Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementSjećanja

22. Januara 2015.
 

Suada Džogović: Kratka biografija akademika Alije Džogovića

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake: ,

Rođen je 1929. godine u Laholu kod Bijelog Polja, u Sandžaku. Osnovnu školu završio je u Zatonu a gimnaziju u Peći. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu studirao je književnost i jugoslovenske jezike. Diplomirao je 1955. godine.

 

*

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 09. 06. 2011. godine Alija Džogović je promovisan u akademika – ”člana i utemeljivača Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti” čije je sjedište u Sarajevu i Novom Pazaru.

 

*

      Matičarska komisija u sastavu: akademik Muhamed Filipović – predsjednik, akademik Mustafa Cerić – član i akademik Ejup Ganić – član, izvršila je analizu naučnih/umjetničkih biografija kandidata, osnivača BANU i donijela Odluke o verifikaciji članstva, 16. januara 2014. godine u Sarajevu. Upriličena je i svečana dodjela certifikata za dvadeset i dva redovna člana.

 

*

 

       Za svoje književno stvaralaštvo Alija Džogović je dobio sljedeće književne nagrade: Književnu nagradu mladih pisaca Kosova (1951), Specijalnu nagradu Književnog kluba prosvetnih radnika Srbije (1973), Književnu nagraduLazar Vučković” (1970), Književnu nagraduSabit Užičanin (1993), Prvu nagradu za kniževno i naučno stvaralaštvo KUBS u Sloveniji (2004), Prvu nagradu za književno i naučno stvaralaštvo Udruženja  Bošnjaka Kosova  KUN (2010), Plaketu Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka za sveukupno stvaralaštvo i izuzetan doprinos u procesu obrazovanja sandžačkih Bošnjaka na bosanskom jeziku  (2011), Nagradu ”Catedre slobodnog uma” (Prizren, 2012), Zahvalnicu BNV Sandžaka za doprinos u radu i afirmaciju prava bošnjačkog naroda (Novi Pazar, 2013), Nagradu Instituta ”Jonuz Emre” (Centar za kulturu Republike Turske, Peć, 2013). 

 

*

 

Alija Džogović je, sa svojim naučnim saopštenjima i književnim radovima, učestvovao na sljedećim naučnim skupovima, simpozijumima i kongresima, kao i na skupovima udruženja pisaca (književnika) Kosova, Sandžaka, Srbije, Jugoslavije:

 

 

Susreti pisaca Kosova (Priština, Sredska, Prizren, Đakovica, Zvečan,  Kosovska Mitrovica, Peć).

 

Susreti pisaca Sandžaka (Novi Pazar, Rožaje, Bijelo Polje, Obrov, Sjenica,  Plav, Tutin, Prijepolje).

 

Skup slavista Jugoslavije (Budva, Sarajevo).

 

Skup slavista Kosova (Priština).

 

Skup geografa i lingvista Kosova (Kalače, kod Rožaja).

 

Kongres pisaca Jugoslavije (Mostar).

 

Skup Udruženja folklorista Kosova (Priština, Prizren).

 

Kongresi SUFJ (Saveza udruženja folklorista Jugoslavije):  Tuzla (1987), Podgorica//Rožaje (l988), Sokobanja (1989), Zagreb//Plitvice (1990).

 

Dvanaesti međunarodni kongres etnologa i antropologa (12th ICAES), Zagreb (l988).

 

Kongresi onomastičara Jugoslavije: Dubrovnik (Četvrta jugoslovenska onomastička konferencija, 1979), Mostar (Peta jugoslovenska onomastička konferencija,1983), Donji Milanovac (Šesta

jugoslovenska onomastička konferencija, 1987).

 

Skup pisaca Međurepubličke zajednice  –  Pljevlja, Plav (1995).

 

Simpozijumi BALTAM  (Balkanološka turkološka istraživanja): Mostar (2002), Kotor (2003), Zagreb 2007), Prizren (2011).

 

Simpozijum Bosanskog lingvističkog društva, Tuzla (2007).

 

Simpozijum o Batonovom  ustanku 6-9. godine n. e., Zenica (2009).

 

Međunarodni naučni skup, 100  godina od  odlaska Osmanlija sa Balkana (1912/3/ – 2012/3/, Okupacija ili civilizacija? Što su nam ostravili? , Podgorica 12-16. oktobra 2012.

 

Književni i naučni portret Alije Džogovića promovisan je u Peći 14.  XII  2013. gdine u organizaciji Instituta ”Jonuz Emre” (Centar za kulturu Republike Turske).

 

 

 

                                      KNJIGE  POEZIJE

 

 

 1. CVET I RANA, ”Jedinstvo”, Priština, 1976, 1–80.

 

 1. NARODNE LIRSKE PESME METOHIJE, ”Jedinstvo”, Priština, 1979, 1-304.

 

 1. MATERIDŽA, Matica muslimanska i Udruženje pisaca Sandžaka, Novi Pazar, 1994, 1-96.

 

 1. ARAGONITSKI NAKIT, Savremena sandžačka poezija, Udruženje pisaca Sandžaka, Novi Pazar, ”ŽIG”, Beograd, 1995,  1-98.

 

 1. SARAJEVO GUERNICA, Savremena sandžačka poezija, ”SELAM”, Prizren, GKIP ”Berati” – Prizren, 1995, 1-33.

 

 1. BIJEL BEHAR, Antologija pjesama bošnjačkih pisaca Kosova i Sandžaka, Autor i Kulturna zajednica Bošnjaka Kosova u Švicarskoj (sa sjedištem u Cirihu), Prizren, 2003, 1-825.

 

 1. PORIJEKLO PJESME, UBPSZ, X, Malmo/Prizren, 2005, 1- 279.

 

 1. GDJE JE TA OTADŽBINA (u štampi).

 

 1. SABRANE PJESME (zbirka pjesama, rukopis).

 

 

        ONOMASTIKA I DIJALEKTOLOGIJA

 

 

 1. TOPONIMIJA JUGOSLOVENSKOG DELA PROKLETIJA (prvi deo), Onomatološki prilozi, IV, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku, Beograd, 1983, 225–344 (1- 120).

 

 1. ONOMASTIKA DEČANA I OKOLNIH SELA, Onomatološki prilozi, VI, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku, Beograd, 1985, 439–507 (1-69).

 

 1. ONOMASTIKA SEVEROISTOČNIH OGRANAKA PROKLETIJA (planinski predeli severno od Metohije i srednje Poibarje), Onomatološki  prilozi, VII, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku, Beograd, 1986, 247-436 (1- 190).

 

 1. ONOMASTIKA ĐAKOVICE I  SUSEDNIH SELA, Onomatološki prilozi, VIII, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku, Beograd, 1987, 221–304 (1-84).

 

 1. ONOMASTIKA GORE, Onomatološki prilozi, XII, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odbor za onomastiku, Beograd, 1996,  33/396 (1-334).

 

 1. BOŠNJACI VITOMIRICE (onomastika), NVO – GRINBOK, Peć, 2001, 1- 226.

 

 1. ONOMASTIKA ŽUPE I PRIZRENSKOG PODGORA, Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama, Malmö, 2006, 1-459.

 

 1. ONOMASTIKA PLAVSKO-GUSINJSKE DIJALEKATSKE OBLASTI, Almanah, Podgorica, 2011, 1-546.

 

 1. ATLAS DIJALEKATSKIH IZOGLOSA U SANDŽAKU, Centar za bošnjačke studije, Tutin, 2012, 1-341.

 

 1. RJEČNIK ONOMASTIČKIH POJMOVA (Onomastičke studije, Balkanska toponimija, Knjiga I), Centar za bošnjačke studije, Tutin (u štampi).

 

 1. RJEČNIK ONOMASTIČKIH POJMOVA (Onomastičke studije, Balkanska  toponimija, Knjiga  II, rukopis).

 

 1. LINGVISTIČKE TEME (eseji, rukopis).

 

 

 

                                                        E S E J I[1]

 

 

 1. NAM I UM, I, Autor i Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama,  Prizren//Malmo, 2003, 1-103.

 

 1. NAM I UM, II, Autor i Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama,  Prizren//Malmo, 2007, 1-103.

 

 1. KNJIŽEVNE TEME (rukopis).

 

 1. VRH JE JEDAN (promocije, rukopis).

 

 

 

                                 UDŽBENICI[2]

 

 

 1. BOSANSKI JEZIK sa elementima nacionalne kulture, za prvi razred osnovne škole (koautori: Alija Džogović, Hodo Katal), Novi Pazar, 2005, str. 1-70.

 

 1. BOSANSKI JEZIK sa elementima nacionalne kulture, za drugi razred osnovne škole (koautori: Alija Džogović, Hodo Katal), Novi Pazar, 2005, str. 1-73.

 

 1. BOSANSKI JEZIK sa elementima nacionalne kulture, za treći razred osnovne škole (koautori: Alija Džogović, Hodo Katal), Novi Pazar, 2005, str. 1-111.

 

 1. MOSTOVI – ČITANKA ZA DEVETI ORIJENTACIONI RAZRED, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, 2005, str. 1-360.

 

 1. MODRA RIJEKA – ČITANKA ZA TRINAESTI RAZRED, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, 2006, str. 1-374.

 

 1. ŠTIT OD ZLATA – ČITANKA ZA DESETI RAZRED, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, 2011, str. 1-350.

 

 1. ZLATNE RUKE – ČITANKA ZA SEDMI RAZRED, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, 2007, str. 1-190.

 

 1. BOSNA PRKOSNA – ČITANKA ZA VIII RAZRED, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, 2010, str. 1-200.

 

                                                                                                                       

 

                        RUKOPISI PRIPREMLJENI ZA ŠTAMPANJE

 

 

 1. Narodne priče Hoda Kosa
 2. Lirske narodne pjesme Bošnjaka Vitomirice
 3. Prvo je uvijek prvo (pjesme)
 4. Bibliografija radova akademika A. Džogovića

 

 

 

                                                            PROJEKTI

 

 

 1. Alija Džogović je radio na Projektu SANU, Odbora za onomastiku, na prikupljanju onomastičke građe na Kosovu, u oblasti Šar-planine, Prokletija i Poibarja od 1973-1996.

 

 1. Alija Džogović je prikupio i sistematizovao dijalektološku građu za četiri karakteristična punkta (selo Belo Polje kod Peći 1986, selo Vranište kod Dragaša 1987, Đakovica 1995, Novi Pazar 1995) za Projekat Upitnik za srpskohrvatski/hrvatskosrpski dijalektološki atlas (SANU, Beograd).

 

 1. Alija Džogović je krajem 2013. godine uradio Projekat za sakupljanje kompletne onomastičke građe u Sandžaku.

[1] Objavio je i oko dvije stotine radova iz oblasti aktuelne bošnjačke kulturološke tematike.

[2] Alija Džogović je autor Deklaracije o Bosanskom jeziku koju je, kao predsjednik,  prezentirao na Forumu Bošnjaka Kosova u Prištini 2006. godine. Ova se Deklaracija temelji na principima Deklaracije o Bosanskom jeziku promovisane  na  Svebošnjačkom  saboru  u  Sarajevu  27. 09. 1993. godine.       About the Author

Redakcija
Redakcija
Konkursi regiona
 
 

 

Dr. Bisera Suljić-Boškailo o ”Ženi bez kišobrana” Anele Fetić

Dr. Bisera Suljić-Boškailo     Anelina zbirka svjetlucavih pjesama – Žena bez kišobrana     I sam naslov knjige «Žena bez kišobrana» budi poetsku sliku u čitaocu – zagonetna žena na kiši – b...
by Redakcija
0

 
 

O Skenderu Kulenoviću (1910-1978) iz Enciklopedije Bošnjaka Nazifa Veledara

U znak sjećanja, na Skendera Kulenovića, autora romana “Ponornica”, koji predstavlja najbolju književno-jezičku afirmaciju bosanskoga jezika, za godišnjicu njegove smrti (25. 1. 1978 – 25. 1. 2023), objav...
by Redakcija
0

 
 

40 godina od smrti Avde Hume – ENCIKLOPEDIJA BOŠNJAKA dr. Nazifa Veledara

HUMO, Avdo (Mostar, 1914 – Opatija, 24. 1. 1983), član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) od 1935. godine, vijećnik AVNOJ-a, član Glavnog štaba Narodnooslobodilačke vojske (NOV), potpredsjednik Zemaljskog antifa...
by Redakcija
0

 

 

Razgovor sa Markom Vešovićem: Porodica je najvažnija od svega na svijetu

Razgovori sa piscima: Marko Vešović   PORODICA JE NAJVAŽNIJA OD SVEGA NA SVIJETU   Iako već dugo živi u osami, pjesnik, prevodilac i polemičar, profesor Marko Vešović je zahvaljujući Faruku Dizdareviću prihvati...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Radio Slobodna Crna Gora – 5

RADIO SLOBODNA CRNA GORA Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD. RADIO SLOBO...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange