještine i čari pisanja poezije, pa su ga s poštovanjem proglasili doajenom pećkih pjesnika.

Od 1994. godine, a posebno poslije 2000, radio je na afirmaciji književne tradicije, jezika i kulture svih Bošnjaka Kosova, na projektima reforme školstva i izrade novih nastavnih planova i programa za bošnjačku nacionalnu zajednicu, kao i na iniciranju stvaralaštva kosovskih bošnjačkih pisaca nove generacije. U ovom kontekstu, sa grupom intelektualaca, organizovao je književne susrete bošnjačkih pisaca Kosova u Župi kod Prizrena, kao i niz promocija novih knjiga u Prizrenu, Tutinu, Novom Pazaru, Rožajama i Bijelom Polju.

 

DODATAK BIOGRAFIJI ALIJE DŽOGOVIĆA

 

Alija Džogović je, sa svojim naučnim saopštenjima i književnim radovima, učestvovao na sljedećim naučnim skupovima, simpozijumima i kongresima, kao i na skupovima udruženja pisaca (književniuka) Kosova, Sandžaka, Srbije, Jugoslavije:

 

Susreti pisaca Kosova (Priština, Sredska, Prizren, Đakovica, Zvečan, Kosovska Mitrovica, Peć).

Susreti pisaca Sandžaka (Novi Pazar, Rožaje, Bijelo Polje, Obrov, Sjenica,  Plav, Tutin, Prijepolje).

Skup slavista Jugoslavije (Budva, Sarajevo).

Skup slavista Kosova (Priština).

Skup geografa i lingvista Kosova (Kalače, kod Rožaja).

Kongres pisaca Jugoslavije (Mostar).

Skup Udruženja folklorista Kosova (Priština, Prizren).

Kongresi SUFJ (Saveza udruženja folklorista Jugoslavije):  Tuzla (1987), Podgorica//Rožaje (1988), Sokobanja (1989), Zagreb//Plitvice (1990).

Dvanaesti međunarodni kongres etnologa i antropologa (12th ICAES), Zagreb (l988).

Kongresi onomastičara Jugoslavije: Dubrovnik (Četvrta jugoslovenska onomastička konferencija, 1979), Mostar (Peta jugoslovenska onomastčka konferencija,1983), Donji Milanovac (Šesta jugoslovenska onomastička konferencija, 1987).

Skup pisaca Međurepubličke zajednice  –  Pljevlja, Plav (1995).

Simpozijumi BALTAM  (Balkanološka turkološka istraživanja): Mostar (2002), Kotor (2oo3), Zagreb (2007).

Simpozijum Bosanskog lingvističkog društva, Tuzla (2oo7).

Simpozijum o Batonovom  ustanku 6-9. godine n. e., Zenica (2009).

BIBLIOGRAFIJA RADOVA ALIJE DŽOGOVIĆA

KNJIŽEVNI RADOVI

Knjige poezije

 

 1. CVET I RANA, “Jedinstvo”, Priština, 1976, 1–80.
 2. NARODNE LIRSKE PESME METOHIJE, “Jedinstvo”, Priština, 1979, 1-304.
 3. MATERIDŽA, Matica muslimanska i Udruženje pisaca Sandžaka, Novi Pazar, 1994, 1-96.
 4. ARAGONITSKI NAKIT, Savremena sandžačka poezija, Udruženje pisaca Sandžaka, Novi Pazar, “ŽIG” Beograd, 1995,   1-98.
 5. SARAJEVO GUERNICA, Savremena sandžačka poezija, “SELAM”, Prizren, GKIP “Berati” – Prizren, 1995, 1-33.
 6. BIJEL BEHAR, Antologija pjesama bošnjačkih pisaca Kosova i Sandžaka, Autor i Kulturna zajednica Bošnjaka Kosova u Švicarskoj (sa sjedištem u Cirihu), Prizren, 2003, 1-825.
 7. PORIJEKLO PJESME, UBPSZ, knj.X, Malmo- Prizren, 2oo5, 1- 279.

 

Pjesme objavljene u zbornicima i antologijama

 

1. KOSMET PIŠE I PEVA, “Jedinstvo”, Priština, 1951, 25–29.

Kosmet u jutarnjem suncu

O, devojko

Krovovi

2. LUMI DHE RIMA, “Rilindja”, Prishtinë, 1976, 47.

Erdh zogu

3. SAVREMENA POEZIJA KOSOVA, “Odzivi”, Bijelo Polje, 1979, 111-112.

Zeleno drvo iza Materidže

ZavičaJ

4. SHKRIMTARËT E KOSOVËS, “Rilindja”, Prishtinë, 1984,  392.

Materixha

5. BIR AVUÇ MAVI (Kosova Siiri Antolojisi), Yalçin Yayinlari, Istanbul, 1985, 63.

Materica’nin oradaki yesil agaç

6. JEDANAESTI PLAVSKI SUSRETI KNJIŽEVNIH  STVARALACA SR CRNE GORE, BIH, SRBIJE I SAP KOSOVO, Međurepublička zajednica za kulturu, Pljevlja, jul 1986.

Živopis oca i kuće

7. BARIS KUSLARI (Kosova Çocuk Siiri Antolojisi), Yalcin  Yayinlari, Istanbul, 1987, 58-60.

Yediden yetmise dair siir

8. ČUVAR SVETLOSTI, Književni klub “Karagač”, Peć, 1988, 4-26.

Kako je naš otac gradio kuću

Materidža

Materidžani

Tršo govori

Alija Alijagić

Gernika

Crni hleb, dečak koji ćuti

Crna pesma, crna zemlja

Jezero

Jezero i kula

Pesniku

Kamenička ulica

Belo priviđenje

Ukleta voda

Kako ja pišem pesme

9. SLAVUJEVA GORA, Udruženje pisaca Sandžaka, Novi Pazar,    1995, 243-252.

Jadni Radoslave

Gernika La Holo

Oči

Jedno drvo raste iza Materidže

Bihor

10. ANTOLOGIJA SAVREMENE KNJIŽEVNOSTI BOŠNJAKA IZ  SANDŽAKA, priredili Almir Zalihić i Nuro Sadiković,  Bosanska riječ, Wuppertal, 1998, 102-112.

Tajne oktave

Zapis na kamenu Materidže

Kako je naš otac gradio kuću

Bihor

Slika – zvuk

 

Pjesme objavljene u časopisima


1. POLET, Zagreb, 1953, 1954.

Moje nebo

Gitarist

Izgubljeno lišće

Najveća pesma

Pevač iz moje ulice

Nostalgija

Leptir

Akvarel

Crna žena

Saznanje

Autoportre

 

2. KRUGOVI, Zagreb, 1954, 4, 298.

Nostalgija

3. SUSRETI, Titograd.

Žene u nedelju veče, 4/1954.

Nostalgija, 3/1955.

4. MOSTOVI, Međurepublička zajednica za kulturu, Pljevlja.

Odvedoh je, 17/1973, 88.

Veliki pevač, 21/1974, 102.

Jedno drvo raste iza Materidže, 21/1974, 102.

Dolazi leto, velika svetkovina, 21/1974, 103.

5. IME, Književni klub prosvetnih radnika Srbije, Beograd, 1/1975.

Rađanje pesme

Smrznuti akordi

6. ODZIVI, Zajednica za kulturu, Bijelo Polje, 16-17/1976, 33-34

Praznik

Nedelja

Refleksi

Bajka o Lidi

I belo i crno

Proleće

7. DELO, Beograd.

8. JETA E RE, “Rilindja” Prishtinë.

Pullazet, 1/1951, 85-86 (Perkthen Esat Mekuli).

Po vjen vera, festë e madhe, 2/1977, 350-351.

9. STREMLJENJA, “Jedinstvo”, Priština.

Buđenje plave žene, I/1960, 2, 97.

Serenada sa Punta Amike, I/1960, 2, 97.

Dan posle, III/1962, 2, 184.

Dečak peva suncu, III/1962, 2, 185.

Neposlato pismo iz godine 1942, III/1962, 6, 710.

Marija, IV/1963, 4, 365.

Lidi, VI/1965, 3, 273.

Sudbina, VI/1965, 3, 273.

Odvažna gitara, VII/1966, 2, 109.

Pesma, VII/1966, 2, 109.

Ritmična pesma, VII/1966, 3, 223.

Proleće, VII/1966, 3, 223-224.

Kamo ide vesela ptica, VII/1966, 3, 224.

Ulični dijalozi, VIII/1967, 6, 452.

Nedelja, VIII/1967, 6, 452.

Refleksi, VIII/1967, 6, 452.

Bajka o Lidi, VIII/1967, 6, 452-453.

I belo i crno, VIII/1967, 6, 453.

Veličanstvo prirode, VIII/1967, 6, 453.

Dolazi leto, velika svetkovina, XII/1971, 3, 283.

Dođe ptica, XII/1971, 3, 283-284.

Glasnuo se veliki pevač, a neko je doba, XIII/1976, 5,

598-599.

Pesma cvrčaka neumornih u ljubavi, XV/1974, 4, 447-449.

Svetilište, XVI/1975, 6, 865-866.

Železnička stanica I, XVII/1976, 3, 321-322.

Železnička stanica II, XVII/1976, 3, 322-323.

Bela Ahmaduljina, XVII/1976, 3, 323.

Tajne oktave (ciklus, pet pesama), XIX/1978, 4, 6-9.

Aleuti (ciklus), XXI/1980, 2, 3-5.

Aleuti

Soba s predmetima od stakla

Svitak iz riznice

Železnička stanica u Kragujevcu

Kalemegdan

Vratiti se tiho s Aleuta, XXI/1980, 4, 2-74.

Drugovi (ciklus), XXIII/1982, 3, 3-7.

Tršo u Mojkovcu, četrdeset prve, pred bunu

Tršo u Drijenku, trinaestog jula četrdeset prve

Večni drugovi

Tvornica cementa

Nismo učinili ništa

Razgovori sa Jonom (ciklus), XXIV/1984, 5, 24-28.

Samo si ti ostala u oku ptice

Črt dolazi sa Hramčine

Zapis na kamenu Materidže

Volimo zajedno

Razgovor sa Jonom

Pariski zapisi (ciklus), XXVI/1986, 4, 20-26,

Pariz, prvi dan

Često odlaziš na Pigal

Pigal, poslednja stanica

Šta je ovaj suncograd učinio nežno

Okolj-burdelj

Zlatarska ulica

Pesma koju ne smeš čitati

 • 10. MAK, br. 2-3, Novi Pazar, 1994, str. 67.
             Saragosa

11. ROŽAJSKI ZBORNIK, br. 9, Rožaje, 2000, 246-252.

Hvala, Rožaje

 

Pjesme objavljene u listovima i revijama za kulturu i nauku

 1. MLADA KULTURA, Beograd, 23/1954.
Gitarist

2. VIDICI, Beograd, 1954.

Roman

Najveća pesma

3. OMLADINA, Beograd, 1954.

Autoportret

4. STUDENT, Beograd.

5. PROSVETNI PREGLED, Beograd.

Glasnuo se veliki pevač, a neko je doba, 4/1973, 4.

Rađanje pesme, 16-17/1973, 9.

Dan posle, 37-38/1973, 7.

6. NOVI SVET, Priština.

Pevati i biti kao rosa, 1-2/1974, 25.

7. JEDINSTVO, Priština.

Zelengora, 7. jul 1975, 12.

Dolazi leto, velika svetkovina, 29. novembar 1976.

Vratiti se tiho s Aleuta, 27. septembar 1980, 10.

Goran, 6. januar 1982, 11.

Svetilište, 24. mart 1982, 11.

Vreme počinje sutra, 24. mart 1982, 11.

Narodne lirske pesme Metohije,

4.  avgust 1982, 8.

Cveto, mori Cveto, Cveto kalušo

Oj, golube, moj golube

Biljbilj mi poje

Oj, devojko, gde si božur brala

8. ĐURĐEVAK, Priština, god. II, br.15, str.15.

Narodne lirske pesme:

Svatovska pesma

Ja se čudim čim ore devojka

9. TAN, Pristina, 17. haziran 1978. cumartesi, 10.

10. RILINDJA, Prishtinë, 31 dhjetor, 1 e 2 janar 1984, 11.

Erdh zogu

11.  KNJIŽEVNA REČ, Beograd, 275, 25. III 1986, 23.

Živopis oca i kuće

12.  SANDŽAK, Novi Pazar, godina I, br. 4-5/1992, 23.

Beograde, Sarajevo gori

13.  SELAM, Prizren, br. 3, mart-april, 1996, 19, 39.

Most III

Ovo je Sarajevo

Hasanaginica

14.  SELAM, Prizren, br. 4, maj-jun, 1996, 35.

Sećanje sna

15.  SELAM, Prizren, godina II, br. 6, septembar-oktobar, 1996, 26.

Srebrenica

16.  SELAM, Prizren, godina III, br. 8, januar-februar, 1997, 15.

Markala, red za hleb i smrt

17. (…), Stokholm, Sverige, 2000.

Alegro

Den stora Helgen

Ej skickade brevet frain 1942

18. GLAS SANDŽAKA, Kranj, 2000.

Aleuti

19. MOZAIK, br. 5, Bijelo Polje, 20. jul 2004.

Bihor

Dolazi leto, velika svetkovina

20. GLAS  SANDŽAKA (Kulturno udruženje ”Sandžak” u  Sloveniji), br. 7, jul 1999, str. 12, Ljubljana.

Aleuti

21. GLAS SANDŽAKA (Kulturno udruženje ”Sandžak” u Sloveniji), br. 8, oktobar 1999, str. 10, Ljubljana.

Sećanje

 

Pjesme objavljene u drugim publikacijama

 

1. AFRIM ETHEMI, Izložba, Galerija umetnosti, Dom

kulture, Peć, 8–22. 06. 1990.

Ja, pisar Knjige, zapisah

2. AFRIM ETHEMI, Ekspozita, Galeria e Arteve, Shtëpia e Kulturës, Pejë,  8–22. 06. 1990.

Unë, shkrues i Librit, shënova

3. TAKVIM za 1419-20 // 1999. godinu, SELAM, Prizren, str. 99.

Uvijek Foča

4. TAKVIM za 1420-21 // 2000. godinu, SELAM, Prizren, str. 73-80

Hvala, Rožaje

 

Naučni i drugi radovi

 

1. Sistem ličnih imena kod srpskog stanovništva u Klini i Drsniku u Metohiji (zajednički rad A. Džogović–M. Bukumirić), Onomastica jugoslavica, knj. 10, Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za filologiju, Zagreb, 1982, 35-38. Saopštenje na III jugoslovenskoj onomastičkoj konferenciji u Dubrovniku od 10–13. listopada 1979.

2. Toponimija jugoslovenskog dela Prokletija (prvi deo), Onomatološki prilozi, IV, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku, Beograd, 1983, 225–344 (1-120).

3. Iz geografske terminologije Prokletija, Prilozi proučavanju jezika, 20, Institut za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 1984, 173–177 (171–180).

Saopštenje na Naučnom skupu o leksikografiji i leksikologiji u Beogradu// Novom Sadu 3, 4. i 5. decembra 1980.

4. Lična imena iz 1455. godine u Nahiji Dolci u poređenju sa današnjim, Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije, Posebna izdanja, knj. LXX, Odeljenje društvenih nauka, knj. 13, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1985,   281–287. Saopštenje na V jugoslovenskoj onomastičkoj konferenciji u Mostaru     od    12–15. oktobra 1983.

5. Onomastika Dečana i okolnih sela, Onomatološki prilozi, VI, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku, Beograd, 1985, 439–507 (1-69).

6. Onomastika severoistočnih ogranaka Prokletija (planinski predeli severno od Metohije i srednje Poibarje), Onomatološki prilozi, VII, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku, Beograd, 1986, 247-436 (1-190).

7. O nekim narodnim legendama u vezi sa onomastikom Kosova, Obeležja, “Jedinstvo”, Priština, 5/1986, 179–188.

Saopštenje na XXXIII kongresu Saveza udruženja folklorista Jugoslavije u Prištini od 24–27. septembra 1986.

8. Onomastika Đakovice i susednih sela, Onomatološki prilozi, VIII, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku, Beograd, 1987, 221–304 (1-84).

9. Novi pogledi na narodno stvaralaštvo Goranaca, Obeležja, “Jedinstvo”,   Priština, 3/1987, 133–146.

Novi pogledi na narodno stvaralaštvo Goranaca, “Književna reč”, Književna omladina Srbije, 299, 25. aprila 1987, 20–21.

10. Varijante ljubavne pesme o Cveti Kaluši na Kosovu, Zbornik radova XXXIV kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije,Tuzla, 1987,  383–390.

Varijante ljubavne pesme o Cveti kaluši na Kosovu, Obeležja, “Jedinstvo”, Priština, 6/1988, 201–212.

Saopštenje na XXXIV kongresu Saveza udruženja folklorista Jugoslavije u Tuzli od 22–26. septembra 1987.

Starogradske kosovske pesme o Cveti Kaluši, Festival starogradskih pesama, Stručno-naučna tribina, Starogradska pesma u našoj kulturi, Prizren, 17–18. 06. 1988.

11. Neke dijalektatske specifičnosti u govoru Goranaca. Saopštenje na naučnom skupu Društva za primenjenu lingvistiku Kosova, 20. i 21. novembra 1987.

12. THE OLDEST FORMS OF FOLK LYRIC POETRY IN THE REGION OF GORA, 12th International Congress of Anthropological & Ethnological Sciences, Zagreb, 24–31 July 1988. ABSTRACTS of the ICEAS, Volume 12, Zagreb, July 1988, SCIENTIFIC PROGRAMME, page 88, INDEX OF PARTICIPANTS, page 184. DIRECTORY 12th ICEAS, Zagreb, 24–31 July 1988, page 71 and 84 (Table of Contents), Zagreb – Washington, D. C.  September 1988.

(v. Dr Gjyletkin Shehu, Rezultate interesante shkencore, “Rilindja”, Prishtinë, 22. VIII 1988).

13. Lingvističko-metodološki aspekti beleženja toponima na Prokletijama. Saopštenje na Jugoslovenskom simpozijumu o Prokletijama i III susretu geomorfologa Jugoslavije, Rožaje, 12–18. septembra 1988. (v. Bjelopoljske novine, Bijelo Polje, 12. septembra 1988, 6).

14. Narodne legende u onomastičkom materijalu rožajskog, plavskog i gusinjskog kraja, Zbornik radova XXXV kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije,Titograd, 1988, 32–38.

Saopštenje na XXXV kongresu Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Rožaje, 26–29. septembra 1988.

15. Socijalni motivi u goranskoj narodnoj lirskoj pesmi kao svedočanstvo zajedništva naroda, Zbornik radova XXXVI kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Sokobanja, 1989, 128–132, Beograd, 1989.

Saopštenje na XXXVI kongresu Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Sokobanja, 25–29. IX 1989.

16. Goranske dečje brojalice, Rad XXXVII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Plitvička jezera, 1990, Zagreb, 1990, 548–553.

Saopštenje na XXXVII kongresu Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Plitvice, 1–5. X 1990.

17. Dijalektalne i zavičajne govorne specifičnosti u epu Ženidba Smailagić Mehe Avda Međedovića. Saopštenje na Znanstvenom sympoziju “Književne i etičke vrijednosti epa Ženidba Smailagić Mehe Avda Međedeovića” i Mitingu poezije na Obrovu, Bijelo Polje, 6. i 7. septembra 1991. (v. R. Perišić, Spisak za protest, “Pobjeda”, Titograd, 5. IX 1991; v. F. Fejzić, Iskra u kamenu, “Muslimanski glas”, Sarajevo, broj 24, godina II, 13. septembar 1991, 20).

18. O nekim problemima sakupljanja i beleženja sandžačkih usmenih tvorevina. Saopštenje na Simpoziju “Dometi sandžačke književnosti”, Novi Pazar, 18. i 19. oktobra 1991.

19. Iz naše dijalektologije – Sandžački govori, “Sandžak”, Novi Pazar, godina II, br. 13/1993, 22-23.

Saopštenje na II simpozijumu o sandžačkom Homeru Avdu Međedoviću, Bijelo Polje, septembar 1992.

20. Poezija kao opravdanje rađanja, “Vakat”,Skopje, godina I, br. 2, 15. februar 1994, 14-15.

21. Iz naše onomastike – O nazivu Bosna (i o etnicima Bosanac // Bošnjak), “Vakat”,Skopje, godina I, br. 4, april 1994, 13 i 26.

22. Iz onomastike Sandžaka – Poreklo i značenje nekih toponima, “Vakat”, Skopje, godina I, br. 5, maj 1994,       18-19.

23. Recenzija (Omer Turković, Širaski slavuji, Poema o nesrećnim ljubavnicima Medžnunu i Lejli), NUR – časopis za kulturu i islamske teme, Kulturno odeljenje Ambasade Islamske Republike Iran, Beograd, vol. III, No 5, 5. februar 1994, 49.

24. Poema “Medžnun i Lejla” Omera Turkovića, NUR – časopis za kulturu i islamske teme, Kulturno odeljenje Ambasade Islamske Republike Iran, Beograd, vol. III,  No 6, jul 1994, 63-64.

25. O nekim problemima beleženja i sakupljanja sandžačkih usmenih tvorevina, ALMANAH – časopis za proučavanje, zaštitu i prezentaciju kulturno-istorijske baštine Muslimana, godina I, Podgorica, br. 1–2, 1994,       51-55.

26. Dijalektalne i  zavičajne  govorne  specifičnosti  u  epu  Ženidba  Smailagić Mehe – Avda Međedovića,  ALMANAH – časopis za proučavanje, zaštitu i       prezentaciju kulturno-istorijske baštine Muslimana, godina I, Podgorica, br. 1-  2, 1994, 67-71.

27. Strah i drhtanje (Ismeta R, Krcić, Prsti ogledala, USZP – Književni i zananstveni krug, Plav, 1993, 1-64), NUR – časopis za kulturu i islamske teme, Kulturno odeljenje Ambasade Islamske Republike Iran, Beograd, vol. IV, No 7, april 1995, 69-70.

28. Iz onomastike Sandžaka, IDENTITET BOŠNJAKA – MUSLIMANA (zbornik radova sa naučnog simpozija u Plavu), Centar za kulturu – Plav, 1955, 141-153.

29. Bosanski//bošnjački jezik (naučni izvori i argumenti), I dio, SELAM, list za kulturu, vjeru i nauku, br. 2, februar 1996//Ramazan 1416, Prizren, 37-38.

30. ONOMASTIKA GORE, Onomatološki prilozi, XII, SANU, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku, Beograd, 1996, 33–366 (1–334).

31. Treći vijek “Hasanaginice”, LIBERTAS, časopis za društvena pitanja, 3, Novi Pazar, 1996, 99-111.

32. Bosanski//bošnjački jezik (naučni izvori i argumenti), II dio, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, mart-april 1996, br. 3, Prizren, 32-33.

33. O  etniku   Bosanac//Bošnjak,  I dio,  SELAM,   revija  za  kulturu,  vjeru i  nauku, mart -april 1996, br. 3, Prizren,       34-36.

34. Bosanski//bošnjački jezik (naučni izvori i argumenti), III dio, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, maj-jun 1996, br. 4, Prizren, 31.

35. Bosanac-Bošnjak, II dio (O etniku Bosanac//Bošnjak), SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, maj-jun 1996, br. 4, Prizren, 32.

36. Bosanski//bošnjački jezik (naučni izvori i argumenti), IV dio, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, jul-avgust 1996, br. 5, Prizren, 29-30.

37. O etniku Bošnjak, III dio (O etniku Bosanac//Bošnjak), SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, jul-avgust 1996, br.5, Prizren, 31-33.

38. Naši pjesnici (Husein Bašić), SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, jul-avgust 1996, br. 5, Prizren, 34 (tekst priredio A. Dž.).

39. O etniku Bošnjak, IV dio (O etniku Bosanac//Bošnjak), SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. II, br. 6, septembar-oktobar 1996, Prizren, 26.

40. Pjesme majke Ramize (O knjizi Poaenje Miftara Adžemi), SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. II, br. 6, septembar-oktobar 1966,  Prizren, 29-30.

41. Znam ja ko sam i čiji sam, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. II, br. 6, septembar-oktobar 1996, Prizren, 39.

42. Ko smo, u stvari, mi (O identitetu stanovnika Gore i Prizrenskog podgora), SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. II, br. 7, novembar-decembar 1996, Prizren, 25-26.

43. Velika ćuprija Omera Turkovića (Pogovor romanu Velika ćuprija), Novi Pazar, 1996.

44. Omer Turković, Velika ćuprija (osvrt), Sandžačke novine, br. 30, 18. decembar 1996, Novi Pazar, str.16.

45. Ko smo, u stvari, mi ( O identitetu stanovnika Gore i Prizrenskog podgora), II deo, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. III, br. 8, janar-februar 1997, Prizren, 25-26.

46. Privlačnost persijske misli i pesništva (O knjizi Islamsko-persijska kultura i uticaj persijskog jezika u nas Jašara Redžepagića), SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. III, br. 9, mart-april 1997, Prizren, 28-29.

47. Muslimanka u narodnoj tradiciji (Đul-Fatima, narodno predanje, zapisala Bisera Doličanin, u Peći), SELAM,  revija za kulturu,  vjeru i nauku, god. III, br. 9, mart-april 1997, Prizren, 35 (priredio A.Džogović).

48. Uspon goranske književnosti (recenzija//pogovor za dramu Murat i Razija Jonuza Kalja), Prizren, 1997.

49. Ćelo (narodna priča), Sandžačke novine, br. (…), Novi Pazar, 1997.

50. Pjesničke metafore Vejsela Hamze, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. III, br. 10, maj-jun 1997, Prizren, 23-25.

51. Osvrt na postojeće programe za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje (oblast jezika i književnosti) – I dio, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. III, br. 10, maj-jun 1997, Prizren, 16-17 (Inicijali B. P. A.).

52. Pjesma nas je uzdigla do najviših vrhova čovječnosti (Izlaganje na književnim susretima u Mušnikovu kod Prizrena), “Glas Islama”, avgust 1997, 20.

53. Osvrt na postojeće programe za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje (oblast jezika i književnosti) – II dio, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. III, br, 11, jul-oktobar 1997, Prizren, 20-21 (inicijali A. Dž.).

54. Nije bilo niti skrivanja niti neznanja, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. III, br. 11, jul-oktobar 1997, Prizren, 22-23.

55. Tragovi zvuka i svjetlosti (Selman Ljačević, Zemlja dobre nade, Alamanah, Podgorica, 1995, 1-47), SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. III, br. 11, jul-oktobar 1997, Prizren, 24.

56. Osvrt na postojeće programe za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje (oblast jezika i književnosti) – III dio (Novi obrazovni programi), SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. III, br. 12, novembar-decembar 1997, Prizren, 22-23 (inicijali A. Dž.)

57. Poezija Džavida Adžajlića, pogovor u knjizi “Buntovnik sa razlogom” Džavida Adžajlića, Prizren//Peć, 1998,       137-146.

58. Poetika našega bošnjačkog jezika, I, “Glas Islama”, god. II, br. 15, februar 1998, Novi Pazar, 19.

59. Poetika našega bošnjačkog jezika, II, “Glas Islama”, god. II, br. 16, mart 1998, Novi Pazar, 19.

60. Ismet Ćeranić Rašidov: Šapat školjke (Izd. U. G. Hijatus, Zenica, 1996), SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. IV, br. 13, januar-mart 1998, Prizren, 26.

61. Naši pjesnici (Ajša Zahirović i Denisa Turković), SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. IV, br. 13, januar-mart 1998, Prizren, 27.

62. Jezik sandžačke alhamijado književnosti, ALMANAH, Podgorica, 1998, 163-195.

63. Poetika našega bošnjačkog jezika, ALMANAH, Podgorica, 1998, 195-203.

64. Abdagićev epski junak i pripovjedač Vejsil, ALMANAH, Podgorica, 1998, 203-211.

65. Pisati i čitati (esej u knjizi poezije “Jupiterov san” Ismeta Ćeranića, Dom štampe dd Zenica), Sarajevo, 1999, 71-87.

66. Tragovi čovjeka i vremena (esej u knjizi poezije “Cijena vlastite kože” Džavida Adžajlića), 1999

67. Bosanski // Bošnjački jezik je istorijska realnost, SELAM, bošnjačka revija za    kulturu, vjeru i društvo, god. V, br. 14, avgust 1999, Prizren, 33-36

68. Pjesnik zavičaja i doma, SELAM, bošnjačka revija za kulturu, vjeru i društvo, god. V, br. 15, septembar-oktobar 1999, Prizren, 34

69. Neistine u književnom djelu, SELAM, bošnjačka revija za kulturu, vjeru i društvo, god.V, br. 15, septembar-oktobar 1999, Prizren, 35-36

70. Pusta vrata, ALMANAH, br. 5-6, Podgorica, 1999, 223-228 (esej o romanu  Krivice, Husa BašIća, izd. u Podgorici 1998. god.)

71. Treći vijek “Hasanaginice”, KOSOVSKI AVAZ, Prizren, br. 1, 8. decembar 1999, str. 10; br. 2, 20. decembar 1999, str. 10 (nastavak)

72. Da bošnjački korpus bude ravnopravan dio kulturne i slobodne Evrope, SELAM, bošnjačka revija za kulturu, vjeru i društvo, br. 16, Prizren, 1999, 7-9 (Asmir).

73. Buđenje korijena – poetski razgovori Hamida Isljami, SELAM, bošnjačka revija   za kulturu, vjeru i društvo, br. 16, Prizren 1999, 31-32.

74. Izlog knjiga naših pisaca, SELAM, bošnjačka revija za kulturu, vjeru i društvo, br. 16, Prizren, 1999, 33.

75. Poetika zavičaja, mita i bošnjačkog jezika (Pjesničke knjige Ragipa Sijarića) –esej u knjizi Sijarićeve poezije “Naletnjak”, SELAM, Prizren, 2000, 1-20.

76. Sudbina pjesnika i poezije (pogovor knjizi “Balada o pjesniku” Miftara Adžemi, izd. u Prizrenu, 2000), Prizren, 2000,  57-64.

77. Drugo čitanje Isa Kalača, KOSOVSKI AVAZ, br. 12, 5. april 2000, Prizren, str. 8

78. Neki problemi šarplaninske onomastike, SELAM, bošnjačka revija za kulturu, vjeru i društvo, br. 17, Prizren, 2000, 18-19.

79. Je li boškački žargon tajni govor bogumila, SELAM, bošnjačka revija za kulturu, vjeru i društvo, br. 17, Prizren, 2000, 24-25.

80. Pisac i njegovo djelo, SELAM, bošnjačka revija za kulturu, vjeru i društvo, br. 17, Prizren, 2000, 26-27.

81. Neke jezičke osobine Mevluda hafiza Saliha Gaševića, SELAM, bošnjačka revija za kulturu, vjeru i društvo, br. 17, Prizren, 2000, 29-32.

82. O nekim antroponimima kod sandžačkih Bošnjaka, ALMANAH, 9-10, Podgorica, 2000, 55-56.

83. Neke jezičke osobine Mevluda hafiza Saliha Gaševića, ROŽAJSKI ZBORNIK, br. 9, Rožaje, 2000,  125-149.

84. Toponimi rožajskog kraja, VELIKI ODMOR, br. 10, Rožaje, 2000, 15.

85. Šta je to što nije, SELAM, bošnjačka revija za kulturu, vjeru i društvo, br. 18, Prizren, 2001, 7-9.

86. Neke jezičke osobine Mevluda hafiza Saliha Gaševića, II dio, SELAM, bošnjačka revija za kulturu, vjeru i društvo, br. 18, Prizren, 2001, 31-34.

87. Tri knjige poezije Uzeira Ajradini, SELAM, bošnjačka revija za kulturu, vjeru i društvo, br. 18, Prizren, 2001,       37-38.

88. Pjesnik Ganić-Fetahović ponovo u Rožajama, PJESME LJUBAVI I ZAHVALNOSTI PREMA STVORITELJU, prepjevao Zaim Azemović, izdavač Zajednica književnih i naučnih radnika, Rožaje, 2001, 29-33.

89. I BERLINSKI ZID I BERLINSKI LED ili kako dodirnuti ljepotu (Hodo Katal: BERLINSKI LED, Sarajevo, 1999), TUTINSKI ZBORNIK, br.1, Tutin, 2001, 151-158.

90. Tragom Homera, Ovidija, Orfeja, ”SELAM”, br. 19, maj 2001, Prizren, 35-37.

91. Neke jezičke osobine ”Mevluda” hafiza Saliha Gaševića, ”SELAM”, br. 19, maj 2001, Prizren, 37-38.

92. Neke jezičke osobine ”Mevluda” hafiza Saliha Gaševića, ”SELAM”, br. 20, septembar, 2001, Prizren, 19-21.

93. Dijalektalne i zavičajne govorne specifičnosti u epu ”Ženidba Smajilagić Mehe” Avda Međedovića (I dio), ROŽAJSKI ZBORNIK, 10, Rožaje, 2001, 69-95.

94. Narodno pametovanje i pričanje (Zaim Azemović: Pamet je u narodu – Staro Rožaje u anegdotama i legendama, Rožaje, 2000), ROŽAJSKI ZBORNIK, 10, Rožaje, 2001, 246-252.

95.  Hronika sjaja i bijede (Nad knjigom ”Tri boje vremena” Omera Turkovića),  SANDŽAČKE NOVINE, 10. oktobar 2001, Novi Pazar, 14.

96. Ojkonimi tipa Ljubinje i Ljubošta (I dio), ”ALEM”, br. 17, 12. oktobar 2001,  41-43.

97. Jusuf i Džemilja – prva drama u Gori, ”SELAM”, br. 21. oktobar 2001, Prizren, 34-36.

98. Neke jezičke osobine ”Mevluda” hafiza Saliha Gaševića (5), ”SELAM”, br. 21, oktobar 2001, Prizren, 40-42.

99. Ojkonimi tipa Ljubinje i Ljobošta (II dio), ”ALEM”, br. 18, 26.oktobar 2001, 45-46.

100. Ojkonimi tipa Ljubinje i Ljubošta (III dio), ”ALEM”, br. 19, 09. novembar 2001, 39-40.

101. Bošnjaci Vitomirice (onomastika), NVO – GRINBOK, Peć, 2001, 1-226.

102. Lament nad zavičajem, ”SELAM”, br. 22, decembar  \ 2001, Prizren, 36-37.

103. Izbor iz ”Antologije bošnjačkih pjesnika iz Sandžaka i Kosova”, Alije Džogovića, ”ALEM”, br. 26, 06. februar 2002, Priština, 27.

104. Izbor iz ”Antologije bošnjačkih pjesnika iz Sandžaka i Kosova”, Alije Džogovića, ”ALEM”, br. 27, 13. februar 2002, Priština.

105. Izbor iz ”Anologije bošnjačkih pjesnika iz Sandžaka i Kosova”, Alije Džogovića, ”ALEM”, br. 28, 20. februar 2002, Priština.

106. Pjesnička afirmacija Bele Džogović (od prve pjesme do svjetske antologije), ”SELAM”, br. 23, februar 2002, Prizren, 33.

107. Poetika doma i zavičaja, ”SELAM”, br. 23, februar 2002, Prizren, 33.

108. Pjesnik ljudske patnje i pravde, ”ALEM”, br. 29, 09. mart 2002, Priština, 27- 28.

109. Lirsko rezbarenje i opisivanje, ”ALEM”, br. 30, 16. mart 2002, Priština, 27-28.

110. Pjesnička panorama Sadrije Sijarića, ”ALEM”, br. 32, 30. mart 2002, Priština, 29.

111. Retorika i poetika Ćemaila Kurtiši, ”ALEM”, br. 33, 06. april 2002, Priština, 24-25.

112. Pisanje i čitanje, ”SELAM”, br. 24, Prizren, 2002, 8-10.

113. Treći susreti bošnjačkih pisaca Kosova, ”SELAM”, br. 24, Prizren, 2002, 22/23.

114. Djeca su ukras i radost planete, ”SELAM”, br. 24, Prizren, 2002, 36/37.

115. Pjesme iz abecede, ”ALEM”, br. 39, 29. juna 2002, Priština//Prizren, 30/31.

116. Leksičke i dijalektalne specifičnosti u epu ”Ženidba Smailagić Mehe” Avda Međedovića, ALMANAH, br. 19-20, Podgorica, 2002, 17-84.

117. Dijalektalne i zavičajne govorne specifičnosti u epu ”Ženidba Smajilagić Mehe” Avda Međedovića (II dio), ROŽAJSKI ZBORNIK, 11, Rožaje, 255- 291.

118.  BIJEL BEHAR, Antologija pjesama bošnjačkih pisaca Kosova i Sandžaka, Autor i Kulturna zajednica Bošnjaka Kosova u Švicarskoj (sa sjedištem u Cirihu), Prizren, 2003, 1-825.

119. Pjesnička afirmacija Bele Džogović (Od prve pjesme do svjetske antologije), Bosanska riječ/Bosnisches wort, Wuppertal/Tuzla, esej objavljen u zbirci SUNCOKRETI Bele Džogović, 2002, 77-79.

120. Svečana promocija POČETNICE bosanskog jezika, ”ALEM”, br. 94, 08. februar 2003, Prizren//Priština, 14/15.

121. Bošnjaci su bili jedan od pismenijih naroda u Evropi, ”ALEM”, br. 94, 08. februar 2003, Prizren//Priština, 16.

122. Knjiga o Kalačima i Kalačama, recenzija u monografiji KALAČI – život i običaji, autora Halila Kalača, Rožaje, 2003, 15-20.

123. Neke jezičke osobine Mevluda hafiza Saliha Gaševića, ALMANAH, br. 21-22, Podgorica, 2003, 69-93.

124. Sandžački pisci su usamljeni, GLAS ISLAMA, br. 76, mart 2003, 17-21.

125. Tragedija pjesnika, esej u knjizi PJESME ŽIVOTA autora  Fadila Osmanovića,  Novi Pazar, 2004, 96-102.

126. Najljepše sijaju mamine oči, esej u knjizi SNIJEŽNI KRISTALI autora Bele Džogović, Wupertal // Tuzla, 2004, 91.

127. NASTAVNI  PLAN  I  PROGRAM  9, Bosanski jezik i književnost IX (Alija Džogović, Bedrija Redžepagić), MONT; Priština, 2002, 17-26.

128. NASTAVNI  PLAN  I  PROGRAM  10, Bosanski jezik i književnost X (Alija Džogović, Bedrija Redžepagić), MONT, Priština, 2003, 2-40.  

129. Bošnjački jezik (esej), ”GLAS SANDŽAKA” (Kulturno udruženje ”Sandžak” u Sloveniji), br. 16, april 2003, str. 12 / 13, Ljubljana.

130. Kako je naš otac gradio kuću (pjesma), ”GLAS SANDŽAKA” (Kulturno udruženje ”Sandžak” u Sloveniji), br. 21, oktobar 2004, str, 9, Ljubljana.

131. Nam i um (u knjigama Ragipa Sijarića), Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga I, Prizren // Malmö, 2003, 1-103.

132. Knjiga priča o Bihoru i Bihorcima (u knjizi ”Razgovor  sa majkom” Ragipa Sijarića), Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga II, Prizren // Malmö, 2003, 119-122.

133. Priče Naze Iković (u knjizi ”Tri priče” Naze Iković), Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga IV, Prizren // Malmö, 2004, 101-105.

134. Pamćenje i zapisivanje (u knjizi ”Šahoviće – i druga pamćenja” Ragipa Sijarića), Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga V, Prizren // Malmö, 2004, 113-121.

135. Između mita i stvarnosti (u knjizi ”Šipovice – uvori i izvori” Ragipa Sijarića), Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga VI, Prizren // Malmö, 2004, 77-83.

136. Pjevanje kao sudbina (u knjizi ”Đule Bahović – bihorski guslar i pjevač” Ragipa Sijarića, Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga VII, Prizren // Malmö, 2004, 87-94.

137. NASTAVNI  PLAN  I  PROGRAM  11, Bosanski jezik i književnost XI, (Alija Džogović, Bedrija Redžepagić), MONT, Priština, 2005.

138. NASTAVNI  PLAN  I  PROGRAM  12, Bosanski jezik i književnost XII, (Alija Džogović, Bedrija Redžepagić), MONT, Priština, 2005.

139. Bošnjaci i njihov jezik kroz historiju (I dio), ALEM, br. 147, 19. mart 2005, Prizren, 40 / 41.

140. Bošnjaci i njihov jezik kroz historiju (II dio), ALEM, br. 148, 02. 04. 2005. godine, Prizren, 36/37.

141. Bošnjaci i njihov jezik kroz historiju (III dio), ALEM, br. 149, 16. 04. 2005. godine, Prizren, 59.

142. Bošnjaci i njihov jezik kroz historiju (IV dio), ALEM, br. 150, 30. 04. 2005. godine, Prizren, 33.

143.  Bošnjaci i njihov jezik kroz historiju (V dio), ALEM, br. 151, 00. 05. 2005. godine, Prizren.

144. Sandžački govori, GLAS SANDŽAKA (Informativni list kulturnog udruženja ”Sandžak” u Sloveniji), br. 23, april 2005, Ljubljana, 6/7.

 

 

Novi  radovi Alije  Džogovića

 

1. Aleuti (pjesma), ”GLAS SANDŽAKA” (Kulturno udruženje ”Sandžak” u Sloveniji), br. 7, jul 1999, str. 12, Ljubljana.

2. Sećanje (pjesma), ”GLAS SANDŽAKA” (Kulturno udruženje ”Sandžak” u Sloveniji), br. 8, oktobar 1999, str. 10, Ljubljana.

3. NASTAVNI  PLAN  I  PROGRAM  9, Bosanski jezik i književnost IX (Alija Džogović, Bedrija Redžepagić), MONT; Priština, 2002, 17-26.

4. NASTAVNI  PLAN  I  PROGRAM  10, Bosanski jezik i književnost X (Alija Džogović, Bedrija Redžepagić), MONT, Priština, 2003, 2-40.  

 5. Bošnjački jezik (esej), ”GLAS SANDŽAKA” (Kulturno udruženje ”Sandžak” u Sloveniji), br. 16, april 2003, str. 12 / 13, Ljubljana.

6. Kako je naš otac gradio kuću (pjesma), ”GLAS SANDŽAKA” (Kulturno udruženje ”Sandžak” u Sloveniji), br. 21, oktobar 2004, str, 9, Ljubljana.

7. Nam i um (u knjigama Ragipa Sijarića), Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga I, Prizren // Malmö, 2003, 1-103.

8. Knjiga priča o Bihoru i Bihorcima (u knjizi ”Razgovor sa majkom” Ragipa Sijarića), Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga II, Prizren // Malmö, 2003, 119-122.

9. Priče Naze Iković (u knjizi ”Tri priče” Naze Iković), Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga IV, Prizren // Malmö, 2004, 101-105.

10. Pamćenje i zapisivanje (u knjizi ”Šahoviće – i druga pamćenja” Ragipa Sijarića), Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga V, Prizren // Malmö, 2004, 113-121.

11. Između mita i stvarnosti (u knjizi ”Šipovice – uvori i izvori” Ragipa Sijarića), Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga VI, Prizren // Malmö, 2004, 77-83.

12. Pjevanje kao sudbina (u knjizi ”Đule Bahović – bihorski guslar i pjevač” Ragipa Sijarića, Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga VII, Prizren // Malmö, 2004, 87-94.

13. NASTAVNI  PLAN  I  PROGRAM  11, Bosanski jezik i književnost XI, (Alija Džogović, Bedrija Redžepagić), MONT, Priština, 2005, ….

14. NASTAVNI  PLAN  I  PROGRAM  12, Bosanski jezik i književnost XII, (Alija Džogović, Bedrija Redžepagić), MONT, Priština, 2005, ….

15. Bošnjaci i njihov jezik kroz historiju (I dio), ALEM, br. 147, 19. mart 2005, Prizren, 40 / 41.

16. Bošnjaci i njihov jezik kroz historiju (II dio), ALEM, br. 148, 02. 04. 2005. godine, Prizren, 36/37.

 17. Bošnjaci i njihov jezik kroz historiju (III dio), ALEM, br. 149, 16. 04. 2005. godine, Prizren, 59.  

18. Bošnjaci i njihov jezik kroz historiju (IV dio), ALEM, br. 150, 30. 04. 2005. godine, Prizren, 33.

 19. Bošnjaci i njihov jezik kroz historiju (V dio), ALEM, br. 151, 14. 05. 2005. godine, Prizren, 41.

 20. Bošnjaci i njihov jezik kroz historiju (VI dio), ALEM, br. 152, 28. 05. 2005. godine, Prizren, 35.

 21. Islam i evropska renesansa, TAKVIM, 1425/26 (2005), Prizren, 39 – 48.

22. PORIJEKLO PJESME, UBPSZ, knj. X, Prizren, 2005, 1-279.

23. Izvor voda izvirala (esej u knjizi ”Bihorski soko” R. Sijarića, UBPSZ, knj. XI, Prizren, 2005), str. 75-85.

24. Bošnjački dukati sa jezika (esej u knjizi ”Šipovački dukati sa jezika” R. Sijarića, UBPSZ, knj. XII, Prizren, 2005), str. 143-150.

25. Sjećanje i pripovijedanje Naze Iković (esej u knjizi ”Srebrena vodenica” N. Iković, UBPSZ, knj. XIV, Prizren, 2005), str. 93-102.

26. Porijeklo i značenje nekih toponima, ALMANAH, knj. 27-28, Podgorica, 2004, str. 69-88.

27. Fenomen jezika u pripovijedanju (esej u knjizi ”Stara vjerovanja” i kultovi Bošnjaka u Sandžaku R. Sijarića, UBPSZ, knj. XVI, Prizren, 2005), str. 117-124.

28. Spasenje u pisanju (esej u knjizi ”Sjaj duge” Biserke Mehmed, UBPSZ, knj. XVII, Prizren, 2005), str. 85-91.

29. Satira na Tamonjega, ”Glas Sandžaka”, Informativni list Kulturnog udruženja ”Sandžak” u Sloveniji, br. 25, Ljubljana, 2005, str. 8-11. Roman mudrosti, predanja, logike i historije (esej u romanu ”Šemsi-pašina balkanska sudbina” Zaima Azemovića, autorovo izdanje, Tutin 2005), str. 167-168.

 30. Onomastika u funkciji literarne kreacije (esej u knjizi ”Toponimija Bihora u sjećanju i pripovijedanju” Ragipa Sijarića, UBPSZ, knj. XVIII, Prizren, 2005), str. 101-129.Bošnjaci neće da žive sami, ALEM, br. 156 (Dodatak ”Forum Bošnjaka Kosova”), Prizren, 2005, str. 4-5.

31. Kontinuitet bošnjačkog epskog pjevanja u Sandžaku, ALMANAH, 31-32, Podgorica, 2005, str. 129-148.

32. FBK usvojio jedinstvenu platformu, ALEM, br. 157, Prizren, 2006, str. 5-13.

33. Suočavanja i izazovi, ALEM, br. 160, Prizren, 2006, str. 32-33.

34. Pjevanje i pripovijedanje (Studija u knjizi ”Plav – Gusinje zaljedila tuga” Ibrahima Ibra Musića), Plav, 2006, str. 497-519.

35. Čovjek je povod za nešto više (esej u knjizi ”Štit od Zlata” Ferida Muhića), Prizren, 2006, str. 223-232.

36. Čovjek je povod za nešto više (esej o knjizi ”Štit od Zlata” Ferida Muhića), ALEM, br. 161, Prizren, 2006, str. 6-11.

37. Čovjek je povod za nešto više (esej u zborniku ”Od zavičaja do tuđine” R. Sijarića), Prizren // Malmö,  2006, str. 308-316.

38. Alija Džogović: biografija; osam pjesama (u zborniku ”Od zavičaja do tuđine” R. Sijarića), Prizren // Malmö,  2006, str. 294-308.

39. O ovoj knjizi (u zborniku ”Od zavičaja do tuđine” R. Sijarića), Prizren // Malmö,  2006, str. 411-413.

40. Svijet dječje mašte i prirode (u knjizi ”Leptiri” Bele Džogović), Tešanj (BiH), 2006, str. 81-88.

41. Toponomastika turskog porijekla i njena prilagođenost u sistemima južnoslovenskih jezika, ALMANAH, 33-34, Podgorica, 2006, str.127-145.

42. Bihorski govori u usmenoj i pisanoj komunikaciji (u knjizi R. Sijarića: Etnografski zapisi – Šipovački rječnik u pamćenju i pripovijedanju), Prizren, 2006, str. 159-163.

43. Prvi roman o đurumlijama (u knjizi ”Đurumlija” Mevlude Melajac), Novi Pazar, 2006, str. 203-211.

44. Alija Đerzelez – Mit i stvarnost (na primjeru usmene tradicije), Rožajski zbornik, br. 13, Rožaje, 2007, str. 209-226.

45. Kako razumjeti pjesnika Meha Barakovića (Traganje za Simetrijom i Ravnotežom ili Usamljenost kao splin sudbine), Rožajski zbornik, br. 13, Rožaje, 2007, str. 227-236.

46. Bihor (pjesma), Bošnjačka riječ, br. 3-4, Novi Pazar, 2006, str. 66.

47. Vrijednosti i funkcija knjige ”Na raskršću vremena od Kapetanovića do Mušovića”, autora Jašara Redžepagića, br. 168, Prizren, 2007, str.32-33.

48. NAM I UM u knjigama Ragipa Sijarića, knj. II, Prizren, 2007, 103.

49. ÍGI ÉPÍTETT APÁNK HÁZAT (Kako je naš otac gradio kuću), preveo na mađarski jezik Fehér István (preuzeto oktobra mjeseca 2007. godine sa Interneta).

 50. FELIRAT MATERIDŽA KÖVÉN (Zapis na kamenu Materidže), preveo na mađarski jezik Fehér István (preuzeto oktobra mjeseca 2007. godine sa Interneta).

 51. ALIJA ĐERZELEZ – MIT I STVARNOST, Almanah 37-38, Podgorica, 2007, str. 19-39.

 52. FALCO PEREGRINUS (Poetsko-filozofska falkonika Ferida Muhića), Almanah 37-38, Podgorica, 2007, str. 249-265.  

 53. O dobrog li dana u blizini tvojoj (esej), Novopazarski zbornik, 30, Novi Pazar, 2007, str. 121-135.

 54. Bošnjački bog Mars (O novoj knjizi Mevlude Melajac: Amanet), Bošnjačka riječ, 10, Novi Pazar, 2008, str. 48-54.

 55. Prijateljstvo po srcu i pameti (esej u knjizi Šemsa Agovića ”Moje druženje sa dr. Feridom Muhićem), Ljubljana, 2008, str. 115-118.

56. Od anegdote do historije (esej u knjizi Rama M. Markišića ”Kamen je težak dok nije pomjeren sa svoga mjesta), Rožaje, 2008. str. 257-270.

 57. Sandžačka ranobalkanska onimija, Almanah 45-46, Podgorica, 2009, str. 7-49.

 58. Vrijeme demona i vrijeme ekstrema i obračun s njima, Almanah 45-46, Podgorica, 2009, str. 233-247.

59. Onomastika plavsko-gusinjske dijalekatske oblasti, Almanah, Podgorica, 2009, str. 1-558.

  62. Jašarov doprinos bošnjačkoj znanosti, Bošnjačka riječ, 13-16, Novi Pazar, 2009, str. 11-15.

63. Značajan doprinos bošnjačkoj književnosti Kosova, Rožajski zbornik, 14, Rožaje, 2010, str. 269-277.

64. Fenomen sjećanja i pripovijedanja (Bećir Redžović Bajraktar: Od Biševa u Sandžaku do seobe u Tursku) u Od Biševa u Sandžaku do seobe u Tursku, autorovo izdanje, Istanbul, 2010, str. 287-296.

65. Onomastički aspekt eponima Baton u kontekstu naučnih diskusija o Batonovom ustanku 6-9. godine, Bošnjačka riječ, br. 17-18, Novi Pazar, 2010, 11-15.

 

UDŽBENICI

  

1. BOSANSKI JEZIK sa elementima nacionalne kulture, za  prvi razred osnovne škole (koautori: Alija Džogović, Hodo Katal), Novi Pazar, 2005, str. 1-70.

2. BOSANSKI JEZIK sa elementima nacionalne kulture, za drugi razred osnovne škole (koautori: Alija Džogović, Hodo Katal), Novi Pazar, 2005, str. 1-73.

3. BOSANSKI JEZIK sa elementima nacionalne kulture, za treći razred osnovne škole (koautori: Alija Džogović, Hodo Katal), Novi Pazar, 2005, str. 1-111.

4. MOSTOVI – ČITANKA ZA DEVETI ORIJENTACIONI RAZRED, Ministrastvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, 2005, str. 1-360.

5. MODRA RIJEKA – ČITANKA ZA TRINAESTI RAZRED, Ministrastvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, 2006, str. 1-374.

6. ŠTIT OD ZLATA – ČITANKA ZA DESETI RAZRED, Ministrastvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, 2011, str. 1-350.

7. ZLATNE RUKE – ČITANKA ZA SEDMI RAZRED, Ministrastvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, 2007, str. 1-190.

8. BOSNA PRKOSNA – ČITANKA ZA VIII RAZRED, Ministrastvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, 2010, str. 1-200.

  

ONOMASTIKA

  

1. BOŠNJACI VITOMIRICE (onomastika), NVO – GRINBOK, Peć, 2001, 1-226.

2. ONOMASTIKA ŽUPE I PRIZRENSKOG PODGORA, Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Malmö, 2006, 1-459.

3. ONOMASTIKA PLAVSKO-GUSINJSKE DIJALEKATSKE OBLASTI, Almanah, Podgorica, 2009, 1-546.

 

Ostali  radovi  (I)

 

1.   Pesma o zanosnoj Cveti, “Jedinstvo”, Priština, 23. jul 1977, 11.

2.   Poreklo i značenja imena, “Jedinstvo” , Priština”, 19. oktobar 1985, 11.

3.     Sandžački književno-naučni tokovi – Kako dalje, “Sandžak”, Novi Pazar, godina II, br. 16–17 / 1993, 26 –27.

4.   Kako dalje, “Vakat”,Skopje, br. 3 , mart 1994, 10 –11.

5.  O jednakosti kultura (Pravo naroda na slobodu), “Sandžak”, Novi Pazar, godina  III , br.  39–40 , 1994, 28–29 (Reka kuč – anonim).

6.  Džamija Hadrovića u Nišu, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku,  god. IV,   br. 13, januar–mart 1998, Prizren, 33 (autori: prof. dr Hakija Hadrović i Alija Džogović, književnik). (Tekst za fusnotu napisao A. Džogović).

7. Džamija Hadrivića u Nišu, BEHAR, časopis za književnost, umjetnost, nauku i kulturu, god. I, br. 1, jul-avgust 1999, Rožaje, str. 32-33 (autori: prof. dr Hakija Hadrović i Alija Džogović, književnik). (Tekst za fusnotu napisao A. Džogović).

8.  Trajan spomenik zavičaju i zemljacima (fragment iz recenzije na knjigu Z. Azemovića “Zavičaj na cvjetnim brdima – Bukovica kod Rožaja”, izdavač Zajednica književnih i naučnih radnika), Rožaje, 2000, 3.

9.  Da pjesma nadahne vaša srca, SELAM, bošnjačka revija za kulturu, vjeru i društvo, br. 18, Prizren, 2001, 22-23 (anonim).

 

Ostali  radovi    (II)

 

1. Alija Džogović, Belo Polje (selo kod Peći), Upitnik za srpskohrvatski//hrvatsko­srpski  dijalektološki atlas, SANU, Beograd, 1986.

2. Alija Džogović, Vranište  (selo kod Dragaša u Gori), Upitnik za  srpskohrvat­ski // hr­v­at­skosrpski dijalektološki atlas, SANU, Beograd, 1987.

 1. Alija Džogović, Đakovica, Upitnik za srpskohrvatski // hrvatskosrpski  dijalektološki atlas, SANU, Beograd, 1995.
 1. Alija Džogović, Novi Pazar, Upitnik za srpskohrvatski // hrvatskosrpski dijalektološki atlas, SANU, Beograd,1995.

 

Ostali  radovi (III)

 

 1. “Jedinstvo”, Priština, 1953–1987.  “Politika”,Beograd, 1955–1970.

“Politika  ekspres”,Beograd, 1955–1970.

U ovim dnevnim listovima, kao dopisnik iz Peći, povremeno objavljivao novinarske   članke, reportaže, prikaze pozorišnih predstava i sl.

2.  Jezero sa stotinu legendi, “Politika”,Beograd, 22. X  1959.

3.“Glas Đerovice”, PSD “Đerovica”, Peć, br. 1–21, 1950–1970. Urednik ovoga lista.

Objavio više članaka i reportaža iz oblasti planinarstva.

 

 1. PROKLETIJE, I, PSD “Đerovica”, Peć, 1958.

Urednik almanaha PROKLETIJE. Objavio tekstove na

stranama 3–23 (sa M. Jevtićem), 149 – 152 (potpisan kao

S. Kelmendi), 165 – 166, 169 –   170,  173 – 174 (sa D.

Stijovićem).

 

 1. ”Kroz planine”, PSS, Beograd.

Pećina retkih lepota, br. 13 – 14, str. 10.

Ridsko jezero na Prokletijama (legende i stvarnost), br.

16, str. 17–18.

       Prvi osvajač Prokletijske transverzale, br. 17 – 18,

str. 29.

 

 

Razgovori  sa piscima

 

 1. Huso Bašić, Kako bi se drukčije znalo što je bilo, “SELAM”, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. III, br. 8, januar–februar 1997, Prizren, 20–22.

 

 1. Akademik dr. Jašar Redžepagić, Prizren bi mogao biti centar duhovne aktivnosti Bošnjaka–Muslimana  Kosova, “SELAM”, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. III, br. 12, novembar–decembar 1997, Prizren, 15–19.

 

 

RUKOPISI  PRIPREMLJENI ZA ŠTAMPANJE

Onomastički  materijal

 

ONOMASTIKA  KOSOVA POLJA I SUSJEDNIH  SELA

ONOMASTIKA  GLOGOVCA  I  SUSJEDNIH  SELA

TOPONIMIJA  OPOLJA

 

Naučni radovi

 

Genealogija i socijalni aspekti goranskog mitološkog sistema. Saopštenje za Internacionalni kongres u Lisabonu, Portugal, septembar 1990.

 

Ikavski refleks jata u goranskom govoru. Saopštenje za kongres Društva za srpskohrvatski jezik SAP Kosova na Brezovici,  22–25. oktobra 1991.

 

.SPISAK RUKOPISA

                    Narodna književnost

 

Lirske narodne pesme Metohije

Sto varijanata  pesme o Cveti Kaluši

Sandžačke narodne priče

Goranske dečje brojalice

 

                                  Onomastika

 

Toponimja jugoslovenskog dela Prokletija, I deo

Onomastika severoistočnih ogranaka Prokletija

Onomastika Dečana i okolnih sela

Onomastika Đakovice i okolnih sela

Onomastika sela Dugonjevo kod Kline

Onomastika sela Drsnik kod Kline

Onomastika Gore

Onomastika  Župe i Prizrenskog Podgora

Onomastika Skorobišta i Novog Sela u

Prizrenskom  Podgoru

Onomastika sela Vitomirica kod Peći

Onomastika Plavsko-gusinjske regije

 

Sandžačko homersko pjevanje

 

Sandžačko homersko pjevanje u kontekstu

homerologije

Sandžačko homersko pevanje – Jedna panorama sandžačke usmene i pisane književnosti.

 

Selektivna literatura

 

Selektivna literatura o Avdu Međedoviću i sandžačkoj usmenoj epskoj tradiciji.

Selektivna literatura o sandžačkoj usmenoj lirskoj poeziji.

Selektivna literatura o sandžačkoj pisanoj književnosti.

Selektivna literatura o bosanskom jeziku.

 

 

Alternativni projekti za disertaciju

 

Narodna književnost Bošnjaka Sandžaka

Narodna književnost Bošnjaka Kosova

Narodna književnost Bošnjaka Gore

Onomastika Gore (lingvistički // dijalekatski aspekti)

Onimastika Prokletija (lingvistički // dijalekatski

aspekti)

Govor Plavsko-gusinjske regije

 

Projekti za veća književna djela

           

Proza (romani)

 

Šeremet-kula

Alajbegova slama

Šahoviće

Gvozdeni puk I, II

Materidžani

Čudesni zeleni vrtovi

Dimiškin most

Hramčina

Laholjska zemlja

Murat

Dangubići

Đalovići

Vizantijski grijeh // Istočna Kalevala

Dramski radovi (komedije) 

Avdi Tahadi

 

BIBLIOGRAFIJA NAPISANA O ALIJI DŽOGOVIĆU

 

I

 

 1. Andrejević, Danica, Smisao poetskog sentimenta, “Novi Svet”, Priština, decembar 1987, 21.
 2. Andrejević, Danica, Smisao poetskog sentimenta – portret pesnika A. Džogovića, Portreti kosovskih pisaca, “Jedinstvo”, Priština, 1988, 247–252.
 3. Arifi, Q. , Takime që afirmojnë, “Zëri i rinisë”, Prishtinë, nr. 42, 4. X 1980, 6.
 4. A. T., Ko se boji Vuka još, “Novosti”,Beograd, 14. oktobar 1987, 14.
 5. Ahmetaj, Mehmet: Alija Džogović, “Onomastika severoistočnih ogranaka Prokletija”, Gjurmime albanologjike, 18/1988, Prishtinë, 1989, 267–270.
 6. Ahmetaj, Mehmet, Përshtatje, përkthime dhe konstatime pseudoshkencore, “Rilindja”, Prishtinë, 21. 7. 1990, 14.
 7. Bogdanović, Nedeljko, Ka širim izučavanjima jezika, “Jedinstvo”, Priština, 11. novembar 1983.
 8. Bovan, Vladimir, Vuk Karadžić i njegovi sledbenici na Kosovu i Metohiji, “Novi Svet”, Priština, decembear 1987, 20.
 9. Bošković, P., U malom mjestu – veliki simpozijum, “Bjelopoljske novine”, Bijelo Polje, 12. septembar       1988, 6.
 10. Vuković, D., Alijine knjige i brige, “Jedinstvo”, Priština, 3. decembar 1970, 8.
 11. Vulević, Dejan, Lepota jezika je u narodnim govorima, “Jedinstvo”, Priština, 7. maj 1985, 10.
 12. Dimić, R., Iskra poezije u svim sredinama, “Novi Svet”, Priština, oktobar 1980, 17.
 13. Doçi, dr Rexhep, Kosova gjithmonë me 5–10% popullatë Serbe në krahasim me popullatën Shqiptare, “Shkëndija”, Prishtinë, mars 1991, 13.
 14. Đuza, Petar, Jezik je temelj kulture, “Jedinstvo”, Priština, 1. avgust 1984.
 15. Z. Z., Završeni pesnički susreti “Lazar Vučković”, “Politika”,Beograd, 30. sep­tembar 1980.
 16. Zlatanović, R., Darinkin dolazak, “Jedinstvo”, Priština, 28. IV 1969.
 17. Ibrahim, Bayram, “Çiçek ve yara”, Aliya Cogoviç, “Tan”, Pristina, 17 haziran 1987 cumartesi, 10.
 18. Jevrić, D., Pesnik lirskih tonova, “Jedinstvo”, Priština, 13. oktobar 1975, 5.
 19. Jevrić, D. Tragač za ljepotom, “Jedinstvo”, Priština, 1976, 17.
 20. J. D., Otrgnuto od zaborava, “Jedinstvo”, Priština,       23. februar 1980, 11.
 21. J. D., Zavičaj na sunčanom putu, “Jedinstvo”, Priština, 4. oktobar 1980, 10.
 22. J. D., Odista jugoslovenski skup, “Jedinstvo “, Priština, 23. VI 1986.
 23. J. D., Iz organizacije istupilo 27 pisaca, “Jedinstvo”, Priština, 5. X 1988.
 24. Karadžić, M., Nova dela i imena, ”Jedinstvo”, Priština, 27. septembar 1976.
 25. Laković, Aleksandar, Prisustvo zavičaja u savremenoj kosovskoj poeziji, “Novi Svet”, Priština, april 1979, 15.
 26. Marković, Ismet, Rubovi, “Jedinstvo”, Priština.
 27. Marković, Ismet, Kosovski mozaik, “Književne novine“,Beograd, 15. oktobar 1980.
 28. Marković, Ismet, Zahtevi za boljom organizovanošću, “Jedinstvo”, Priština, 17. novembar 1980, 9.
 29. Marković, Ismet, Narodno blago, “Jedinstvo”, Priština, 24. novembar 1980, 9.
 30. Martinović, M., Oživljavanje jezika, “Jedinstvo”, Priština, 2. septembar 1981, 12.
 31. Medenica, Z,. Nepresušno vrelo osećanja, ”Prosvetni pregled”,Beograd, br. 4, 31. I 1973, 6.
 32. Mićović, dr Dragutin, Jezička istraživanja Metohije, ”Jedinstvo”, Priština, 4. maj 1985.
 33. Mustafa, XH., Për çka e blejmë librin, “Rilindja”, Prishtinë, 28. IX 1980, 10.
 34. Mustafa, XH., Revolucioni dhe letërsia afirmojnë njëra tjetren, “Rilindja”, Prishtinë, 15. XI 1981, 10.
 35. R. R., Najviše knjiga poezije, “Jedinstvo”, Priština,       18. oktobar 1979, 10.
 36. Sarić, Petar, Valovi mog zavičaja teku venama umesto krvi, “Jedinstvo”, Priština, 1971.
 37. Slavković, B., Doprinos afirmaciji savremenih društvenih tokova, “Jedinstvo”, Priš­tina, 26. decembar 1980, 3.
 38. Srbljak, Milutin, Održavaju me – možda reka, možda šuma, “Jedinstvo”, Priština, 3. semtembar 1973, 13.
 39. Srbljak, Milutin, Doajen pesničkog stvaranja u Peći, ”Novi Svet”, br. 1-2, januar-februar, 1974, 21.
 40. Stojanović, R., Kosovska književa drama, ”Književa reč”, br. 329, 10. X 1988.
 41. Shehu, Gjyltekin, Rezultate interesante shkencore, ”Rilindja”, Prishtinë, 22. VIII 1988.

II

 

 1. Maglajlić, dr. Munib, Uvodne napomene o narodnoj lirici, Rad XXXIV kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije,Tuzla, 22. do 26. IX 1987,          41. i 42.
 2. Hadrović Vrbički, Safet, Jedan brat ode preko Crnog mora, “Sandžačke novine”, Novi Pazar, 21. avgust, 1996, str. 18.
 3. H. Ć. B., Iz našeg ugla, Zašto Bošnjaci-Muslimani?, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, Prizren, god. III, br. 10, maj-jun 1997, 5-7 (v. str. 6).
 4. Fehim Kajević, Zapis ispod Šar-planine – Zijaretluk pod punim mjesecom, Glas Islama, godina I, br. 7, jul 1997, Novi Pazar, strana 11.
 5. Omer Turković, Pobjeda života i svjetlosti, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. III, br. 11, jul-oktobar 1997, Prizeren, 25.
 6. Akademik Jašar Redžepagić, Zašto je nakit aragonitski, SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. III, br. 12, novembar-decembar 1997, Prizren, 24-26.
 7. G. Omerbašić, ”Beograde, Sarajevo gori” (Alija Džogović, ”Sarajevo Guernica”, izdavač ”Selam”, Prizren, 1995), SELAM, revija za kulturu, vjeru i nauku, god. IV, br. 13, januar-mart 1998, 28.
 8. Safet Hadrović Vrbički, (tekst preuzet iz ”Sandžačkih novina” od 21. avgusta 1996, str. 18), Antologija savremene književnosti Bošnjaka iz Sandžaka (priredili Almir Zalihić i Nuro Sadiković), Bosanska riječ, Wuppertal, 1998, 111-112.
 9. Hazim Akmadžić, Tragika uspravog istrajavanja (prikaz Antologije savremene književnosti Bošnjaka iz Sandžaka, priredili Almir Zalihić i Nuro Sadiković, Wuppertal, 1998), ”Ljiljan”, 2-9. novembar 1998, str. 45.

 

III

 

 1. Bovan, Vladimir, Vuk Karadžić i njegovi sledbenici na Kosovu i Metohiji, “Jedinstvo”, Priština, 1987, 187-188.
 2. Bogdanović, Nedeljko, Narodne lirske pesme Metohije, Raskovnik, Beograd, br. 26, decembar 1980, 112.
 3. Prvi skup ljubitelja persijske kulture i književnosti, NUR, časopis za kulturu i islamske teme, izd. Kulturni centar IRI, vol. VI, No 13, april 1997, Beograd, 15-18.

 

IV

 

 1. Bovan, Vladimir, Narodna književnost Srba na Kosovu (lirske pesme), I, “Jedinstvo”, Priština, 1979.

Iz Džogovićeve knjige Narodne lirske pesme Metohije, “Jedinstvo”, Priština 1979, Bovan je preuzeo sledeće pesme:

 

Udri, udri, zlatna kišo, 89.

Otud ide pepeljuga, 90.

Naša doda boga moli, 90.

Udri, udri, sitna kišo, 90.

Mi idemo preko sela, 90.

 

 1. Bovan, Vladimir, Narodna književnost Srba na Kosovu ( lirske pesme ), II, “Jedinstvo”, Priština, 1980.

U ovu knjigu Bovan je uneo jednu ljubavnu pesmu koju je preuzeo iz Džogovićeve knjige Narodne lirske pesme Metohije, “Jedinstvo”, Priština, 1979. Poljem se vije, oj, zerdelija, 73.

 1. Bovan, Vladimir, Narodna književnost Srba na Kosovu (govorne narodne tvorevine), “Jedinstvo”, Priština, 1980.

U ovu knjigu Bovan je uneo sedamnaest govornih tvorevina koje je preuzeo iz Džogovićevog rukopisa i knjige Narodne lirske pesme Metohije, “Jedinstvo”, Priština, 1979.

 

Bajalice, 63–71.

 

Protiv uroka

Opet protiv uroka

Protiv straha

Protiv more

Protiv plača

Protiv glavobolje

Protiv bolova u stomaku

Protiv poganice

Protiv prišta

Protiv žutice

Opet protiv žutice

Protiv ješterice

Protiv bradavica

Protiv čulje

Za zamenu zuba

Protiv ujeda zmije

Opet protiv ujeda zmije

 1. Radunović, Milorad, Ostala je reč, SKZ i “Jedinstvo”, Beograd, 1988.

U ovu knjigu Radunović je uneo petnaest toponimskih priča koje je preuzeo iz Džogovićevog onomastičkog materijala (Toponomija Jugoslavenskog dela Prokletija, I, Onomastika sela Drsnik u Metohiji, Onomastika Gore ).

 

Mlajnestin kamen, 112.

Gubavac, 113.

Zatra, 113.

Devojački krš, 120.

Zel’enine oči, 128.

Zel’enini svatovi, 128.

Kopil’an, 129.

Đavol’i grad, 129.

Rusol’ija, 129.

Rožaje, 130.

Hridski studenac, 130.

Hridsko jezero, 131.

Jerinine pećine, 131.

Drsničke gradine, 132.

Crkvari, 166.

(O ovome v. Džogovićeve rukopise onomastičkog materijala i u zbornicima Onomatološki prilozi, SANU, Beograd, a kod Radunovića v. pod Zahvalnica, str. 440).

 

 1. Bukumirić, Mileta, Onomastika dela Prekoruplja omeđenog rekama Mirušom, Belim Drimom i Klinom, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku, Beograd, 1981.

U okviru ovoga rada objavljena je onomastička građa metohijskog sela Drsnik koju je A. Džogović prikupio u toku leta 1977. godine, metodološki sredio i uneo u posebne sveske SANU, Odbora za onomastiku, Beograd, gde se i sada nalaze. (V. kod Bukumirića pod Drsnik, 382–402/44–64, kao i fusnotu na str. 340//1).

 

 1. Dr Vojislav Nikčević, Crnogorski jezik, Matica crnogorska, Cetinje, 1993, str. 180,    181, 363.

Nikčević je citirao kraći tekst preuzet iz rada “Sandžački govori”.

 

7.  Dr Jašar Redžepagić, Pedagoško-literarne refleksije i odzivi, UPS, Beograd, 1995, 168.

Redžepagić donosi kraći tekst o književnom radu              A. Džogovića.

 

 1. Husein Bašić, San i pola života (antologija), INA       “Damad”, Novi Pazar, 1996.

Bašić je u ovu antologiju unio sljedeće narodne priče koje je zabilježio A. Džogović:

 

Ćoso, str. 211.

Ćelo, str. 212-213.

 

 1. 9.     Safet Hadrović Vrbički, “Jedan brat  ode preko Crnog mora”, Sandžačke novine,  br.  13, 21.  avgust 1996, 18.

 

10. Husein Bašić, San i pola života, INA “Damad”,             Novi Pazar, 1996.

Alija Džogović, Narodne legende u onomastičkom materijalu rožajskog, plavskog i gusinjskog kraja, str. 347-351.

Ovaj odlomak Bašić je preuzeo iz većeg rada objavljenog u Zborniku radova XXXV kongresa SUFJ, Rožaje – Podgorica, 1988. god.

 

 

11. Hazim Akmedžić, Tragika uspravnog istrajavanja, “Ljiljan”, 2-9 novembar 1998, Sarajevo, str. 45.

(Prikaz Antologije savremene književnosti Bošnjaka iz

       Sandžaka).

 

12. Sadik Idrizi, Bosanski jezik da ili ne, SELAM, bošnjačka    revija za kulturu, vjeru i društvo, god. V, br. 14, avgust 1999, Prizren, str. 31.

V

 

 1. 1.     Željko Ćupić, Fitonimske osnove u kosovskometohijskoj toponimiji, Institut za proučavanje kulture SCHM, “Baština”, sv. 3, Priština, 1992, 46-62.

 

 1. 2.     Željko Ćupić, Zoonimske osnove u kosovskometohijskoj toponimiji, Institut za proučavanje kulture SCHM, “Baština”, sv. 4, Priština, 1993, 17-27.

 

 1. 3.     Željko Ćupić, Anatomska leksika u kosovskometohijskoj toponimiji, Institut za proučavanje kulture SCHM, “Baština”, sv. 5, Priština, 1994, 22-32.

 

 1. 4.     Željko Ćupić, Boje u kosovskometohijskoj toponimiji, Institut za proučavanje kulture SCHM, “Baština”,         sv. 6, Priština, 1995, 9-18.

VI

 

1.   “Izveštaj” (za godinu 1946/7), Realna gimnazija, Peć

(štamparija “Budućnost”, Peć), 1947.

 

 

 

2.   “Izveštaj” (za godinu 1947/8), Realna gimnazija, Peć

(štamparija “Budućnost”, Peć), 1948.

 

 1. Izveštaji Odeljenja SANU o naučnoistraživačkom radu u 1978. godini, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku; BILTEN fonda za naužna istraživanja za 1978. god., br. 4, SANU, Beograd, 1979, str. 69-70.

 

 1. Izveštaji Odeljenja SANU o naučnoistraživačkom radu u 1979. godini, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku; BILTEN fonda za naučna istraživanja za 1979. god., br. 5, SANU, Beograd, 1980, str. 65-66.

VII

 1. 1.     Dr. Ahmed Satijančić, Recenzija romana “Ahmed” autrora Šefkije Borančića (pogovor romanu), Skopje, 1999, 461.

 

 1. 2.     Avdija Avdić, Rukovet riječi iz govora sandžačkih Bošnjaka, Assen, 2000, 13.

 

 1. 3.     Avdija Avdić, Otkidoh stručak do zemlje, Assen, 2000, 33.

 

 1. 4.     Olga Zirojević, Posedi manastira u Skadarskom Sandžaku, izdavač INA “Damad”, Novi Pazar, str. 54, 55 (fusnote), str. 89 (bibliografija).

 

 1. 5.     Esad Rahić, Kad riječ procvjeta, GLAS ISLAMA, 01. 11. 2000, Novi Pazar.

 

 1. 6.     B. A., Oda gostoprimstvu, VRELA, 01. januar       2001, 20.

VIII

R. Kasi, Drugi susreti bošnjačkih pisaca Kosova,

KOSOVSKI AVAZ, br. 14, Prizren, 2000, 6.

 

 1. 2.     N. Doklje, Bosna u narodnom sjećanju, KOSOVSKI AVAZ, br. 18, Prizren, 2000, 11.

 

 1. 3.     F. K., Danas u Rožajama počinju Septembarski dani kulture, “Pobjeda”, 21.09.2000, Podgorica.

 

 1. 4.     F. K., Počeli Septembarski dani kulture, “Pobjeda”, 22.09.2000, Podgorica.

 

 1. 5.     Promocije, VELIKI ODMOR,  br. 10, decembar 2000, Rožaje, 19.

 

 1. 6.     Ćerim Bajrami, Uz prvi broj, ALEM, br. 1, Priština, 2001.

 

 1. 7.     Dr Mustafa Memić, Poznati Bošnjaci Sandžaka i Crne Gore, Matica d. j. l., Sarajevo, 1998, 171.
 1. 8.     Ko je ko u bošnjačkih intelektualaca, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo, 2000, 129-139. (Glavni i odgovorni urednik Arif Purivatra).
 1. 9.     Antologija savremene poezije Bošnjaka iz Sandžaka (priredio Almir Zalihić), ”MAK” 31/32, Novi Pazar, 2000/2001, 21-24.

U ovoj antologiji objavljene su sljedeće pjesme Alije Džogovića: Tajne oktave, Zapis na kamenu Materidže, Kako je naš otac gradio kuću, Bihor.

10. Mehmedalija Bojić, Historija Bosne i Bošnjaka  (VII-XX), Sarajevo, 2001, 476.

11. Savremena bošnjačka književnost, Alija Džogović, SANDŽAČKE NOVINE, 06. jun 2001, Novi Pazar,  str. 15.

(Objavljena je Džogovićeva pjesma ”Bihor”. O Džogovićevoj poeziji piše Almir Zalihić).

12. Osnovana Internacionalna bošnjačka organizacija zelenih, ”ALEM”, br. 31, 23. mart 2002, Priština, 20.

13. Jačanje međubošnjačkih veza, ”ALEM”, br. 35, 04. maj 2002, Priština, 24. (Treći susreti bošnjačkih pisaca Kosova 2002).

14. Prof. mr Redžep Škrijelj: ”Enklave bošnjačkih muhadžira na Kosovu”, ”ALEM”, br. 36, 18. maj 2002, Priština, 37-38 (v. fusnotu 1, str. 38).

15. Interesi Bošnjaka i Albanaca su isti, ”ALEM”, br. 38, 15. jun 2002, Priština//Prizren, 11/12.

16. Latić, dr Džemaludin, Drama na Kosovu, ”PREPOROD”, br. 13/734, 1. jul 2002, Sarajevo, 16/17.

17. Jablaničani kao jablani, ”ALEM”, 27. jul 2002, Priština//Prizren, 20.

18. Prvi poetski spomenik u kulturi Bošnjaka Kosova i Sandžaka (intervju, razgovarao Raif Kasi), ”ALEM”, br. 96, 8. mart 2003, Priština//Prizren, 18/19/20.

19. Albina Mislimi, Prvi udžbenik za kosovske prvake // Početnica – put ka Abecedi, ”ĐULISTAN” (list učenika osnovnih škola), br. 9, mart 2003, Prizren, 18.

20. Meho Baraković, Dvije knjige o književnom opusu Ragipa Sijarića, NUR, jun / jul 2004, Geteborg, 35.

22. Avdić Vllasi, Nadira, Okrenuti novi list, ”ALEM” br. 137, 30. oktobar 2004, Prizren, str. 5.

23. Muković, Jasmin, Bošnjacima vraćeno pravo učenja na maternjem bosanskom, ”ALEM” br. 137, 30. oktobar 2004, Prizren, str. 18/19.

24. Lale N. Brković, Uzajamnost pisca i naroda (Neka razmišljanja o književnim djelima Ragipa Sijarića), Udruženje bosanskih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga III, Prizren // Malmö, 2004, 7-10 i 77-83.

25. Antologija pjesama bošnjačkih pisaca Kosova i Sandžaka ”Bijel behar”, BUSINESS, god. I, br. 6, ”MEDIA PRESS”, Göteborg, Sverige, 2004, 12.

26. Suada Džogović, Biografija i bibliografija Alije Džogovića, Udruženje bosanskih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga VIII, Prizren // Malmö, 2004, 1-64.

 

27. Bošnjački internet portal u Sloveniji, Alija Džogović ”zatočen” na Brniku; ”Bihor”, 12. 11. 2004. (medijator Šemso Agović).

28. Šemso Agović, ”Bošnjaci ispisuju svoje knjige lijepom jazijom i bosanskim jezikom”, ALEM br. 139, 27. novembar 2004, Prizren, str. 32 / 33.

29. S. H. Vrbički, ”Šta nam se ovo opet događa” (u ”Izgon kao sudbina”, izd. Rožajski demokratski savez, Rožaje, 2004), 21-29.

30. Jelena Petrović i Jasmin Muković, Sva lica inata, ALEM, br. 140, 11. decembra 2004, Priština // Prizren, str. 12, 13.

31. Dano Kočan, Izvještaj predsjednika Udruženja, GLAS  SANDŽAKA – informativni list Kulturnog udruženja ”Sandžak” u Sloveniji, br. 22, 2005, Medvode, str. 4.

32. Šemso Agović, Književno veče K. U. ”Sandžak” u Sloveniji, GLAS  SANDŽAKA – inf. List Kult. udruženja ”Sandžak” u Sloveniji, br. 22, 2005, Medvode, str. 8, 9,10, 11.  (Fotografije: Mark Agović, str. 1, 8, 9, 10, 11, 24).

33. Meho Baraković, Priče ispričane i ispisane – dušom (o knjizi ”Tri priče” Naze Iković), MOST , 95 (184), Mostar, 2005, 98/99.

34. Esad Krcić, Bošnjačka je epika sada mtrvo-živa, poput odsječene glave Alije Đerzeleza ili …, GLAS ISLAMA, br. 99, god. IX, Novi Pazar, februar 2005, 28/29.

35. Meho Baraković, Priče ispričane i ispisane dušom, Zapis, slovo o književnici Nazi Iković i njenoj novoj knjizi priča (Naza Iković: ”Tri priče”, izdavač Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, biblioteka ”Bihor”, knjiga IV, Prizren/Malme, 2004), SANDŽAČKE NOVINE br. 338, 23. februar 2005, str. 17/18.

36. Fahir Gutić, Moj narod je najljepši na svijetu, BOŠNJAK, br. 18, februar 2005, Ljubljana, 10-12.

 

IX

 

1. Avdić Vllasi, Nadira, Okrenuti novi list, ”ALEM” br. 137, 30. oktobar 2004, Prizren, str. 5.

2. Muković, Jasmin, Bošnjacima vraćeno pravo učenja na maternjem bosanskom,  ”ALEM” br. 137, 30. oktobar 2004, Prizren, str. 18/19.

3. Lale N. Brković, Uzajamnost pisca i naroda (Neka razmišljanja o književnim djelima   Ragipa Sijarića), Udruženje bosanskih pisaca u skandinavskim zemljama, Biblioteka  ”Bihor”, knjiga III, Prizren // Malmö, 2004, 7-10 i 77-83.

4. Antologija pjesama bošnjačkih pisaca Kosova i Sandžaka ”Bijel behar”,  BUSINESS, god. I, br. 6, ”MEDIA PRESS”, Göteborg, Sverige, 2004, 12.

5. Suada Džogović, Biografija i bibliografija Alije Džogovića, Udruženje bosanskih  pisaca u Skandinavskim zemljama, Biblioteka ”Bihor”, knjiga VIII, Prizren // Malmö, 2004, 1-64.

6. Bošnjački internet portal u Sloveniji, Alija Džogović ”zatočen” na Brniku; ”Bihor”, 12. 11. 2004 (medijator Šemso Agović).

7. Šemso Agović, ”Bošnjaci ispisuju svoje knjige lijepom jazijom i bosanskim jezikom”, ALEM br. 139, 27. novembar 2004, Prizren, str. 32 / 33.

8. S. H. Vrbički, ”Šta nam se ovo opet događa” (u ”Izgon kao sudbina”, izd. Rožajski demokratski savez, Rožaje, 2004), 21-29.

9. Jelena Petrović i Jasmin Muković, Sva lica inata, ALEM, br. 140, 11. decembra 2004, Priština // Prizren, str. 12, 13.

10. Dano Kočan, Izvještaj predsjednika Udruženja, GLAS SANDŽAKA – informativni list Kulturnog udruženja ”Sandžak” u Sloveniji, br. 22, 2005, Medvode, str. 4.

11. Šemso Agović, Književno veče K. U. ”Sandžak” u Sloveniji, GLAS  SANDŽAKA – inf. List Kult. udruženja ”Sandžak” u Sloveniji, br. 22, 2005, Medvode, str. 8, 9,10, (Fotografije: Mark Agović, str. 1, 8, 9, 10, 11, 24).

12. Meho Baraković, Priče ispričane i ispisane – dušom (o knjizi ”Tri priče” Naze  Iković), MOST , 95 (184), Mostar, 2005, 98/99.

13. Esad Krcić, Bošnjačka je epika sada mtrvo-živa, poput odsječene glave Alije Đerzeleza ili …, GLAS ISLAMA, br. 99, god. IX, Novi Pazar, februar 2005, 28/29.

14. Meho Baraković, Priče ispričane i ispisane dušom, Zapis, slovo o oknjiževnici Nazi Iković i njenoj novoj knjizi priča (Naza Iković: ”Tri priče”, izdavač Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, biblioteka ”Bihor”, knjiga IV, Prizren/Malme, 2004), SANDŽAČKE NOVINE, br. 338, 23. februar 2005, str. 17/18.

15. Fahir Gutić, Moj narod je najljepši na svijetu, BOŠNJAK,  br. 18. februar 2005, Ljubljana, 10-12.

16. A. Š., Potpunija slika o velikim pjesnicima, VIJESTI, 10. jul, 2005. god., Podgorica (kultura).

17. Prof. Dr Vukić Pulević: Glasovi Ś i Ź u crnogorskoj toponimiji (3), v. pod Literatura, CKL, br.117, 15. oktobar 2005, Podgorica, str. 28.

18. Sadržina i značenje Džogovićevih opusa, Slovo na održanim književnim susretima u Plavu, I dio, ALEM, br. 156, Prizren,  str. 19-21.

19. Ibrahim Reković: Promovisana knjiga poezije Hasana Šabovića, Bošnjačke novine, br. 2, Rožaje, 2006, str. 21.

20. Redžep Škrijelj: Biserli besjede Ferida Muhića, Bošnjačke novine, br. 2, Rožaje, 2006, str. 27-29.

21. Jašar Redžepagić, Sadržina i značenje Džogovićevog književnog opusa (u knjizi Na raskršću vremena od Kapetanovića do Mušovića), MONT, Priština, 2007, str. 174-182.

22. Sandžački književni susreti, Bošnjačka riječ,Novi Pazar, 2006, str. 65.

23. Onomastika plavsko-gusinjske oblasti (Prikaz), Bošnjačke novine, br. 19, Rožaje, 2010, str. 40.

 

NAPOMENA: Bibliografija i biografija je napisana 2011. godine i u međuvremenu je rahmetli akademik  Alija Džogović objavio još brojne radove.About the Author

Redakcija
Redakcija
Konkursi regiona
 
 

 

Faiz Softić: Sjećanje na Haćima Durakovića (1927-2021)

Na vijest o smrti bihorskog Don Kihota ZBOGOM DOBRI ČOVJEČE, HAĆIME DURAKOVIĆU 6. marta 2021. godine u Rožajama, u Crnoj Gori, u 94. godini života, preselio se na pravedniji svijet poznati Bihorac, koji je podjednako živ...
by Redakcija
0

 
 

Božidar Proročić: Sjećanje na genocid u Srebrenici

SJEĆANJE NA GENOCID U SREBRENICI   Piše: Božidar Proročić književnik i publicista   Ove godine 11. jula navršava se tačno 25 godina od masakra i genocida u Srebrenici, koji su počinili pripadnici velikosrpski...
by Redakcija
0

 
 

Grad Sarajevo-Exodus Safeta Zeca predstavljen u Potočarima

Kao dio zvaničnog programa obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici   SLIKARSKI OPUS „EXODUS“ SAFETA ZECA PREDSTAVLJEN U POTOČARIMA   (Potočari-Srebrenica, 07.07.2020) U okviru obilježavanja 25. godišnjic...
by Redakcija
0

 

 

Na ahiret preselio prof. dr. Smajil Durmišević

U 66. godini života u Zenici je 4. juna 2020. godine preminuo dr. sc. Smajil Durmišević, doktor, univerzitetski profesor i književnik. Dr. sc. Smajil Durmišević rođen je 06. 02. 1956. godine u Vrataru, Žepa, općina Rog...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

IN MEMORIAM: Bekim Serjanović, roman Nigdje, niotkuda (osvrt), Denis Kožljan

IN MEMORIAM: Bekim Sejranović roman: Nigdje, niotkuda piše: Denis Kožljan Bekim Sejranović (1972. – 2020) je bosanskohercegovački i hrvatski pisac. Rođen je u Brčkom, a 1985. se seli u Rijeku gde pohađa pomorsku ...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange